Projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji

 

Pro rok 2020 podpořilo MŠMT projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji. V rámci projektu jsou realizovány aktivity pro metodiky PPP, školní metodiky prevence, třídní učitele, ředitele MŠ, pedagogické pracovníky škol. Projekt probíhá zároveň za podpory Pardubického kraje.

29. 10. 2020

Srdečně zveme ředitele/ředitelky MŠ na dva semináře, které se uskuteční ON-LINE dne 5. 11. a 13. 11. 2020.

Dne 5. 11. 2020 bude seminář o šikaně a efektivní komunikaci s rodiči lektorovat Mgr. Petr Dřínovský – pedagog, který má s tématem dlouholeté zkušenosti. Dne 13. 11. 2020 bude seminář lektorovat Mgr. Eva Svobodová – pedagožka, která působí na Jihočeské univerzitě a mnozí z vás ji zajisté znají z publikací s tématy pro MŠ. Název druhého semináře je Aby nám bylo spolu hezky – aneb co dělat, aby nás děti poslouchaly?

Kompletní pozvánka s programem.

Oba semináře budou probíhat ON-LINE, ale není třeba mít nainstalováno žádnou speciální aplikaci. Nejpozději 4. 11. 2020 vám bude zaslán odkaz, který bude sloužit k prokliknutí se na seminář. K dispozici vám bude též telefonická podpora v případě, že budete mít nejasnosti se spuštěním semináře.

 

Semináře jsou realizovány v rámci projektu MŠMT Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a pro všechny účastníky jsou ZDARMA.

Pro přihlášení se na seminář použijte následující odkaz. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCHZzkq-w0qZ941YTk-JlGMVuX5n_x1ArC5UE_e5uwBUMU1UWVhRSDJMSEtEQlBPRklUSzNKMlpNNi4u

 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Jana Klementovou, e-mail: prevence@pppuo.cz nebo telefon 777 914 456.

 

22. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 4. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Protože nám současná situace neumožňuje osobní setkání, přesuneme se do ON-LINE prostředí. Máme připravené technické zázemí, které všem registrovaným účastníkům zajistí plnohodnotný program tak, jak byl původně naplánovaný. Zároveň vám v průběhu konference nabízíme technickou podporu na telefonu v případě, že budete mít potíže s přihlášením se  k on-line přenosu.

Pozvánka s programem konference. Konference je hrazena z prostředků MŠMT v rámci dotačního titulu Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a za podpory Pardubického kraje. Pro všechny přihlášené je on-line účast ZDARMA. Konference je pro všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Pardubickém kraji.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCHZzkq-w0qZ941YTk-JlGMVuX5n_x1ArC5UE_e5uwBUQjI0TVpUUk9EWEJQUkg0NVVZV0NVVDZQNi4u.

Všem přihlášeným bude dne 3. 11. 2020 zaslán e-mail s odkazem, prostřednictvím kterého si konferenci spustíte, současně vám zašleme i telefonní spojení na technickou podporu. Potvrzení o účasti na konferenci budou zúčastněným rozesílána e-mailem nejpozději do konce listopadu.

Věříme, že nemožnost osobního setkání vám dostatečně nahradí zajímavý program konference, který jsme pro vás připravili.

 

V případě dotazů ke konferenci kontaktujte koordinátorku Mgr. Janu Klementovou. E-mail: prevence@pppuo.cz nebo telefon: 777 914 456.

 

 

1. 10. 2020

Proběhla další aktivita z projektu Podpora primární prevence v Pk. Dne 30. 9. 2020 byl realizován seminář "Dobrý třídní, dobrá třída".

img_1.jpg img_2.jpg img_3.jpg

 

 

21. 9. 2020

Zveme všechny pedagogy, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti s žáky a jejich zákonnými zástupci, vytvářet bezpečné klima v třídním kolektivu a efektivně vést třídnické hodiny, na cyklus seminářů „Dobrý třídní, dobrá třída“. Semináře se uskuteční v termínech 30. 9., 21. 10. a 26. 11. 2020 od 9:00 do 15:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630. Více v pozvánce.

 

Semináře pořádáme v rámci projektu MŠMT Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a pro všechny účastníky jsou ZDARMA, ale kapacita seminářů je omezena. Více informací je v přiložené pozvánce. Přihlášení zde. Přihlášením se zavazujete k účasti na všech třech setkáních, která na sebe navazují.

 

Další aktivity budou postupně zveřejňovány.