Informace, dokumenty ke stažení - formuláře

11. 4. 2017

Informace pro pěstouny

K vyšetření dítěte či žáka v Pedagogicko-psychologické poradně je třeba předložit podepsanou Plnou moc k tomuto úkonu (ke stažení zde) popř. soudní rozhodnutí, kde budou uvedeny všechny skutečnosti z plné moci. Zmocnění pěstouna může provést i OSPOD, pokud se zmocnění od zákonného zástupce nepodaří zajistit. Bez pověření, kdo může ve školském poradenství dítě či žáka zastupovat nemůže být dítěti či žákovi poskytnuta poradenská péče, což může být v rozporu s jeho zájmem.