NOVINKY
20.03.2017
   Pozvánka na semináře pro třídní učitele Dobrý třídní, dobrá třída.

21.02.2017
   Pozvánka na seminář Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách.

20.02.2017
   Termíny setkání výchovných poradců a metodiků prevence.

16.02.2017
   Pro děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky nabízíme program Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina.

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
ODKAZY
PŘÍSTUPY
TOPlist
ZŘIZOVATEL


  

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů ( zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:

  • 97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
  • 84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz kontakty.  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a administrativní pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. 
 
 
Mottem všech pracovníků pro školní rok 2016/2017 je SDÍLENÍ, UŽITEČNOST A RADOST.
 
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.

Ve školách všech typů provádíme rovněž programy zaměřené na prevenci rizikového chování, které jsou realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).
Pro rozvoj kariérového poradenství je aktuálně realizován projekt OPVK Správná volba – HAMET 2.
               
                                                                                                              Na setkání se spolu s kolegy těší 
                                                                PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

 

 Vnitřní řád PPP Ústí nad Orlicí ke stažení zde.
  

 

Partnerství v projektech MAP
10.12.2016
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje od května letošního roku MAS ORLICKO, z.
...celý článek

 
    © www.pppuo.cz a TH SOFT 2017 Všechna práva vyhrazena.     
created by Jiří Trojan 07/2011