Doporučujeme pedagogům

13. 3. 2019

Metodické doporučení "Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu". Vedení MŠMT metodické doporučení schválilo a je zveřejněno na http://www.msmt.cz/file/49807/

 

14. 2. 2019

Pardubický kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Vás zvou na odborný seminář Prevence sebepoškozování dětí a mládeže, který se uskuteční dne 25. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 v prostorách PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630.

Anotace:

kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy, příčinami a především funkcí (motivací) záměrného sebepoškozování a lépe porozuměli chování dítěte, mladistvého a jeho konsekvencím. Následná témata jsou věnována konkrétním způsobům práce s dítětem a motivačním rozhovorům. K možné práci s dětmi se sebepoškozováním je nutné pochopení příčin patologického jevu a osvojení si potřebných dovedností. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména z pedagogické, klinické a sociální oblasti. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence učitelů pracovat v praxi s touto problematikou.

Lektoři: PhDr. Taťána Fikarová a Ph.D. a Mgr. Kateřina Ingrová – Terapie pod Špilberkem

 

Své přihlášky zasílejte nejdéle do 25. 2. 20019

na adresu: renata.cernikova@pardubickykraj.cz  - do předmětu napište: sebepoškozování Ú/O.

Maximálně jeden pedagog ze školy. Počet míst je omezen.

 

10. 12. 2018

Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče - více informací zde nebo v dokumentu PDF.

 

7. 11. 2018

Ohlédnutí za druhým ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

Program konference.

          

        

 

Děkujeme všem přdnášejícím i účasníkům a těšíme se na další ročník!

24. 9. 2018

V říjnu 2018 je plánován rozjezd nového programu pro učitele, jakási pomůcka k výuce.  Portál Pravopisně.cz, který pomáhá orientovat se v českém jazyce, obsahuje spoustu cvičení apod.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/

 

9. 9. 2018

Příklad dobré praxe aneb inspirace pro hodnocení IVP

Z praxe: chvilku vezme čas na přípravu - vyplnění hlavičky, porovnání tabulky s IVP (co IVP neřeší vymažu). Samotné vyhodnocení zabere jen chvilku času - čtu IVP bod podbodu a hodnotím v tabulce  - (klidně s tužkou v ruce). Co vyhovuje nechávám, co nevyhovuje nebo je třeba upravit v dalším roce opoznámkuji. Na titulní list nakonec vykopíruji do tří sloupců: 1) oblasti, která vyhovuje, 2) oblasti, které je potřeba upravit, 3) oblasti, které nevyhovují. Toto hodnocení je de facto podklad pro  tvorbu IVP pro další školní rok, abychom rychle mohli zapracovat změny a mohli si je odškrtnout.

Podklady pro hodnocení IVP - vzor

Příklad vyhodnocení

 

Metodika pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách ke stažení zde. Zpracovala META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Více na www.meta-ops.cz.

 

Možnosti k zajištění předmětu speciálně pedagogické péče jako podůrného opatření jsou uvedeny na http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

 

Organizace SANANIM z.ú. otevřela GAMBLING AMBULANCI, která je určena pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.Více info zde a na http://www.sananim.cz/gambling-ambulance.html

 

Linka 116 000  - bezplatná nonstop telefonická služba:

  • linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky
  • služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče.

Více na www.linkaztracenedite.cz

 

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

Slovní hodnocení - hodnocení žáka první třídy za celý školní rok, příklad dobré praxe zde.

Slovní hodnocení - zde najdete příklad - pololetní hodnocení žáka 1. třídy.

Sebehodnocení - příklad z praxe. Jednu z možností hodnocení naleznete zde.

 

Desatero pro učitele žáků s poruchou autistického spektra (PAS) podle psycholožky PhDr. Kateřiny Šrahůlkové, PhD. najdete zde

Doporučené weby

www.myslenkove-mapy.cz

kamilabalharova.kaminet.cz

vcelka.cz

 

Zde se nachází seznam filmů doporučovaných v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Na hraně

Příběh sedmnáctileté Markéty (Kristýna Krajíčková), která se jednoho dne shodou nešťastných náhod ocitne v nepříjemné životní situaci. Stane se obětí manipulace své kamarádky Violy (Anna Polcrová). Vlivem všech okolností se nakonec Markéta ocitá ve víru dramatických okamžiků vedoucích až k vlastní beznaději, nepochopení svého okolí či sebedestrukci.

Sami

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny. Její první milostný vztah s Viktorem se rozpadl na popud jejích rodičů. Nejen tyto okolnosti vedou Annu k pocitu, že vzniklé problémy jsou způsobené její silnou postavou. Anna požádá o pomoc svou nejlepší kamarádku Sáru. V průběhu filmu sledujeme proměny hlavní hrdinky, kde se objeví jako krásná, hubená a spokojená dívka. Postupně však Anna nad svým hubnutím ztrácí kontrolu. Snímek odhaluje divákovi všeobecně známá, ale i neznámá fakta o těchto zákeřných psychických onemocněních a je také sociální sondou do života a prostředí současného mladého člověka. Film Sami je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (Oficiální text distributora)

Mezi stěnami

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin. Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům. Jeho na první pohled poklidný život narušují dva spolužáci, Jakub a Pavel.

Mezi nimi

Film vypráví o mladých lidech, popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi.

Zlo mezi námi

Erikovi je 18 let a jeho životem se táhne linie násilí a konfliktů. Po vyhození ze školy, je poslán na internátní školu Stjärnsberg. Ta má být poslední šancí jak jej odtrhnout od starého života a vrátit zpět ke studiu. Na internátě se ale dá zlu těžko uniknout - panuje zde systematický teror páchaný na mladších studentech.

Katka

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Kult hákového kříže

Dnes už kultová snímka rozpráva o krátkom úseku zo života Dereka Vinyarda. Z mladého študenta sa po otcovej smrti stáva neonacistický stúpenec, obviňujúci "farebnú" komunitu z tohto incidentu. Netrvá dlho a Derek pocíti chlad tunajšej väznice. Dostáva 3 roky za zabitie dvoch potenciálnych zlodejov jeho auta. Za múrmi pomaly začne chápať fanatickú vieru aj z druhej strany. Domov sa vracia ako iný človek, ale zisťuje, že jeho brat Danny podľahol tomu istému zlu.

Zkažená mládež (Klass)

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.

Experiment

Film založený na skutečných událostech při nechvalně známém Stanfordském vězeňském experimentu, který proběhl v roce 1971. Uměle vybudované vězení se nachází v prostorách výzkumné laboratoře - kompletně s celami, mřížemi a s neustále přítomnými kamerami. Na dva týdny je najato za slib vysoké odměny dvacet mužů ke hře na vězně a dozorce.