Výchovní poradci

27. 9. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

8. 9 2022

Materiály z on-line setkání:

12. 7. 2022

Důležité termíny pro výchovné poradce.

On-line setkání výchovných poradců se uskuteční 8. 9. 2022 a 7. 12. 2022, vždy od 14 do 15 hodin.

Dvodenní výjezdní sektání metodiků prevence a výchovných poradců proběhne 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánky a program zveřejníme později.

Dále vás zveme na konferenci Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, která se bude konat dne 19. 10. 2022 v Pardubicích. Program a přihláška bude zveřejněna později.

 

Termíny on-line setkání výchovných poradců leden - červen 2022, Čas 14:00 - 15:00.

Pokud neobdržíte pozvánku e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_VP_2022.png

 

2. 5. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 20. 4. 2022.

23. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 23. 3. 2022.

Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

Společně po svých.

Pozvánka na dny třídních učitelů.

Workshop - podpora pozitivního chování v práci s lidmi s náročným chováním.

22. 2. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 22. 2. 2022.

14. 1. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 6. a 7. 4. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

 

14. 12. 2021

Z technických důvodů dnes neproběhlo setkání výchovných poradců. Níže je odkaz na připojení k setkání, které se uskuteční on-line dne 27. 1. 2022.

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

25. 10. 2021

Prezentace ze setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 20. - 21. 10. 2021.

 

29. 9. 2021

Prezentace a materiály z on-line setkání výchovných poradců.

Seznam ZŠ pro jazykovou přípravu cizinců.

Metodika ke vzdělávání cizinců - MŠ a ZŠ.

 

7. 9. 2021

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínu 20. - 21. 10. 2021. Pozvánka a program budou zveřejněny později.

 

4. 5. 2021

Prezentace z on-line setkání, které se uskutečnilo dne 4. 5. 2021.

 

9. 4. 2021

Materiály a prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 7. 4. 2021.

Distanční výuka a duševní zdraví.

Programy zaměřené na vzdělávání nadaných.

Techniceum 2021 - leták do škol.

Techniceum webinář - prezentace.

 

4. 3. 2021

Prezentace z on-line setkání, které se uskutečnilo dne 3. 3. 2021.

Pozvánka na vzdělávání Zločin ve škole II.

 

19. 2. 2021

Vážení výchovní poradci, zveme vás na další on-line setkání, které proběhne 3. 3. 2021 od 13 do 15 hodin. 
Na setkání se těší PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP ÚO.

V případě, že se chcete setkání účastnit a neobdrželi jste e-mail s pozvánkou, napište na info@pppuo.cz.

 

28. 1. 2021

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců (26. 1. 2021).

Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence.

 

Termíny on-line setkání výchovných poradců. Čas 13:00 - 15:00.

Pokud neobdžíte pozvánku e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz

img_Kalendar_VP.png

 

5. 1. 2021

Dopis k aktuálnímu vykazování hodin pedagogické intervence.

 

21. 10. 2020

Materiály z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 21. 10. 2020. 

Prezentace

Manuál pro centrální hodnotitele PP ČJL - HODNOCENÍ PP ŽÁKŮ S PUP MZ V IS CERTIS

 

1. 10. 2020

S ohledem na nouzový stav a s ním spojená opatření je ZRUŠENO výjezdní setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které mělo proběhnout v Bělči nad Orlicí 6. – 7. 10. 2020.

Pro výchovné poradce proběhne videokonference 21. 10. 2020 od 13,00 do 14,30. Pokud by se někdo chtěl přihlásit, je to možné na info@pppuo.cz.

Krajská konference primární prevence Pk , která je plánovaná na 4. 11. 2020 proběhne na Krajském úřadě v Pardubicích popř. plánujeme její on-line formu. Více informací dostane v pozvánce, kterou chystáme popř. sledujte aktuality na www.pppuo.cz

28. 9. 2020

Setkání výchovných poradců se s ohledem na současnou situaci uskuteční prostřednictvím konferenčního hovoru dne 21. 10. 2020 od 13:00 do 14:30. Více informací v pozvánce.

3. 9. 2020

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínech:

6. a 7. 10. 2020 okres Ústí nad Orlicí - pozvánka a program

13. a 14. 10. 2020 okres Svitavy - pozvánka a program

31. 1. 2020

Materiály ze setkání výchovných poradců ke stažení níže. 

Prezentace.

Vyrovnávací opatření.

30. 10. 2019

Prezentace k tématu sebepoškozování, která byla představena na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců dne 23. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí.

7. 11. 2017

Informace k zavedení předmětu speciálně pedagogické péče.

3. 4. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 28. - 29. 3. 2017 v Bělči nad Orlicí.    

img_20170328_135204.jpg

img_20170328_135212.jpg

img_20170328_135548.jpg

img_20170328_135655.jpg

img_20170328_135826.jpg

2. 1. 2017

Zveřejnění Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací k Metodickému pokynu MŠMT.

 

30. 5. 2016

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

1. 6. 2015

Informace ke vzdělávání cizinců
Níže zveřejněné přílohy obsahují informace ke vzdělávání cizinců - materiály jsou z časopisu Školní poradenství v praxi 2/2015.

24. 5. 2015

Fotografie z jarního setkání výchovných poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

img_img_1481.jpg

img_img_1482.jpg

img_img_1485.jpg

img_img_1487.jpg

18. 8. 2014

 
Upozorňujeme metodiky prevence a výchovné poradce na Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků. Více informací proběhne na setkání výchovných poradců a metodiků prevence. Související dokumenty viz níže.
 
 
Materiály ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresů Svitavy ze dne 1. - 2. 11. 2011 a Ústí nad Orlicí ze dne 9. - 10. 11. 2011:
img_ppt.png Prezentace CCV Pardubice
 
Setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresu Ústí nad Orlicí 9. a 10.11.2011         
 

 

img_IMG_0373.JPG

img_IMG_0379.JPG

img_IMG_0380.JPG

img_IMG_0388.JPG

Kontakty MŠMT - tým primární prevence.

Macová Budinská Martina, Mgr.

Telefon:

234811331

kancelář

C 111

vedoucí oddělení institucionální výchovy a prevence

Horáková Radka, Mgr.

234812292

C 316

odborné poradenství, metodické vedení krajských školských koordinátorů prevence, dotační programy v oblasti primární prevence - žádosti, vyúčtování

Sklenář Vladimír, Mgr.

234811698

C 304

odborné poradenství, metodické vedení krajských školských koordinátorů a metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, certifikace a standardizace služeb v oblasti primární prevence

 

13. 11. 2013

Materiály ze setkání výchovných poradců ÚO - 12. 11. 2013.

16. 10. 2013

O.p.s. Most pro lidská práva nabízí pro děti cizince ve věku od 6 do 18 let možnost individuálního doučování, více na http://www.mostlp.eu/index.cfm/clanky/individualni-douc48dovani-pro-c5beaky-cizince/

19. 4. 2013

Na školském portálu Pardubického kraje je zveřejněn článek zabývající se problematikou pedagogické asistence.

7. 11. 2011

Pro gymnázia a střední školy doporučujeme ke zhlédnutí webové portály www.rozvojovka.cz a www.jedensvetnaskolach.cz
 

31. 10. 2011

Na naše webové stránky byl přidán odkaz na stránku www.inkluzivniskola.cz, kde lze nalézt mnoho informací a podnětů pro inkluzivní vzdělávání, vytváření podmínek pro inkluzi, vtváření IVP, vzdělávání menšin, cizinců a podobně.
 

13. 10. 2011

Ve složce Dokumenty ke stažení je k dispozici návrh struktury IVP
  

17. 1. 2011

Svou činnost zahájil nový webový portál zaměřený na profesní orientaci www.neflakamse.cz
 

2. 9. 2009

 
Poradenství pro žáky 9. tř. kvolbě povolání:
 
Úřad práce v Ústí nad Orlicí
Nabízí program COMDI vyvinutý v systému Phare. Získávají jej prostřednictvím Republikového centra vzdělávání (p.Široký). Hrazen ministerstvem.
Forma A pro žáky ZŠ o rozsahu 11 listů. Zjišťují se zájmy, technické schopnosti, všeobecný přehled, znalosti ČJ, M, zevrubně osobnost atd. Nezjišťují se intelektové schopnosti
Délkavyšetření : 1,5 – 2 hodiny
ÚP zasílá vyplněný test na vyhodnocení do Republikového centra vzdělávání. Žáci obdrží výsledky po vyhodnocení.Výsledkemje typ školy, který je pro žáka vhodný.
 
Pedagogicko - psychologická poradna v Ústí nad Orlicí
Vyšetření zahrnuje vyšetření zájmů, intelektových schopností, osobnosti pomocí standardizovaných technik. Délka 2,5 – 3 hodiny.
Povyhodnocení následuje konzultace, rozhovor sžákem i rodiči o intelektových,osobnostních a zájmových předpokladech pro konkrétní profesi aškoly.
Možnost skupinového (2-4 žáci) i individuálního vyšetření. (Výsledky ze skupinového vyšetření jsou sdělovány individuálně v jiném termínu.)
 
Obě dvě vyšetření se doplňují, u nerozhodnutých je vhodné absolvovat obojí.
Doporučujeme!!
Nakladatelství Dr. Josef Raabes.r.o. nabízí pro výchovné poradce a učitele na ZŠ materiál Poradce kvolbě povolání. Tvoří jej 3 knihy, do kterých se mohou vkládat nové listy s průběžně aktualizovanými informacemi. Obsahuje články zaměřené na roli školy ve volbě povolání, přijímací řízení na SŠ, diagnostiku v rukou pedagoga,praktické rady k realizaci výuky - Výchova k volbě povolání, konkrétní modely výuky, přípravu na hodiny a mnoho dalších. Další informace najdete na webové stránce nakladatelství www.raabe.cz a objenávat můžete buď na telefonu 284 028 940, 284 028 941 nebo emailem raabe@raabe.cz
Doporučujeme:
Vrámci občanské nauky nebo osobnostní výchovy apod. doporučujeme ke zhlédnutí
v kinech Příběh rudého zla The Soviet Story.

chceme vás upozornit na nový bezplatný e-learningový vzdělávací kurz z oblasti kariérového poradenství a světa práce: jedná se o  bezplatné, individuální studium. Vzdělání je přístupné na internetu na základě vaší přihlášky, Trvá cca 3 měsíce, lze jej však individuálně upravit. Více informací získáte na: www.karieroveporadenstvi.czhttp://ekariera.nuov.cz
hlásit se můžete na poradci@nouv.cz.
kontakt: Marek Velas, Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00, tel:724 652 221, 274 022 335, 
e-mail:velas@nuov.cz, http://www.nuov.cz

!Nepřehlédněte! chceme vás upozornit na nový internetový portál ohledně volby povolání, stránky propojují nabídku oborů s trhem práce www.infoabsolvent.cz 

------------------------------------------------------------------------------
Struktura koordinátorů prevence sociálně patologických jevů: oblast školství a kontakty na programy primární prevence: viz rubrika metodik prevence
Náplň práce výchovného poradce určuje Vyhláška 27/2005 Sb.:Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 7, Příloha 3 

I. Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:
 
 1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků, tj. zejména:
 a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a  diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových  dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s  třídním učitelem),
  d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s  třídním učitelem),
 e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče  při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce  a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních  služeb těchto středisek.
  2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a  příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a   průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování  poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace  vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním  vzdělávacím potřebám.
 
Metodické a informační činnosti
 
 1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,   integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními   vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o   jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným    zástupcům.
 5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských   zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

  !  Pokračování v základním vzdělávání povinné školní docházky !
Výklad legislativního odboru MŠMT: §55 odst.1, §52, odst.1, §52, odst.6
Příklad 1: jedná se o žáka, který na II. stupni ZŠ již jednou opakoval ročník a splnil povinnou školní docházku absolvováním 8. ročníku základního vzdělávání. Na konci druhého pololetí v 8. roč. žák neprospěl ze čtyř předmětů.
Aby tento žák mohl pokračovat v základním vzdělávání a být nadále žákem základní školy, musí jeho zákonný zástupce projevit vůli k pokračování v základním vzdělávání ve smyslu § 55 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(to znamená podat k řediteli školy žádost, o které se však nerozhoduje, protože pokračování v základním vzdělávání je po splnění podmínek stanovených školským zákonem nárokové).
Zákonný zástupce dítěte musí zároveň zvážit, zda využije možnosti stanovené v §52, odst.6 a požádá ředitele školy o opakování 8. roč. základního vzdělávání – které buď bude ředitelem školy povoleno nebo nikoliv, nebo zda o opakování roč. ani nepožádá. V takovém případě žák pokračuje v základním vzdělávání ve vyšším ročníku.
V daném případě má tedy žák nárok na pokračování v základním vzdělávání, a to až do konce školního roku v němž dosáhne osmnáctého roku věku. Ředitel ZŠ není oprávněn nevyhovět žádosti zákonného zástupce.
Ale !
Příklad 2: jedná se žáka, který na I. stupni ZŠ jednou opakoval ročník, povinnou školní docházku splnil absolvováním 8. roč. základního vzdělávání. Na konci druhého pololetí neprospěl ze čtyř povinných předmětů.
V tomto případě žák nesplňuje podmínky stanovené §52 odst.1. zákona 561/2004 Sb. Pro postoupení do vyššího ročníku (ročník opakoval v rámci I. stupně, nyní je však žákem II. stupně). Žák tedy nemá nárok na pokračování v základním vzdělávání.
Zákonný zástupce však může požádat ředitele školy o opakování ročníku. Záleží na uvážení ředitele školy, zda po posouzení žákových dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti opakování  ročníku povolí či nikoliv.