IROP - Modernizace infrastruktury...

IROP:  název projektu: Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení“,

reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011453

Cíl projektu: modernizace vybavení ŠPZ se zaměřením na pracoviště Svitavy.

V Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí,pracoviště Svitavy byly modernizovány odborné učebny, a to včetně zajištění bezbariérovosti., zároveň byl pro PPP zakoupen automobil, který je využíván pro práci v terénu.

Celkové náklady na realizaci projektu: 11.448.008,56 Kč, z toho pro PPP ÚO (pracoviště Svitavy 4.743.274,13 Kč)