EU peníze školám

EU peníze školám a EU peníze středním školám jsou projekty v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a podporují oblasti 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.  

Nabídka témat pro realizaci programů primární prevence:
 
  • Budování zdravých vrstevnických vztahů jako prevence vzniku šikany
  • Prevence užívání návykových látek
  • Partnerské vztahy
  • Kyberšikana a její prevence
  • Prevence poruch příjmu potravy
  • Prevence sexuálního zneužívání
  • Prevence záškoláctví

Podrobněji zde