Ředitelství PPP a SPC Ústí nad Orlicí

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí
 

Adresa:

Královéhradecká 513

562 01 Ústí nad Orlicí

(slouží i jako fakturační adresa)

Telefon: 465 521 296

Mobil: 776 611 695

E-mail: info@pppuo.cz   

IČ: 708 47 142

Datová schránka: w8p8r67

 

Ředitelka PPP a SPC ÚO: PhDr. Petra Novotná

mobil: 777 611 690
E-mail: novotna@pppuo.cz

 

Zástupce ředitelky, vedoucí organizačního útvaru Ústí nad Orlicí: Mgr. Markéta Sychrová

mobil: 777 914 460

E-mail: info@pppuo.cz

 

Zástupkyně ředitelky pro organizační útvar Svitavy: Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková

mobil: 775 575 481

E-mail: info-svitavy@pppuo.cz

 

Personalistka a mzdová účetní: Romana Pávková

Sociální pracovnice: Bc. Pavla Hájková, Mgr. Kateřina Šimková