NOVINKY
18.06.2017
   Aktuality v projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

13.06.2017
   Dne 19. 6. 2017 budou z provozních důvodů uzavřena všechna pracoviště PPP Ústí nad Orlicí. Děkujeme za pochopení.

30.05.2017
   1. 6. 2017 pořádáme seminář pro metodiky prevence okresu Pardubice.

21.05.2017
   Dne 29. 5. 2017 se uskuteční seminář pro metodiky prevence okresu Chrudim.

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
ODKAZY
PŘÍSTUPY
TOPlist
ZŘIZOVATEL

Aktuálně z PPP Tisk článku  

13. 6. 2017

Z provozních důvodů budou dne 19. 6. 2017 uzavřena všechna pracoviště PPP Ústí nad Orlicí. Děkujeme za pochopení.

 

15. 5. 2017

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY PPP

V současné době je již kapacita všech pracovišť PPP Ústí nad Orlicí zcela naplněna. Naše zařízení z tohoto důvodu aktuálně neposkytuje termíny pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.

Žádosti o objednání budeme přijímat:

na pracovišti v Ústí nad Orlicí od 1.8. 2017 na tel: 465 521 296, 776 611 695,
na pracovišti Svitavy (z důvodu rekonstrukce budovy) od 23.8. 2017 na tel: 461 532 486, 775 575 480.


Provoz PPP v období letních prázdnin

Z důvodu rekonstrukce budovy bude pracoviště Svitavy od 26.6. do 23.8. 2017 ZCELA UZAVŘENO!!!
Na pracovišti v Ústí nad Orlicí budou v období od 10.7. do 20. 8. 2017 zajišťovat provoz pouze administrativní pracovnice (pondělí–pátek: od 7:30 – 15:00).

 

10. 5. 2017

Dne 12. 5. 2017 od 8:00 do 10:00 bude z důvodu přerušení dodávky vody omezen provoz PPP Ústí nad Orlicí. A dne 16. 5. 2017 v čase od 7:15 do 10:45 dojde k omezení provozu z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Objednaní klienti budou vyšetření dle domluvených časů vyšetření. 

 

30. 3. 2017

Dne 7. 4. 2017 od 8:00 do 12:00 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie omezen provoz elokovaného pracoviště ve Svitavách. Naplánovaná vyšetření klientů budou probíhat, omezeno bude zejména přijímání nových objednávek. Děkujeme za pochopení.

 

31. 1. 2017

V prvním týdnu měsíce března 2017 bude na elokovaném pracovišti ve Svitavách zahájen Grafomotorický kurz, který je určen dětem předškolního věku a žákům prvních tříd s obtížemi v grafomotorice. V případě zájmu o zařazení do kurzu nebo informace o kurzu kontaktujte Mgr. Lenku Krúpovou, telefon 775575480.

Od září 2017 bude ve Svitavách probíhat Nácvik jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Tento kurz je určený dětem s odkladem školní docházky z důvodu řečové nebo percepční nezralosti, žákům přípravných tříd s obtížemi ve sluchovém vnímání, dětem s diagnostikovaným opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií a dětem v předškolním věku s obtížemi ve sluchovém vnímání. Před samotným zahájením kurzu proběhne individuální konzultace s rodiči a dítětem. V případě zájmu o zařazení do kurzu nebo informace o kurzu kontaktujte Mgr. Lenku Krúpovou, telefon 775575480.

 

25. 1. 2017

Na pracovišti v Ústí nad Orlicí bude dne 21. 2. 2017 zahájen Grafomotorický kurz, aktuálně jsou ještě volná dvě místa. Grafomotorický kurz je určen pro děti předškolního věku a žáky prvních tříd. Na elokovaném pracovišti v Lanškrouně bude grafomotorický kurz probíhat od 23. 2. 2017, kurz je již naplněn. Pro více informací kontaktujte Mgr. Olgu Keprtovou, telefon 465 521 296.

 

24. 1. 2017

Mgr. Magdalena Zemánková, která pracuje na odloučeném pracovišti ve Svitavách aktuálně nabízí individuální případně skupinové speciálně pedagogické nápravy specifických poruch učení dysortografie, dyslexie a dyskalkulie především pro žáky prvního stupně základní školy. Dále cvičení "Deficity percepčních funkcí" rovněž pro žáky prvního stupně základní školy, nejlépe individuálně, dle potřeby i ve skupině.
Dobíhá kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování, které je zaměřeno na rozvoj myšlení, učení, porozumění zadání apod. 
 

14. 12. 2016

 

24. 5. 2015

Další fotografie z právě probíhajícího Grafomotorického kurzu pro děti předškolního věku.

                   

                                                   

3. 4. 2015

Fotografie z Grafomotorické kurzu pro předškolní děti, který se konal v PPP každé pondělí od 23. 2. do 30. 3. 2015. 

                        

                                                     

 

23. 1. 2015

V pátek 23. 1. 2015 navštívil centrální pracoviště PPP Ústí nad Orlicí hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Na své návštěvě si prohlédl budovu Královéhradecká 513 a budovu Metodicko-vzdělávacího střediska Královéhradecká 630, kde sídlí Krajské centrum primární prevence při PPP. V rozhovoru s ředitelkou PhDr. Petrou Novotnou byl seznámen se základními principy poskytovaných služeb, prohlédl si některé diagnostické nástroje a to jak pro děti ve věku 2-6 let, tak pro žáky základních a středních škol. Pan hejtman projevil zájem o stav movitého i nemovitého majetku zařízení. Rozhovor se týkal jednak možnosti rozvoje diagnostického nástroje pro podporu technické vzdělávání studentů na území Pardubického kraje, dále problematiky inkluzivního vzdělávání obecně, ale také vzdělávání žáků s poruchami chování. Bohužel již nedošlo na možnosti rozvoje žáků nadaných, což může být tématem další návštěvy pana hejtmana v PPP Ústí nad Orlicí.

 

 

 

8. 12. 2014

Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. navštívil 8. 12. 2014 detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí ve Svitavách, kde se sešel s ředitelkou PPP PhDr. Petrou Novotnou. Tématem rozhovoru byly možnosti inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů Pk, zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP, legislativní rámec pro možnosti vzdělávání žáků, kteří výukově selhávají. Mezi další témata patřila také nenaplněnost základních škol praktických, potřeba dalšího vzdělávání pedagogů a možnosti financování Krajského centra primární prevence PPP. Společně se dohodli na pokračování rozhovoru v lednu, kdy se sejdou na pracovišti v Ústí nad Orlicí.

Další setkání proběhne dne 23. 1. 2015.

 

  

 

 

 

 
    © www.pppuo.cz a TH SOFT 2017 Všechna práva vyhrazena.     
created by Jiří Trojan 07/2011