Nadaní

NADANÍ ŽÁCI

 

Novinky z Národního pedagogického institutu

 

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH:

9. března (12.30 – 15.00) Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ (neakred. program, online, zdarma)

- webinář představí možnosti rozvoje nadaných a zvídavých žáků prostřednictvím online kurzů jak v době distanční, tak prezenční výuky

- lektoři: Jeanne Bočková, PhDr. Petra Novotná, Ing. Mgr. Vojtěch Tutr, Mgr. Alexandr Prokop

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=R98-51-18-211

 

24. a 25. března (vždy 13.00 – 16.00) Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky (neakred. program, online, zdarma)

- seminář s podtématy: role a nástroje format. hodnocení; srovnávání výkonů a soutěživost, motivační rozměr hodnocení, zpětná vazba, specifika FH u nadaných (prevence underachievementu, patologického perfekcionismu a workoholismu); lektor: Ing. Kateřina Emer Venclová

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=S06-51-18-211

 

5. května (9.00 – 15.30) Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky (online, zdarma)

- seminář zaměřený na řešení konkrétních příkladů z praxe; lektor: Ing. Kateřina Emer Venclová

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/9055-reseni-problemu-s-kognitivne-nadanymi-zaky?search=L69-51-19-211&filter_finished=0&program_code=

 

20. května (9.00 – 14.30) Kulatý stůl s workshopem k podpoře nadání – pro pedagogy klubů nadaných dětí na školách (online, zdarma)

- tematické setkání k roli a potenciálu klubů nadaných dětí (logiky, deskových her atp.) na školách, sdílení zkušeností, workshop s osvědčenými aktivitami pro výuku distanční i prezenční; lektoři:

PhDr. Martina Skalková, Ph.D. (Klub Lánovák, ZŠ Lánov), Ing. Romana Poloprutská (Klub nadaných dětí Delfíni, Hradec Králové) a Ing. Mgr. Helena Fikarová (Klubík, ZŠ Praskačka).

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/9053-kulaty-stul-k-podpore-nadani-pro-pedagogy-klubu-nad-deti-na-skolach?search=L61-01-18-211&filter_finished=0&program_code=

 

PROGRAMY OBOROVÉ:

18. března (8.00 – 17.00) Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I. - + Jaipur, Lucky Numbers, Bubliňáci, Alhambra, Kingdomino (online)

Lektor: Mgr. Aleš Chejn

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=3.+Modern%C3%AD+deskov%C3%A9+hry+I

 

22. března (8.00 – 17.00) Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti (online)

Lektor: Mgr. Aleš Chejn

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/9035-deskove-a-karetni-hry-pro-rozvoj-matematicke-gramotnosti?search=karetn%C3%AD%20hry%20pro%20rozvoj&filter_finished=0&program_code=

 

26. března (8.00 – 15.00) Programovací jazyk KAREL (online)

Lektor: Mgr. David Brebera

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/8495-programovaci-jazyk-karel?search=KAREL&filter_finished=0&program_code=

 

29. března (9.00 – 15.30) Čtvercové úlohy v matematice (online)

- seminář; lektor: Mgr. David Brebera

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=K72-51-18-211

 

14. dubna (8.00 – 17.00) 4. Moderní deskové hry II. - + Doba kamenná, Vítejte ve svém vysněném domově, Carcassonne (online)

- seminář; lektor Mgr. Aleš Chejn

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/8442-deskove-hry-4-moderni-deskove-hry-ii?search=4.%20Modern%C3%AD&filter_finished=0&program_code=

 

16. dubna a 23. dubna (vždy 12.00 – 15.30) GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ 1 (online)

- seminář; lektor: Ing. Mgr. Eva Trojovská

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=I20-04-18-211

 

12. května (8.00 – 17.00) 5. Logické deskové hry - + Quantik, Santorini (online)

- seminář; lektor Mgr. Aleš Chejn

Přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/8443-deskove-hry-5-logicke-deskove-hry?search=5.%20logick%C3%A9&filter_finished=0&program_code=

 

Kontakt

Markéta Palečková

 

Metodik pro vzdělávání

Koordinátor podpory nadání

Regionální garant CISKOM

Národní pedagogický institut České republiky

krajské pracoviště Hradec Králové

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

e-mail: simona.seda@nuv.cz