Prevence na doma

5. 4. 2020 PREVENCE NA DOMA - PRACOVnÍ LISTY

Pracovní listy PREVENCE NA DOMA vznikají v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy je od 12. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu ve školách. Jejich cílem je dát žákům a pedagogům možnost pokračovat v realizaci témat z primární prevence i mimo školu. 

Pracovní listy určené pro žáky 2. – 9. tříd ZŠ si kladou za cíl být podnětem k diskuzím, zamýšlení se a zjišťování si informací. Jednotlivé pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby svým obsahem postihovaly hlavní náplň programů všeobecné primární prevence, které KCPP nabízí https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence.

A co je to primární prevence? Stejně jako se snažíme předcházet nemoci, snažíme se předejít i takovým způsobům jednání, které jsou pro nás nebo naše okolí nebezpečné. Prevence patří i do škol, a protože teď nemohou děti do školy, přichází prevence za nimi domů.

 

Instrukce k pracovním listům PREVENCE NA DOMA jsou určeny pedagogům, rodičům (zákonným zástupcům), žákům.

 

Jednotlivé pracovní listy, podklady a odkazy k pracovním listům PREVENCE NA DOMA:

 • Pracovní list Tajuplný ostrov – 1. ročník – prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol)

http://www.vychovakezdravi.cz/

https://www.nekuratka.cz/

http://szu.cz/

https://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/

 • Pracovní list Tajuplný ostrov – 2. ročník – prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol)

http://www.vychovakezdravi.cz/

https://www.nekuratka.cz/

http://szu.cz/

https://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/

 • Pracovní list Stonožka – 3. ročník – cílem pracovního listu je posílení zdravých vrstevnických vztahů

http://www.etickavychova.cz/

https://www.clovekvtisni.cz/

 • Pracovní list Líbí, nelíbí – 4. ročník – tématem pracovního listu je osobní bezpečí, prevence zneužívání

www.linkabezpeci.cz – web sdružení Linka bezpečí, včetně online poradny

https://www.linkaduveryuo.cz/

 • Pracovní list Bolí, nebolí – 5. ročník – pracovní list zaměřený na informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany

www.sikana.org 

https://www.skoly.nntb.cz/

https://www.linkaduveryuo.cz/

 • Pracovní list Kybersvět – 6. ročník – prevence kyberšikany, netolismu

www.napisnam.cz – poradna pro oblast rizikového chování na internetu

www.linkabezpeci.cz – web sdružení Linka bezpečí, včetně online poradny

www.e-bezpeci.cz – web UP v Olomouci o kyberšikaně a internetové bezpečnosti

www.bezpecne-online.cz - web Národního centra bezpečnějšího internetu

www.horka-linka.cz – web Národního centra bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz – web Národního centra bezpečnějšího internetu

www.sexting.cz – web o sexuálním obsahu a jeho zneužití, patří pod e-bezpeci.cz

www.bezpecnyinternet.cz – web o bezpečném užívání internetu

 • Pracovní list Co tam? – 6. ročník – prevence záškoláctví

https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/zaskolactvi.shtml

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/zaskolactvi-a-jine-problemy-ve-skole/10-nepravd-o-zaskolactvi.html

 • Pracovní list Ne návykovým látkám – 7. ročník – prevence závislostního chování (alkoholové, nealkoholové látky)

www.alkoholik.cz – web o alkoholismu (testy, info, materiály a knihy ke stažení)

www.bezcigaret.cz – linka pro odvykání kouření, info o škodlivosti, atd.

http://www.drogy-info.cz/ - web Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti

www.nekuratka.cz – stránky o nekouření, web České koalice proti tabáku

www.drogy.cz

www.vychovakezdravi.cz

www.drogy-info.cz

https://www.alkohol-skodi.cz/

http://szu.cz/

 • Pracovní list Zrcadlo – 7. ročník – prevence poruch příjmu potravy

http://www.anabell.cz/

https://www.addp.cz/dusevni-poruchy/poruchy-prijmu-potravy/

 • Pracovní list Krok za krokem – 7. ročník – prevence rizikového chování v třídním kolektivu (agrese, šikana), posílení tolerance mezi žáky

http://www.etickavychova.cz/

https://www.clovekvtisni.cz/

https://www.linkaduveryuo.cz/

https://www.planovanirodiny.cz/

https://www.sexuologickaspolecnost.cz/definice-oboru

 • Pracovní list Romeo, Julie…a sex – 9. ročník – stěžejním tématem pracovních listů je bezpečný sex

https://www.hiv-prevence.cz/

https://www.babyonline.cz/

https://www.khspce.cz/

 

Chcete se zeptat, poradit? Máte podnět nebo připomínku k pracovním listům?

Kontaktujte nás.