NOVINKY
03.08.2017
   Aktuality v udržitelnosti projektu HAMET.

18.06.2017
   Aktuality v projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

13.06.2017
   Dne 19. 6. 2017 budou z provozních důvodů uzavřena všechna pracoviště PPP Ústí nad Orlicí. Děkujeme za pochopení.

30.05.2017
   1. 6. 2017 pořádáme seminář pro metodiky prevence okresu Pardubice.

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
ODKAZY
PŘÍSTUPY
TOPlist
ZŘIZOVATEL


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY PPP 

V současné době je již kapacita všech pracovišť PPP Ústí nad Orlicí zcela naplněna. Naše zařízení z tohoto důvodu aktuálně neposkytuje termíny pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.

Žádosti o objednání budeme přijímat:

  • na pracovišti v Ústí nad Orlicí od 1.8. 2017 na tel: 465 521 296, 776 611 695,
  • na pracovišti Svitavy (z důvodu rekonstrukce budovy) od 23.8. 2017 na tel: 461 532 486, 775 575 480.

Provoz PPP Ústí nad Orlicí v období letních prázdnin 2017
Z důvodu rekonstrukce budovy bude pracoviště Svitavy od 26.6. do 23.8. 2017 ZCELA UZAVŘENO!!!

Uzavřena budou též všechna elokovaná pracoviště.


Na pracovišti v Ústí nad Orlicí budou v období od 10.7. 2017 do 20. 8. 2017 zajišťovat provoz

pouze administrativní pracovnice (pondělí–pátek od 7:30 do 15:00).

 

  

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:

  • 97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
  • 84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz kontakty.  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a administrativní pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. 
 
 
Mottem všech pracovníků pro školní rok 2016/2017 je SDÍLENÍ, UŽITEČNOST A RADOST.
 
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.

Ve školách všech typů provádíme rovněž programy zaměřené na prevenci rizikového chování, které jsou realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).
Pro rozvoj kariérového poradenství je aktuálně realizován projekt OPVK Správná volba – HAMET 2.
               
                                                                                                              Na setkání se spolu s kolegy těší 
                                                                PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

 

 Vnitřní řád PPP Ústí nad Orlicí ke stažení zde.
  

 

Partnerství v projektech MAP
10.12.2016
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje od května letošního roku MAS ORLICKO, z.
...celý článek

 
    © www.pppuo.cz a TH SOFT 2017 Všechna práva vyhrazena.     
created by Jiří Trojan 07/2011