Nabízené kurzy a aktivity

 

Pro naše klienty Aktuálně nabízíme:

Pracoviště Ústí nad Orlicí

  • Víkendový pobyt pro děti, více informací zde.
  • Reedukační program (náprava a rozvoj čtení a psaní) pro žáky 3. a 4. tříd (i starších dětí), další informace zde.
  • Účast na promítání filmů s následnou diskusí aneb projekt Společně ve škole i po škole. Pozvánka zde.
  • Kineziologie, více zde.
  • Podpůrné setkávání pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) a jejich rodiče: jedná se o deset setkání v průběhu čtyř měsíců. Více informací o termínech, obsahu či místu setkání naleznete v přiloženém letáku.

Elokované pracoviště ve Svitavách

  • Seminář Feursteinova instrumentálního obohacování FIE 1, který se od října 2017 koná ve Svitavách, více informací v letáku.
  • Reedukační program (náprava a rozvoj čtení a psaní) pro žáky 3. a 4. tříd ve Svitavách, více informací v letáku.
  • Grafomotorický kurz pro předškoláky, který se bude konat od října ve Svitavách, více informací v letáku.
  • Podpůrné setkávání pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) a jejich rodiče: jedná se o deset setkání v průběhu čtyř měsíců. Více informací o termínech, obsahu či místu setkání naleznete v přiloženém letáku zde.
  • Herní klub pro bystré hlavy: v rámci nejméně deseti setkání se budeme věnovat rozvoji logického, jazykového a matematického myšlení dětí. Další informace naleznete zde.