Informace, dokumenty ke stažení - formuláře

2. 3. 2021

Pro cestu do a z školského poradenského zařízení platí v době omezení volného pohybu osob výjimka. Více zde - Informace k pohybu osob přes hranici okresu, bod třetí.

 

19. 3. 2020

Informace pro rodiče dětí, kteří zvažují žádost o odklad školní docházky.

Vážení rodiče, naše poradenské zařízení bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. K zápisu prosím dodejte škole informaci, že zvažujete odklad. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31. 8. 2020.

Zprávy již vyšetřených dětí průběžně odesíláme poštou zákonným zástupcům.

 

11. 4. 2017

Informace pro pěstouny

K vyšetření dítěte či žáka v Pedagogicko-psychologické poradně je třeba předložit podepsanou Plnou moc k tomuto úkonu, popř. soudní rozhodnutí, kde budou uvedeny všechny skutečnosti z plné moci. Zmocnění pěstouna může provést i OSPOD, pokud se zmocnění od zákonného zástupce nepodaří zajistit. Bez pověření, kdo může ve školském poradenství dítě či žáka zastupovat nemůže být dítěti či žákovi poskytnuta poradenská péče, což může být v rozporu s jeho zájmem.