Zakázky a výběrová řízení

7. 12. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek 2017“. Více informací viz níže.

Výzva k podání nabídek.

Zadávací dokumentace.

Krycí list nabídky.

Smlouva o dílo.

 

5. 12. 2017

PPP Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonom/ka. Více informací zde.

 

15. 11. 2017

Výzva k podání nabídek „Stavební úprava interiérů psychologická poradna Svitavy“. Více o výzvě zde a v příloze.

 

20. 8. 2017

PPP Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pozici psychologa PPP. Více informací níže.

Výběrové řízení na pracovní místo psychologa PPP
 
Požadavky:
-          Ukončené magisterské studium v oboru jednooborová psychologie nebo psychologie- speciální pedagogika,
-          praxe v oblasti psychologie vítána,
-          trestní a morální bezúhonnost,
-          dobrá znalost práce s PC,
-          orientace v problematice školství vítána.
 
Dovednosti:
-          pečlivost a smysl pro zodpovědnost,
-          iniciativa a samostatnost,
-          výborné komunikační schopnosti,
-          administrativní dovednosti v rámci zpracovávání písemných výstupů z vyšetření.
 
Charakteristika povolání:
poskytování krizové intervence, psychologické poradenství související se vzdělávací dráhou dětí a mládeže, kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji, provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
 
Předpokládaný nástup:  nástup možný ihned nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:  1 rok  ( se zkušební dobou 3 měsíce )  s možností dalšího prodloužení
Stanovená pracovní doba:  40 hodin týdně, plný pracovní úvazek.
Platové zařazení: 12.  platová třída
 
Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení:
V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a aktuální výpis z rejstříku trestů na adresu: PPP Královéhradecká 513,
562 01 Ústí nad Orlicí, obálku označte nápisem „Výběrové řízení - psycholog. “
 
Termín pro příjem přihlášek: 30. 6. 2018  do 12.00 hod.
 
Forma výběrového řízení:
První kolo výběrového řízení: vyhodnocení došlých žádostí.
Druhé kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se může uskutečnit ještě před ukončením termínu pro příjem přihlášek.
 
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sychrová / zástupce ředitelky PPP, tel.: 777 914 460
 
PhDr. Petra Novotná
ředitelka PPP