Partnerství v projektech MAP

9. 3. 2018

Společně ve škole i po škole

Fotografie z promítání filmu Jakub s následnou diskusí na téma domácí násilí, které proběhlo dne 8. 3. 2018 v PPP Ústí nad Orlicí.

     

 

13. 2. 2018

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ (MIMO)ŠKOLNÍ PROJEKT 

V loňském roce bylo v rámci projektu MAP realizováno 38  projektů spolupráce mateřských a základních škol s neziskovými organizacemi, rodiči i firmami v území.

I my jsme se zapojili, hlasujte pro nás! ZDE

Naše projekty:

I mimo školu je zábava

Společně ve škole i po škole

 

Hlasování probíhá od 12. do 28. února 2018. Vítěz bude vyhlášen dne  5. 3. 2018.

MAP ODMĚNÍ I VÁS, KTEŘÍ JSTE POMOHLI VYBRAT!

Organizátoři dvou nejlépe hodnocených akcí budou za svou píli odměněni celodenním výletem do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně. Dvacet hlasujících obdrží poukazy na nákupy knih v hodnotě 2.000,- Kč.

 

9. 1. 2018

Ohlédnutí za realizací projektu I mimo školu je zábava 

I mimo školu je zábava byla aktivita určená pro děti, které mají problémy s navazováním vztahů, výukové obtíže apod. Hlavní aktivitou byl víkendový výjezd do LTV Řadov. Proběhla i dvě setkání s rodiči. Cílem aktivity byl rozvoj sociálních kompetencí dětí, zvyšování jejich fyzické zdatnosti, samostatnosti. Lektoři víkendu byli Mgr. Olga Skládalová Keprtová, Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Hana Zakouřilová.

V této aktivitě byly zapojeny v rámci spolupráce subjekty SDH Líšnice, které pro děti připravily odborný zážitkový program a spolek P.R.O.,z.s., který zapůjčil materiál na vyrábění.

    

  

 

5. 11. 2017

Fotografie z promítání filmu "Mezi stěnami" s následnou diskuzí. Děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání v roce 2018.

      

 

29. 10. 2017

V letošním roce 2017 proběhne ještě třetí setkání u filmu "Mezi stěnami". Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí o problematice šikany dozvědět více, na promítání spojené s následnou diskuzí, které se uskuteční dne 2. 11. 2017 od 16:30 v budově PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630. Diskuzi k filmu povede por. Bc. Lenka Vilímková z Policie ČR. Občerstvení včetně popcornu k filmu zajištěno! Více zde.

 

24. 10. 2017

V rámci projektu Společně ve škole i po škole proběhla už dvě setkání:

Dne 21. 9. 2017 jsme shlédli film "Sami" a následně jsme diskutovali o problematice poruch příjmu potravy s nutriční terapeutkou Jitkou Novákovou z Orlickoústecké nemocnice.

   

A 19. 10. 2017 byl promítán film "Na hraně" na který navázal vstup Mgr. Hany Zakouřilové, MBA k tématu manipulace a diskuze s účastníky.

      

 

30. 8. 2017

PPP pořádá víkendový pobyt pro děti ve věku 6-15 let v termínu 20.-22.10.2017 ve spolupráci s MAS Orlicko, P.R.O.,z.s. a SDH Líšnice. Podmínkou účasti je kromě věku dítěte, také jeho evidence v PPP Ústí nad Orlicí a povinná přítomnost rodičů na setkání 10.10.2017 a 31.10.2017. Pobyt je určen pro děti, které obtížně navazují vztahy, mají výukové a výchovné problémy či mají odlišné životní podmínky. Víkend je plně hrazen z projektu MAP. Další informace Vám podá Mgr. Hana Zakouřilová, MBA – speciální pedagožka.

Pozvánka zde.

 

Partnerství v projektech MAP

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje od května letošního roku MAS ORLICKO, z.s. Cílem projektů je zlepšit úroveň vzdělávání v daném území, a to na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni učitelů i na úrovni celých škol. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je do realizace projektů aktivně zapojena členstvím v realizačních týmech i řídících pracovních skupinách.

 

O ČEM PROJEKTY JSOU?

Projekty jsou koncipovány jako dvouletý proces komunitního plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To znamená, že všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré a naopak, co by bylo třeba zlepšit.

 

KOMU JSOU PROJEKTY URČENY?

 • Školám – ředitelům, učitelům, družinářům
 • Volnočasovému vzdělávání - vedoucím kroužků, pracovníkům s dětmi a mládeží
 • Zřizovatelům – obcím, pracovníkům školských odborů, soukromým zřizovatelům
 • Dětem a jejich rodičům
 • Všem dalším zájemcům, které oblast vzdělávání zajímá a chtějí se k ní vyjádřit

           

CO SE V PROJEKTECH DĚJE?

 • Pořádáme workshopy a kulaté stoly pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. Výstupy těchto setkání slouží jako podklad pro definování potřeb území.
 • Organizujeme bezplatné semináře a školení o problematice vzdělávání.
 • Aktuální nabídku sledujte na webu.

           

JAK SE MOHU ZAPOJIT?

 • Oficiálně – přistoupením k Memorandu o spolupráci, jeho signatáři dostanou k připomínkám návrhy zásadních dokumentů (více na webu).
 • Neoficiálně – účastí na pořádaných akcích.

 

Realizátor projektu: MAS ORLICKO, z.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hruška, hruska@mas.orlicko.cz, 734 313 330

 

Více informací o plánovaných akcích a možnostech zapojení najdete na www.mas.orlicko.cz, přehled aktuálních seminářů a ukázkových hodin je zde nebo v pozvánkách níže.

 • Přírodovědné odpoledne plné pokusů, více informací zde.
 • Otevřená hodina matematiky vedená pomocí metody CLIL aneb "Matematika v angličtině", více informací zde.
 • Otevřená hodina matematiky na I. stupni vedená Hejného metodou, více informací zde.
 • Otevřená hodina angličtiny na I. stupni vedená pomocí Online jazykových kurzů více informací zde.
 • Kulatý stůl na téma Zdravá výživa pro školáky a následná diskuze, pozvánka zde.
 • Odbroná tuzemská stáž - MŠ Slavonice, pozvánka zde.
 • Odborná tuzemská stáž - MŠ DUHA Soběslav, pozvánka zde.
 • Kulatý stůl na téma Problematika návykových látek ve školním prostředí a následná diskuze, pozvánka zde.
 • Kulatý stůl na téma Přehled dotačních možností pro školy a školská zařízení, pozvánka zde.

 

Nabídka s možností zapojení se do pilotáže k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání.

Pokud se zapojíte do pilotního ověřování, máte možnost získat finanční příspěvek na akce, které pořádáte nebo máte v plánu pořádat.

Zapojení do pilotáže s sebou nese pár podmínek, které budete muset splnit:
1) Akce, na kterou budete chtít získat finanční příspěvek, musí vycházet z priorit stanovených ve Strategickém rámci Místní akčního plánu vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
2) Do akce musí být aktivně zapojeny 3 rozdílné subjekty (např. pedagogové, rodiče, myslivecký kroužek).

Více informací se můžete dozvědět na úvodní semináři, který se uskuteční 10. května od 15:00 na Střední škole a základní škole Žamberk, Tyršova 214. Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se přes webový odkaz https://goo.gl/forms/fTGuiZjpa0xDnRfa2nebo na emailu faltusova@mas.orlicko.cz.

 

Profil MAP na Facebooku www.facebook.com/MAP.Orlicko

Leták s činností MAP ke stažení zde.

Leták s činností MAS ke stažení zde.