NOVINKY
10.12.2016
   PPP je partnerem v projektů MAP.

10.12.2016
   V období 22. 12. 2016 - 2. 1. 2017 budou uzavřena všechna pracoviště PPP Ústí nad Orlicí.

28.11.2016
   Seminář na téma Právní odpovědnost rizikového chování a ohlašovací povinnost.

24.11.2016
   Nová příjezdová cesta na parkoviště k PPP Ústí nad Orlicí.

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
ODKAZY
PŘÍSTUPY
TOPlist
ZŘIZOVATEL


  

Pedagogicko psychologická poradna Ústí  nad Orlicí, Královéhradecká 513 
(dále jen PPP) je příspěvková organizace  Pardubického  kraje a jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a šk. zařízení MŠMT. Její činnost vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů.

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den od 7,00 do 15,30 hodin. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz. kontakty.  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.dále viz. kde nás najdete
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu    psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky. Jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky nebo si toto studium doplňují. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. Dále viz. kdo u nás pracuje.
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaných pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MSMT.
Poradna poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou, primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3- 26 let, jejich rodičům a učitelům  všech typů škol  ( výukové potíže, šikana, drogy, agresivita, specifické poruchy učení, chování, psychosomatická onemocnění související se školou, rozvodové situace atd.). Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.

Ve školách všech typů provádíme rovněž programy zaměřené na prevenci rizikového chování, které jsou realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).
Pro rozvoj kariérového poradenství je aktuálně realizován na školách projekt OPVK Správná volba – HAMET 2.
               
                                                                                                              Na setkání se spolu s kolegy těší 
                                                                PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

 

 
  

 

Partnerství v projektech MAP
10.12.2016
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje od května letošního roku MAS ORLICKO, z.
...celý článek

 
    © www.pppuo.cz a TH SOFT 2016 Všechna práva vyhrazena.     
created by Jiří Trojan 07/2011