Selektivní primární prevence

img_Nazev_PT.jpg

Krajské centrum primární prevence nabízí své služby všem školám a školským zařízením Pardubického kraje.

Programy primární prevence jsou realizovány za využití interaktivních technik aktivit psychosociálního charakteru a prvky zážitkové pedagogiky.

Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu.

Selektivní primární prevence

Určena pro skupiny, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory jako podklad pro vznik rizikového chování.

Cílem programů je zamezení nebo minimalizace dopadů rizikového chování

Program Před tabulí, za tabulí je určen pro kolektivy základních i středních škol. Jednotlivé programy na sebe navazují. Časová dotace jednoho setkání jsou dvě vyučovací hodiny. V rámci programu Před tabulí, za tabulí může být zařazeno až pět setkání se třídou či náslech ve vyučovací hodině.

Nedílnou součástí jsou konzultace s učitelským sborem a vedením školy.

Realizace programů primární prevence probíhá v kmenové škole nebo v prostorách PPP Ústí nad Orlicí.

 

Další informace v letáku a druhá část letáku.

 

img_tabule_zelena_W.jpg