Nabízené kurzy a aktivity

Pro naše klienty Aktuálně nabízíme:

Elokované pracoviště Svitavy:

Podpůrný program pro děti se syndromem ADHD

V rámci podpůrného programu budeme zábavnou formou rozvíjet pozornost, paměťové funkce a komunikační dovednosti dětí, učit děti relaxačním technikám, posilovat jejich schopnost navazovat vztahy a orientovat se v nich, atd. Podpůrný program je určen žákům 1. stupně ZŠ.

Více informací k podpůrnému programu.

 

Herní klub pro bystré hlavy

Cílem klubu je zábavnou formou rozšiřovat obzory všech zvídavých dětí ve věku 7 až 12 let. Klub je určen nadaným dětem, které chtějí svůj volný čas trávit smysluplně a mají zájem o aktivní poznávání okolníhosvěta, deskové a karetní hry, logické úlohy, hlavolamy, šifry a kvízy.

Více informací k hernímu klubu.