JAK SE OBJEDNAT

Předpokladem pro zdárný průběh vyšetření je dobrý zdravotní stav dítěte, žáka či zletilého žáka (klienta). Pokud odborný pracovník vyhodnotí, že zdravotní stav klienta může negativně ovlivnit výsledek vyšetření bude zákonným zástupcům či zletilému klientovi nabídnut náhradní termín.

 

K vyšetření do SPC se můžete objednat následujícími způsoby:

 

Objednání telefonicky: 602 473 793

V případě potřeby objednání kontrolního vyšetření vyplňte formulář a pro odeslání zvolte jednu z níže uvedených možností:

 • poštou na adresu: PPP a SPC Ústí nad Orlicí, Riegerova  2063, Svitavy 568 02,
 • e-mailem: spc@pppuo.cz,
 • datovou schránkou: w8pBr67.

Můžete využít i  online formulář.

 

K vyšetření do PPP se můžete objednat několika způsoby:

 • osobně přímo v PPP
 • e-mailem - Ústí nad Orlicí: info@pppuo.cz; Svitavy: info-svitavy@pppuo.cz
   
 • telefonicky 

  Pro informace a OBJEDNÁNÍ na pracoviště v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku a Vysokém Mýtě volejte na telefonní číslo 465 521 296 nebo 776 611 695.

  Pro informace a OBJEDNÁNÍ na pracoviště ve Svitavách, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce volejte na telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480. 

 • Nezletilého klienta objednává zákonný zástupce, zletilý klient se objednává sám.
 • Škola může objednat svého žáka pouze se souhlasem rodičů. Nutné je jasně definovat důvod vyšetření jak rodičům, tak i poradně. 
 • Pokud o vyšetření nezletilého dítěte či žáka žádá pěstoun popř. pěstoun na přechodnou dobu, je nutné, aby doložil jasně specifikované pověření soudu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že je pověřen dítě svěřené do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu zastupovat v odborném pedagogicko-psychologickém a kariérním poradenství a všech dalších záležitostech, které z činnosti školského poradenského zařízení vyplývají. Jelikož pracujeme s citlivými daty, není pouhý rozsudek o svěření do péče z právního hlediska dostatečný, pokud není vymezeno přesněji. (Žádost na příslušný soud zasílá sám pěstoun).

V případě, že získání souhlasu zákonného zástupce je spojeno s překážkou obzvláště obtížně překonatelnou (pobyt zákonného zástupce v zahraničí, neznámé místo pobytu zákonného zástupce, výkon trestu zákonného zástupce, hospitalizace zákonného zástupce v souvislosti se závažným tělesným nebo psychickým stavem apod.) se postupuje následovně:

a) OSPOD potvrdí pěstounovi existenci dané, obzvláště obtížně překonatelné až nepřekonatelné překážky v pořízení informovaného souhlasu zákonného zástupce.

b) pěstoun předloží zplnomocnění zákonným zástupcem ke konkrétním úkonům po dobu školní docházky dítěte, k úkonům:

 • žádost o vyšetření v PPP,
 • doprovod na vyšetření v PPP,
 • převzetí zprávy a doporučení konzultace výsledků,
 • následná péče,
 • spolupráce PPP se ZŠ ve prospěch dítěte.

Zajištění této plné moci opět pomůže pěstounovi vyřídit příslušný OSPOD.