Nabízené kurzy a aktivity

1. 3. 2019 

Nově vznikající svépomocná skupina rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v Pardubickém kraji

Projekt Inspirace v odlišnosti, jejímž řešitelem je CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, je zaměřený na podporu společného vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních, Jednou z aktivit projektu je Rodičovské fórum. Cílem je svést dohromady skupinu rodičů, kteří mají zájem být součástí skupiny rodičů dětí se SVP, která se jednou měsíčně schází za účelem sdílení zkušeností, informací, typů na odborníky a odborná pracoviště i trávení volného času na společných akcích pro celé rodiny.

Týká se to rodičů/zákonných zástupců z Pardubického kraje, kteří mají dítě se SVP od raného věku do dospělosti s minimálně 2. stupněm podpory. První informační setkání je naplánované na 3. 3. 2019 v 15:00 hod. v mimiPORADNĚ v Ústí nad Orlicí. Tam předám víc informací a se zájemci se domluvíme na tématech, kterým se chtějí věnovat, jakým způsobem a kdy chtějí společná setkání trávit - já to pak podle jejich potřeb zorganizuji a zajistím přes fakultu.

Pozvánka na úvodní setkání a odkaz na nepovinnou přihlášku do fóra: https://goo.gl/forms/d4jlz2ejKC1VUpvk2 

Přihláška není podmínkou účasti, ale pro lepší připravenost a organizaci by mi pomohlo, kdyby ji zájemci poslali.

Více na www.inspiro.upol.cz

 

Pro naše klienty Aktuálně nabízíme:

Elokované pracoviště Svitavy:

Podpůrný program pro děti se syndromem ADHD

V rámci podpůrného programu budeme zábavnou formou rozvíjet pozornost, paměťové funkce a komunikační dovednosti dětí, učit děti relaxačním technikám, posilovat jejich schopnost navazovat vztahy a orientovat se v nich, atd. Podpůrný program je určen žákům 1. stupně ZŠ.

Více informací k podpůrnému programu.

 

Herní klub pro bystré hlavy

Cílem klubu je zábavnou formou rozšiřovat obzory všech zvídavých dětí ve věku 7 až 12 let. Klub je určen nadaným dětem, které chtějí svůj volný čas trávit smysluplně a mají zájem o aktivní poznávání okolníhosvěta, deskové a karetní hry, logické úlohy, hlavolamy, šifry a kvízy.

Více informací k hernímu klubu.