Pomůcky k zapůjčení

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí zajišťuje evidenci kompenzačních pomůcek v Pardubickém kraji.

Seznam pomůcek je v této tabulce, která je určena školám a školským zařízením.

V případě, že si organizace mezi sebou nějaké pomůcky vypůjčí/vrátí, prosíme o sdělení této skutečnosti na e-mail: info@pppuo.cz, aby byl seznam aktuální. 

Děkujeme.