NOVINKY
18.06.2017
   Aktuality v projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

13.06.2017
   Dne 19. 6. 2017 budou z provozních důvodů uzavřena všechna pracoviště PPP Ústí nad Orlicí. Děkujeme za pochopení.

30.05.2017
   1. 6. 2017 pořádáme seminář pro metodiky prevence okresu Pardubice.

21.05.2017
   Dne 29. 5. 2017 se uskuteční seminář pro metodiky prevence okresu Chrudim.

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
ODKAZY
PŘÍSTUPY
TOPlist
ZŘIZOVATEL


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY PPP 

V současné době je již kapacita všech pracovišť PPP Ústí nad Orlicí zcela naplněna. Naše zařízení z tohoto důvodu aktuálně neposkytuje termíny pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.

Žádosti o objednání budeme přijímat:

  • na pracovišti v Ústí nad Orlicí od 1.8. 2017 na tel: 465 521 296, 776 611 695,
  • na pracovišti Svitavy (z důvodu rekonstrukce budovy) od 23.8. 2017 na tel: 461 532 486, 775 575 480.

Provoz PPP Ústí nad Orlicí v období letních prázdnin 2017
Z důvodu rekonstrukce budovy bude pracoviště Svitavy od 26.6. do 23.8. 2017 ZCELA UZAVŘENO!!!

Uzavřena budou též všechna elokovaná pracoviště.


Na pracovišti v Ústí nad Orlicí budou v období od 10.7. 2017 do 20. 8. 2017 zajišťovat provoz

pouze administrativní pracovnice (pondělí–pátek: od 7:30 – 15:00).

 

  

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:

  • 97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
  • 84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz kontakty.  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a administrativní pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. 
 
 
Mottem všech pracovníků pro školní rok 2016/2017 je SDÍLENÍ, UŽITEČNOST A RADOST.
 
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.

Ve školách všech typů provádíme rovněž programy zaměřené na prevenci rizikového chování, které jsou realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).
Pro rozvoj kariérového poradenství je aktuálně realizován projekt OPVK Správná volba – HAMET 2.
               
                                                                                                              Na setkání se spolu s kolegy těší 
                                                                PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

 

 Vnitřní řád PPP Ústí nad Orlicí ke stažení zde.
  

 

Partnerství v projektech MAP
10.12.2016
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje od května letošního roku MAS ORLICKO, z.
...celý článek

 
    © www.pppuo.cz a TH SOFT 2017 Všechna práva vyhrazena.     
created by Jiří Trojan 07/2011