Cizinci

5. 6. 2022

Informace z NPI

 

  1. Na portále www.ucebniceproukrajinu.cz bude od 1.června možné objednávat zcela zdarma ilustrované UA CZ slovníky, učebnice češtiny pro všechny věkové kategorie a metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka, projekt připravila nadace PPF.

 

  1. MŠMT také připravilo výzvu na prázdninové jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny.

 

https://cizinci.npi.cz/msmt-pripravilo-vyzvu-na-prazdninove-jazykove-kurzy-pro-deti-z-ukrajiny/

 

5. 5. 2022

Pracovní sešit k osvojení si češtiny pro děti-cizince - LOGOPEDÁRIUM.

 

3. 2. 2022

NPI pořádá vzdělávací program v rámci kterého se seznámíte s legislativním rámcem týkajícím se vzdělávání žáků cizinců v základní škole a formou příkladu "dobré praxe" s organizací a postupy při přijímání, začleňování a podpoře těchto žáků na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 – Karlín. Budou předvedeny možnosti hodnocení žáků cizinců a vhodné výukové materiály pro žáky cizince. Bude možnost prakticky si vyzkoušet přípravu výukové jednotky pro žáky s OMJ a seznámit se s možností získání finančních prostředků na podporu vzdělávání cizinců.

 

Webinář Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky na ZŠ, on line - Zoom Meeting

Datum konání: 3. března 2022, 9.00 - 14.00

Lektorky: Mgr. Lenka Kader Aghová, Mgr. Lenka Pechátová

Možnost přihlášení zde

Webinář je zdarma.

 

 

 

Ing. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor RP děti/žáci-cizinci

Za Pasáží 657
530 02  Pardubice

E-mail: jiri.effenberk@npi.cz
www.npi.cz

Další nabídka vzdělávání na www.nidv.cz

16. 9. 2021

Informace z národního pedagogického institutu:

  1. Na stránkách NPI https://cizinci.npi.cz/ jsme zveřejnili překlady letáku, který lze použít pro předání základních informací o nároku žáka cizince na jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Leták byl vypracován ve spolupráci s MŠMT.

Všechny jazykové mutace naleznete - zde.

Připravujeme i další překlady – info zde.

 

  1. Informace k poskytování jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání

https://www.pardubickykraj.cz/pro-skoly/113137/informace-k-poskytovani-jazykove-pripravy-v-predskolnim-a-zakladnim-vzdelavani

 

  1. Nabídka vzdělávacích programů
  • B94-14-11-212 - Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému - online

       Weminář bude rozdělen do dvou odpoledních bloků, které proběhnou on line

        Datum konání: 22. a 29. září 2021, 14.00 - 17.00

        Bližší informace a možnost přihlášení: zde

 

  • B30-14-19-212 - Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk - prezenční

Seminář je koncipován jako úvod do problematiky výuky ČJ jako druhého jazyka (dále jen ČJD) na ZŠ. Je určen pro začínající učitele ČJD na ZŠ, a to jak pro pedagogické nováčky, tak učitele češtiny s praxí, kteří zatím neměli s češtinou pro cizince zkušenosti. 

Datum konání: 13. října 2021, 9.00 – 16.00

Bližší informace a možnost přihlášení: zde

 

  • Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince - online

Diskusní setkání se koná ve spolupráci s KÚ Pardubického kraje a bude zaměřeno především na nový systém podpory.

Datum konání: 20. října 2021, 13.00 - 16.00  

Možnost přihlášení: zde

 

7. 9. 2021

METODICKÝ MATERIÁL MŠMT K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021.

Seznam škol, které jsou v Pk určeny pro jazykovou přípravu.

 

26. 11. 2020

Odkaz na aktuální – poslední překlady ve spojitosti s pandemií či změnami předpisů a zákonů, které jsou zveřejněny na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

 

16. 11. 2020

Další materiály vhodné pro výuku dětí s OMJ

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016. Ucelená metoda učení cizího jazyka pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd funguje na základě obrázkových kartiček a jejich vzájemných kombinací.

Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.Učebnice pro začínající čtenáře ke všem základním tématům pro začátečníky.

Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince. Pracovní sešit se třemi částmi se věnuje psaní vázaným písmem, základům gramatiky a pomocí velkého množství obrázků slovní zásobě ze světa kolem nás.

Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010. Kartičky ke každému slovu obsahují obrázek, slovo a texty s daným slovem.

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012. Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD kopíruje učivo pro první a druhou třídu pro žáky s OMJ.

img_Domino_1.jpg     img_Domino_2.jpg

 

13. 11. 2020

Mezi námi - pořad Českého rozhlasu plus a téma Jak je pro děti cizinců obtížná čeština a česká gramatika 

 

Doporučovaná literatura k výuce českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky s OMJ

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012. Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.

 

Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.

Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.

Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013. Texty z pera různých českých autorů (např. Čapek, Erben, Hrabal)

 

Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + Pracovní sešity

Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.

 

11. 11. 2020

Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016-2019) realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci cizinců za podpory The Velux Foundations.

img_meta_levou_zadni_i._pracovni_sesit.jpg img_meta_levou_zadni_ucebnice_cestiny_150.jpg

 

9. 11. 2020

Začleňování dětí s OMJ v MŠ -  dostupné publikace:

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

Začínáme učit češtinu pro děti - cizince (předškolní věk)

 

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem na dálku

 

Aplikace Včelka pro děti s OMJ

Doporučujeme kategorii cvičení určenou dětem s SPU nazvanou “Podle obtíží” a kategorii pro děti s odlišným mateřským jazykem (s OMJ) nazvanou “Pro cizince”. Obě zmíněné kategorie cvičení již ve Včelce najdete. Více na www.vcelka.cz 

 

27. 8. 2020

Doporučujeme níže uvedné materiály pro výuku cizinců z www.inkluzivniskola.cz

Vzdělávací obsah ČDJ - obecné informace

Vzdělávací obsah ČDJ - konkrétní obsah 

Publikace Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka

Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. 15 tematických lekcí.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/