Všeobecná primární prevence

 

Krajské centrum primární prevence nabízí své služby všem školám a školským zařízením Pardubického kraje.

Programy primární prevence jsou realizovány za využití interaktivních technik aktivit psychosociálního charakteru a prvky zážitkové pedagogiky.

Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu.

Všeobecná primární prevence 

Cílem programů je předcházení vzniku rizikového chování a nácvik sociálních dovedností. Zohledňuje se věkové složení skupiny bez rozdělení na více či méně rizikové skupiny. Prevence je zaměřena na běžnou populaci.

Dlouhodobý program všeobecné primární prevence Cesty z cesty je určen pro třídní kolektivy všech typů základní škol od 1. do 9. ročníku.

Časová dotace jednoho programu primární prevence jsou 3 vyučovací hodiny.

Realizace programů primární prevence probíhá v kmenové škole nebo v prostorách PPP Ústí nad Orlicí.

Adaptační program Začátek je možné realizovat i v jiném prostředí (např. v rámci vícedenního adaptačního pobytu třídy) a časové dotaci po domluvě se školou.

 

Další informace v letáku zde a zde.