Doporučujeme pedagogům

Čtení jako hra - nová publikace Pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis    

NADANÍ žáci

Programová NABÍDKA NPI byla rozšířena  o dva semináře, jeden v Pardubicích, druhý v Hradci Králové, oba jsou pro účastníky zdarma

 

 

Program TALNET otevírá aktuální podzimní nabídku T-kurzů a T-exkurzí. T-kurzy proběhnou online od října 2020 do května 2021, T-exkurze v průběhu podzimu 2020. Aktivity jsou vhodné pro žáky ve věku 12 – 19 let. 

Úplnou nabídku T-kurzů včetně přihlášky najdete zde

Nabídka T-exkurzí včetně přihlášky je zde

 

OBJEVITELSKÉ SOBOTY se konají v Hradci Králové opět od října! Tentokrát jsme se vzhledem k situaci rozhodli udělat hradecký prezenční cyklus v počtu 3 sobot (nikoli pěti, jak tomu bylo loni). Objevitelské soboty jsou dále nově rozšířeny o kurzy Objevitel online, formát, který se velmi osvědčil na jaře, proto bylo rozhodnuto jej zařadit do standardní nabídky. Online kurzy proběhnou souběžně s pražskými Sobotami, které zůstávají v počtu pěti. Termíny jsou: 3. října 2020, 24. října 2020, 21. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 16. ledna 2021.

Hradecké Objevitelské soboty opět zajišťuje Centrum pro talentovanou mládež ve spolupráci s Biskupským gymnáziem, SŠ aplikované kybernetiky a východočeskými Sítěmi podpory nadání NPI. 

Více informací naleznete zde: https://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty Nabídka kurzů a možnost registrace bude na webu přístupná od 16. září. 

 

Talentcentrum TECHNECIUM v Rosicích n. Labem (areál JHV Engineering) rozjíždí své podzimní aktivity již tuto středu 16. září. Srdečně zve všechny zájemce na kroužky, kurzy a do Tc klubu pro mladé tvůrce a badatele. Od října jsou v plánu též zájmové vzdělávací aktivity na spřátelených ZŠ, SŠ a VŠ v Pardubicích a Praze. 

Podrobnosti naleznete na https://technecium.org/kurzy/ a v registračním formuláři  Google formulář

Vedle prezenčních aktivit připravuje Technecium pokračování série online přednášek a kurzů Stream in Science & Technology - více zde: https://technecium.org/stream/

 

Akce, které proběhnou pod hlavičkou Národního pedagogického institutu ČR

 

5. října 2020 (9.00 - 16.00) - seminář 3D TISKÁRNY A 3D TISK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY - ZŠ - kraj. pracoviště Pardubice. 

Přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=K75-51-19-202

6. října 2020 (9.00 - 16.00) - seminář 3D TISKÁRNY A 3D TISK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY - SŠ - kraj. pracoviště Pardubice. 

Přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=K75-51-19-202-02

7. října 2020 (9.00 - 15.30) - seminář SYSTEMATICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY NADÁNÍ - kraj. pracoviště Hradec Králové. Pro účastníky zdarma, lektoruje Ing. Kateřina Emer Venclová, která připravila novou, aktuální podobu tohoto programu. 

Přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=U07-51-18-202

4. listopadu 2020 (9.0 - 16.00) - seminář FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA - kraj. pracoviště Pardubice. 

Přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=K77-51-19-202

 

5. 11. 2020

První KULATÝ STŮL S WORKSHOPEM je určen pedagogům, kteří vedou KROUŽKY NADANÝCH DĚTÍ, kroužky deskových her a další kroužky na škole, jichž se účastní zvídavé děti, případně pedagogům podobných kroužků z DDM/SVČ. Rádi bychom se věnovali tomu, jakou roli ve vyhledávání a identifikaci nadání může školní kroužek tohoto typu sehrát a jaký potenciál má dále v práci s nadanými dítětem a v jeho rozvoji. Kulatý stůl proběhne na krajském pracovišti v Hradci Králové 5. listopadu 2020 (9.00 - 14.30). V první části se s námi o své zkušenosti podělí PhDr. Martina Skalková, Ph.D. (Klub Lánovák, ZŠ Lánov), Ing. Romana Poloprutská (Klub nadaných dětí Delfíni, Hradec Králové) a Ing. Mgr. Helena Fikarová (Klubík, ZŠ Praskačka), v druhé části proběhne workshop s ukázkami konkrétních osvědčených aktivit a bude prostor na sdílení dobré praxe.

Možnost přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=L61-01-18-202

 

20. 11. 2020

KULATÝ STŮL K PODPOŘE NADÁNÍ V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MOŽNOSTEM PROPOJENÍ S VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI proběhne v pátek 20. listopadu (9.00 - 14.30) na Základní škole a mateřské škole Proseč v Proseči u Skutče. V první části zazní příspěvky Mgr. Moniky Delinčákové k práci s nadaným dítětem, Mgr. Bc. Josefa Roušara, ředitele ZŠ a MŠ Proseč, k systému podpory nadání na jejich škole a Mgr. Alexandra Prokopa k možnostem podpory nadaných dětí prostřednictvím propojení formálního a neformálního vzdělávání. Druhá část setkání bude věnována sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, prezentaci aktuálních informací v oblasti péče o nadané a diskuzi. 

Možnost přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=D94-51-19-202

 

27. 8. 2020

Doporučujeme níže uvedné materiály pro výuku cizinců z www.inkluzivniskola.cz

Vzdělávací obsah ČDJ - obecné informace

Vzdělávací obsah ČDJ - konkrétní obsah 

Publikace Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka

Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. 15 tematických lekcí.

 

15. 3. 2020

Info z vcelka.cz

Milí pedagogičtí pracovníci,

za stávající mimořádné situace bychom rádi pomohli zjednodušit proces domácího online vzdělávání a nabídli vám možnost pracovat s prvostupňovými žáčky a jejich rodiči ve Včelce.

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.


Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?
Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

 

11. 3. 2020

Materiály k různým typům reedukací od PhDr. Kamily Balharové jsou k dispozici na www.kaminet.cz. Některé z nich jsou volně ke stažení, uvádíme je níže.

Divadlo Járy Cimrmana 

Epos o Gilgamešovi 

Frazeologie, filipika a ironie v Saturninovi 

Hry na řazení, třídění a orientaci na ploše 

Informace České společnosti Dyslexie 2010

Informace České společnosti Dyslexie 2011

Kufr aneb význam slova

Podstatná jména

Pohádkové omalovánky

Pozornost 1

Říše fantazie I

Říše fantazie II

Sluchové vnímání

Větné členy 

Vyjmenovaná slova

Vyšehrad

Výuka anglických slovíček

Zábavné recepty

Zelená louka

Zraková percepce

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

1. 12. 2019

Nenech to být více informací na webu www.nntb.cz.

Projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojujeme se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě.

19. 11. 2019

Do kategorie Doporučujeme pedagogům přidáváme další podněty:

Vzdělávací stavebnice POCOS.

Kreativní vzdělávací stavebnice PIX-IT.

Barevné kreativní stavebnice Wise Soft z lehké měkké pěny.

Kontakt na prodejce:

Irena Ševečková

Učím se s radostí

Okružní 118

Pardubice - Spojil 530 02

tel 777 260 408

 

9. 10. 2019

Konference Podpůrná opatření v praxi. Konference pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta. Více zde http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/podpurna-opatreni-v-praxi

 

13. 3. 2019

Metodické doporučení "Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu". Vedení MŠMT metodické doporučení schválilo a je zveřejněno na http://www.msmt.cz/file/49807/

 

10. 12. 2018

Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče nebo v dokumentu PDF.

 

7. 11. 2018

Ohlédnutí za druhým ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

Program konference.

img_PA100630.JPG   img_PA100636.JPG       img_PA100638.JPG

img_PA100644.JPG        img_PA100649.JPG

 

Děkujeme všem přdnášejícím i účasníkům a těšíme se na další ročník!

24. 9. 2018

V říjnu 2018 je plánován rozjezd nového programu pro učitele, jakási pomůcka k výuce.  Portál Pravopisně.cz, který pomáhá orientovat se v českém jazyce, obsahuje spoustu cvičení apod.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/

 

9. 9. 2018

Příklad dobré praxe aneb inspirace pro hodnocení IVP

Z praxe: chvilku vezme čas na přípravu - vyplnění hlavičky, porovnání tabulky s IVP (co IVP neřeší vymažu). Samotné vyhodnocení zabere jen chvilku času - čtu IVP bod podbodu a hodnotím v tabulce  - (klidně s tužkou v ruce). Co vyhovuje nechávám, co nevyhovuje nebo je třeba upravit v dalším roce opoznámkuji. Na titulní list nakonec vykopíruji do tří sloupců: 1) oblasti, která vyhovuje, 2) oblasti, které je potřeba upravit, 3) oblasti, které nevyhovují. Toto hodnocení je de facto podklad pro  tvorbu IVP pro další školní rok, abychom rychle mohli zapracovat změny a mohli si je odškrtnout.

Podklady pro hodnocení IVP - vzor

Příklad vyhodnocení

 

Metodika pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Zpracovala META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Více na www.meta-ops.cz.

 

Možnosti k zajištění předmětu speciálně pedagogické péče jako podůrného opatření jsou uvedeny na http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

 

Organizace SANANIM z.ú. otevřela GAMBLING AMBULANCI, která je určena pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké. Více informací o ambulanci nebo na http://www.sananim.cz/gambling-ambulance.html

 

Linka 116 000  - bezplatná nonstop telefonická služba:

  • linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky
  • služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče.

Více na www.linkaztracenedite.cz

 

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

Slovní hodnocení - hodnocení žáka první třídy za celý školní rok, příklad dobré praxe.

Slovní hodnocení - příklad - pololetní hodnocení žáka 1. třídy.

Sebehodnocení - naleznete příklad z praxe. Jedna z možností hodnocení.

 

Desatero pro učitele žáků s poruchou autistického spektra (PAS) podle psycholožky PhDr. Kateřiny Šrahůlkové, PhD.

Doporučené weby

www.myslenkove-mapy.cz

kamilabalharova.kaminet.cz

vcelka.cz

 

Zde se nachází seznam filmů doporučovaných v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Na hraně

Příběh sedmnáctileté Markéty (Kristýna Krajíčková), která se jednoho dne shodou nešťastných náhod ocitne v nepříjemné životní situaci. Stane se obětí manipulace své kamarádky Violy (Anna Polcrová). Vlivem všech okolností se nakonec Markéta ocitá ve víru dramatických okamžiků vedoucích až k vlastní beznaději, nepochopení svého okolí či sebedestrukci.

Sami

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny. Její první milostný vztah s Viktorem se rozpadl na popud jejích rodičů. Nejen tyto okolnosti vedou Annu k pocitu, že vzniklé problémy jsou způsobené její silnou postavou. Anna požádá o pomoc svou nejlepší kamarádku Sáru. V průběhu filmu sledujeme proměny hlavní hrdinky, kde se objeví jako krásná, hubená a spokojená dívka. Postupně však Anna nad svým hubnutím ztrácí kontrolu. Snímek odhaluje divákovi všeobecně známá, ale i neznámá fakta o těchto zákeřných psychických onemocněních a je také sociální sondou do života a prostředí současného mladého člověka. Film Sami je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (Oficiální text distributora)

Mezi stěnami

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin. Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům. Jeho na první pohled poklidný život narušují dva spolužáci, Jakub a Pavel.

Mezi nimi

Film vypráví o mladých lidech, popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi.

Zlo mezi námi

Erikovi je 18 let a jeho životem se táhne linie násilí a konfliktů. Po vyhození ze školy, je poslán na internátní školu Stjärnsberg. Ta má být poslední šancí jak jej odtrhnout od starého života a vrátit zpět ke studiu. Na internátě se ale dá zlu těžko uniknout - panuje zde systematický teror páchaný na mladších studentech.

Katka

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Kult hákového kříže

Dnes už kultová snímka rozpráva o krátkom úseku zo života Dereka Vinyarda. Z mladého študenta sa po otcovej smrti stáva neonacistický stúpenec, obviňujúci "farebnú" komunitu z tohto incidentu. Netrvá dlho a Derek pocíti chlad tunajšej väznice. Dostáva 3 roky za zabitie dvoch potenciálnych zlodejov jeho auta. Za múrmi pomaly začne chápať fanatickú vieru aj z druhej strany. Domov sa vracia ako iný človek, ale zisťuje, že jeho brat Danny podľahol tomu istému zlu.

Zkažená mládež (Klass)

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.

Experiment

Film založený na skutečných událostech při nechvalně známém Stanfordském vězeňském experimentu, který proběhl v roce 1971. Uměle vybudované vězení se nachází v prostorách výzkumné laboratoře - kompletně s celami, mřížemi a s neustále přítomnými kamerami. Na dva týdny je najato za slib vysoké odměny dvacet mužů ke hře na vězně a dozorce.