Nadaní

 

NADANÍ ŽÁCI

 

Novinky z Národního pedagogického institutu

Aktuální informace a nabídky:

 

Společně s projektem SYPO jsme připravili v obou krajích oblastní workshopy k matematické gramotnosti a pregramotnosti u nadaných dětí a žáků. Workshopy jsou rozděleny podle cílových skupin – dva pro pedagogy MŠ, dva pro pedagogy 1. stupně ZŠ. Pozvánky s podrobnou anotací naleznete v příloze, termíny a odkazy k přihlášení uvádíme i níže. Přihlášení je možné též e-mailem na adresu andrea.kotouckova@npi.cz, pedagogové se mohou hlásit na workshopy v obou krajích. Workshopy povede zkušená lektorka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

 

Oblastní workshop pro předškolní vzdělávání (Pardubický kraj) - 20. 10. 2021: https://bit.ly/3zxbdh8

Oblastní workshop pro prvostupňové vzdělávání (Pardubický kraj) - 22. 10. 2021: https://bit.ly/3kEzA6f

Oblastní workshop pro předškolní vzdělávání (Královéhradecký kraj) - 3. 11. 2021: https://bit.ly/3zfB2Cd

Oblastní workshop pro prvostupňové vzdělávání (Královéhradecký kraj) - 5. 11. 2021: https://bit.ly/3zx4JyA

 

Programy NPI k využití her ve výuce:

Celostátní prezenční seminář Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky aneb Škola hrou poosmé – Jak plyne čas proběhne na ZŠ Karla Čapka v Praze pod vedením Aleny Vávrové a Daniely Návarové 6. listopadu 2021. Program je určen pedagogům ZŠ a SŠ. Více informací a možnost přihlášení naleznete na tomto odkazu.

 

Kroužek deskových her pro 1. stupeň ZŠ a zájm. a neform. vzdělávání

- 16. listopadu 2021 (9.00 – 15.30) – pro učitele ZŠ a pedagogy volného času: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10474-krouzek-deskovych-her-pro-1-stupen-zs-a-zajmove-a-neformalni-vzdelavani?search=Chejn&filter_finished=0&program_code=

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

- 22. listopadu 2021 (9.00 – 15.30) – pro učitele ZŠ a pedagogy volného času: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10488-deskove-a-karetni-hry-pro-rozvoj-matematicke-gramotnosti?search=Chejn&filter_finished=0&program_code=

Deskové hry pro mateřské školy a zájm. a neform. vzdělávání

- 20. ledna 2022 (9.00 – 15.30) – pro učitele MŠ a pedagogy volného času: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10465-deskove-hry-pro-materske-skoly-a-zajmove-a-neformalni-vzdelavani?search=Chejn&filter_finished=0&program_code=

Kroužek deskových her pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ a zájm. a neform. vzdělávání

- 27. ledna 2022 (9.00 – 15.30) – pro učitele 2. st. ZŠ, SŠ a pedagogy volného času: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10475-krouzek-deskovych-her-pro-2-stupen-zs-pro-ss-a-zajmove-a-neformalni-vzdelavani?search=Chejn&filter_finished=0&program_code=

 

Další programy k podpoře talentu v nabídce NPI s lektorem D. Breberou:

3D tiskárny a 3D tisk v prostředí školy

- 22. října 2021 (9.00 – 16.00) – pro učitele ZŠ, SŠ, pedagogy volného času: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/11194-3d-tiskarny-a-3d-tisk-v-prostredi-skoly?search=Brebera&filter_finished=0&program_code=

Finanční a pojistná matematika

- 12. listopadu 2021 (9.00 – 16.00) – pro učitele SŠ, VOŠ: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/10540-financni-a-pojistna-matematika?search=Brebera&filter_finished=0&program_code=

 

 

Kontakt

Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

 

Metodik pro vzdělávání

Koordinátor podpory nadání

Regionální garant CISKOM

Národní pedagogický institut České republiky

Krajské pracoviště Hradec Králové

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

e-mail: simona.seda@nuv.cz