Nadaní

NADANÍ ŽÁCI

 

Informace z Národního pedagogického institutu

Z nabídky NPI bych ráda upozornila na seminář Skryté nadání, který jsme připravili speciálně pro pracovníky školních družin a školních klubů. Lektorovat jej bude Ing. Kateřina Emer Venclová. Seminář proběhne online 26. listopadu od 9 hodin, lektorka se mimo jiné zaměří na potenciál ŠD a ŠK v nominaci a identifikaci nadaných žáků, na kroky první pomoci v práci s nadaným žákem a na roli, kterou může školní družina či klub hrát v systému podpory nadání na škole. Seminář je pro účastníky zdarma, případné dotazy směřujte prosím na mne. 

Odkaz k přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=F25-09-18-202

Nabídku nepřeberného množství online aktivit různých subjektů najdete na webu https://www.talentovani.cz/. Pokud na webu chcete publikovat vaši akci, napište mi. Ze současné nabídky vybírám alespoň následující:

Talnet NPI otevírá online kurz přežití nucené izolace Ultimejt gauč survajvl. Kurz je určen žákům od 13 do 19 let a jeho náplní jsou postupy, jak se v podmínkách domácí izolace rozvíjet, jak pečovat o vztahy, jak si užít videohry a internet a další. Kurz je vhodný jak pro ty, kdo to doma neumějí vydržet, tak pro ty, které to teď doma hodně baví. Jedni možná přijdou na to, jak si situaci trochu ulehčit, a druzí třeba na to, jak z toho získat pro sebe co nejvíce. Kurz je sestaven z kreativních úkolů, jejichž výsledek závisí na účastnících samých. Anotaci kurzu najdete na stránkách Talnetu v sekci T-kurzy. Přihlášku najdete na domovské stránce Talnetu nebo na přímém linku.  

Video podcasty Horké novinky s vědou, cyklus online přednášek Pátečníci z Technecia, online semináře a mnohé další nabízí pardubické talentcentrum Technecium v programu Technecium ONLINE, více zde: https://technecium.org/technecium_online/

A na závěr nezapomeňte na letošní Noc vědců s podtitulem Člověk a robot, která proběhne online 27. listopadu a jíž se opět účastní řada subjektů z Královéhradeckého i Pardubického kraje. Více zde: https://www.nocvedcu.cz/

 

Markéta Palečková

 

Metodik pro vzdělávání

Koordinátor podpory nadání

Regionální garant CISKOM

Národní pedagogický institut České republiky

krajské pracoviště Hradec Králové

 

Programová NABÍDKA NPI byla rozšířena  o dva semináře, jeden v Pardubicích, druhý v Hradci Králové, oba jsou pro účastníky zdarma

 

Program TALNET otevírá aktuální podzimní nabídku T-kurzů a T-exkurzí. T-kurzy proběhnou online od října 2020 do května 2021, T-exkurze v průběhu podzimu 2020. Aktivity jsou vhodné pro žáky ve věku 12 – 19 let. 

Úplnou nabídku T-kurzů včetně přihlášky najdete zde

Nabídka T-exkurzí včetně přihlášky je zde

 

OBJEVITELSKÉ SOBOTY se konají v Hradci Králové opět od října! Tentokrát jsme se vzhledem k situaci rozhodli udělat hradecký prezenční cyklus v počtu 3 sobot (nikoli pěti, jak tomu bylo loni). Objevitelské soboty jsou dále nově rozšířeny o kurzy Objevitel online, formát, který se velmi osvědčil na jaře, proto bylo rozhodnuto jej zařadit do standardní nabídky. Online kurzy proběhnou souběžně s pražskými Sobotami, které zůstávají v počtu pěti. Termíny jsou: 3. října 2020, 24. října 2020, 21. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 16. ledna 2021.

Hradecké Objevitelské soboty opět zajišťuje Centrum pro talentovanou mládež ve spolupráci s Biskupským gymnáziem, SŠ aplikované kybernetiky a východočeskými Sítěmi podpory nadání NPI. 

Více informací naleznete zde: https://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty Nabídka kurzů a možnost registrace bude na webu přístupná od 16. září. 

 

Talentcentrum TECHNECIUM v Rosicích n. Labem (areál JHV Engineering) rozjíždí své podzimní aktivity již tuto středu 16. září. Srdečně zve všechny zájemce na kroužky, kurzy a do Tc klubu pro mladé tvůrce a badatele. Od října jsou v plánu též zájmové vzdělávací aktivity na spřátelených ZŠ, SŠ a VŠ v Pardubicích a Praze. 

Podrobnosti naleznete na https://technecium.org/kurzy/ a v registračním formuláři  Google formulář

Vedle prezenčních aktivit připravuje Technecium pokračování série online přednášek a kurzů Stream in Science & Technology - více zde: https://technecium.org/stream/

 

Akce, které proběhnou pod hlavičkou Národního pedagogického institutu ČR

 

20. 11. 2020

KULATÝ STŮL K PODPOŘE NADÁNÍ V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MOŽNOSTEM PROPOJENÍ S VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI proběhne v pátek 20. listopadu (9.00 - 14.30) na Základní škole a mateřské škole Proseč v Proseči u Skutče. V první části zazní příspěvky Mgr. Moniky Delinčákové k práci s nadaným dítětem, Mgr. Bc. Josefa Roušara, ředitele ZŠ a MŠ Proseč, k systému podpory nadání na jejich škole a Mgr. Alexandra Prokopa k možnostem podpory nadaných dětí prostřednictvím propojení formálního a neformálního vzdělávání. Druhá část setkání bude věnována sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, prezentaci aktuálních informací v oblasti péče o nadané a diskuzi. 

Možnost přihlášení zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=D94-51-19-202

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

e-mail: simona.seda@nuv.cz