Dokumenty ke stažení - formuláře

Jako podklad k vyšetření a možnému nastavení podpůrných opatření, prosíme školu vyplnit dokument Snímek školy a to i v případě, že škola vyšetření neinicuje. Pokud byl realizován PLPP či IVP, je nutné přiložit i tyto dokumenty. Pro kontrolní vyšetření prosíme o zaslání Vyhodnocení IVP.

V případě potřeby můžete přiložit i jiná sdělení (písemné práce, výkresy, záznamy z jednání výchovných komisí apod.).

Hodnocení IVP - vzor

Vyplněné dokumenty škola odesílá datovou schránkou, poštou nebo předá osobně v PPP i prostřednictvím zákonných zástupců či zletilých klientů. 

Snímek školy - podklady pro návrh podpůrných opatření

Plán pedagogické podpory 

Individuání vzdělávací plán 

Dotazník pro MŠ k OŠD

Dotazník ADHD

MŠMT aktuálně připravuje nový formulář Plánu pedagogické podpory. Než bude nový formulář k dispozici, používejte výše uvedený formulář a přizpůsobte si ho dle svých potřeb.

Snímek školy - podklady pro návrh podpůrných opatření

Plán pedagogické podpory 

Individuální vzdělávací plán

Dotazník ADHD

Snímek školy - podklady pro návrh podpůrných opatření

Plán pedagogické podpory 

Individuální vzdělávací plán 

Dotazník k PUP

Dotazník ADHD