Dokumenty ke stažení - informace

  • Zajištění výuky předmětu speciálně pedagogické péče - informace zde.
  • Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách jsou ke stažení zde.
  • Podrobné Rozhodovací schéma pro vykazování údajů na výkazu R 44-99, které připravilo MŠMT na základě nejčastějších dotazů škol a školských zařízení k vykazování podpůrných opatření, je ke stažení zde.
  • Přehled normativů neinvestičních výdajů, doplněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2016 zde.

Práce s PLPP

Příklad plánu pedagogické podpory

Předměty speciálně pedagogické péče

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Týdenní plán dítěte - příklad dobré praxe

Slovní hodnocení - příklad dobré praxe

Materiál pro diagnostiku úrovně porozumění čj: