Partnerství v projektech MAP

Partnerství v projektech MAP

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje MAS ORLICKO, z.s. Svým zapojením se Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí podílí na podpoře rozvoje vzdělávání v tomto území. Cílem projektů je zlepšit úroveň vzdělávání v daném území, a to na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni učitelů i na úrovni celých škol. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je do realizace projektů aktivně zapojena členstvím v realizačních týmech i řídících pracovních skupinách.

11. 2. 2021

I PO ŠKOLE JE ZÁBAVA III.

V pořadí již třetí víkendový pobyt pro děti, jež jsou klienty PPP, se uskutečnil 11. – 13. 9. 2020 v LDT Řadov u Brandýsa nad Orlicí. Termín výjezdu byl z důvodu epidemické situace několikrát měněn, ale k naší radosti se nám to nakonec povedlo. Pro 10 dětí byl připraven pestrý program plný her a rukodělných činností. Byly posilovány jejich sociální kompetence.  Podnikli jsme výlet na nedalekou zříceninu hradu Potštejn, zašli do místního zámku a společně jsme se báli ve sklepení Bubákova.  Děti pomáhaly s přípravou jídla, opékaly párky a celkově se podílely na chodu celého víkendu.

Samotnému pobytu s dětmi předcházela schůzka s rodiči a seznamovací odpoledne s dětmi. Rodičům byly poskytnuty základní informace o smyslu akce a následně, po akci samotné, proběhla individuální konzultace, na které se rodiče dozvěděli, jak si děti v rámci společně prožitého času vedly.

Akce probíhala ve spolupráci MAS ORLICKO, z.s. a PPP Ústí nad Orlicí.

 

   

 

   

 

 

24. 2. 2019

I mimo školu je zábava - PPP ´Ústí nad Orlicí ve spolupráci s MAS ORLICKO, z.s. pořádá víkendový pobyt pro děti od 9 do 15 let. Pozvánka.

img_Informace_o_projektu_4.2.jpg

 

PPP jako partner v projektu "Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ"

img_COMDI_UO.jpg img_COMDI_LE.jpg

MAP II

Co je MAP II

 • MAP neboli Místní akční plán vzdělávání je projekt, který pokrývá dvě území. Prvním z nich je území obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky a druhým je území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
 • A proč MAP II? Protože navazuje na úspěšný předchozí projekt s názvem MAP I.

MAP II probíhá od 01. 05. 2018 a bude pokračovat až do 30. 04. 2022.

 • Místní akční plán vzdělávání má za úkol vyhledávat překážky, které dětem, učitelům, rodičům a dalším subjektům brání k snadnému přístupu do vzdělávacího systému. Zdokonaluje ho v nejširším slova smyslu, předává informace, pomáhá řešit byrokratické problémy. Kromě tvorby nového Místního akčního plánu, který bude aktualizován a tvořen v průběhu 4 let, zahrnuje také implementační projekty - workshopy, kulaté stoly (KS), zájmové kroužky atd. vycházející z potřeby MŠ a ZŠ v území.
 • Cílem projektu je zlepšení úrovně vzdělávání, tak aby změnu k lepšímu zaznamenali žáci, pedagogičtí pracovníci i celé školy. Dále prohloubení spolupráce a předávání zkušeností mezi jednotlivými subjekty, kteří se na vzdělávání podílejí. A v neposlední řadě také realizace vybraných implementačních aktivit.
 • Nositelem tohoto projektu je MAS ORLICKO, z.s.
 • PPP ÚO poskytuje do jednotlivých projektů odborníky, kteří se podílejí hned na několika aktivitách, kterými jsou:

Pro SO ORP Žamberk a Králíky

 • Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí (4.1)
  • Cílem tohoto projektu je podpořit pracovníky MŠ při využívání diagnostické pomůcky. Poskytnout jim správnou metodickou podporu a motivovat je.
  • Projekt je určen dětem, u kterých včasná diagnostika umožní cílený rozvoj, vyrovnání případných deficitů v rozvoji dětí a podpoří bezproblémový přechod na základní školu
  • Projekt má přinést sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe týkající se pedagogické diagnostiky. Zapojené školky budou ve výuce ověřovat pomůcku s názvem Klokanův kufr.
  • Do projektu se zapojilo následujících 5 mateřských škol: MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Taušlova Letohrad, MŠ U Dvora Letohrad, ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí, ZŠ a MŠ Písečná.
 • Rozvoj kompetencí výchovných poradců na ZŠ (4.2)
  • Cílem projektu je rozvoj dovedností a schopností výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod, které v konečném důsledku zamezí předčasný odchod žáků a studentů ze vzdělání a zvýší kompetence žáků pro volbu vlastní kariéry a orientace na trhu práce v regionu
  • Projekt je určen žákům základních škol, které se rozhodly do projektu zapojit. Výchovným poradcům, kteří rozšíří své dovednosti a schopnosti v oblasti práce s výstupy externí diagnostiky
  • Tento projekt přinese využití profesní a pracovní diagnostiky u žáků základních škol pomocí nástroje COMDI
  • Do projektu se zapojily následující 4 školy: ZŠ a MŠ Červená Voda, ZŠ Jablonné nad Orlicí, ZŠ U Dvora Letohrad, Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí

Pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

 • I mimo školu je zábava (4.2)
  • Cílem projektu je podpořit děti a žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a mají speciálně vzdělávací potřeby
  • Projekt je určen dětem a žákům, kteří se špatně začleňují do kolektivu a jsou klienty Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
  • Tento projekt přinese víkendové výjezdy pro děti, vedené pracovníky poradny. Pro děti je hlavním přínosem rozvoj mezilidských vztahů, vzájemné tolerance, samostatnosti v neznámém prostředí a poznání, že speciálně vzdělávací potřeby nemusí být překážkou při začlenění do kolektivu. Rodiče získají podporu od pracovníků poradny ohledně speciálně vzdělávacích potřeb jejich dítěte. Pracovníci poradny zvýší své schopnosti a dovednosti pro práci s různorodou skupinou dětí.
  • Hlavním partnerem je Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
 • Rozvoj kompetencí výchovných poradců na ZŠ (4.5)
  • Cílem projektu je rozvoj dovedností a schopností výchovných poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod, které v konečném důsledku zamezí předčasný odchod žáků a studentů ze vzdělání a zvýší kompetence žáků pro volbu vlastní kariéry a orientace na trhu práce v regionu
  • Projekt je určen žákům základních škol, které se rozhodly do projektu zapojit. Výchovným poradcům, kteří rozšíří své dovednosti a schopnosti v oblasti práce s výstupy externí diagnostiky
  • Tento projekt přinese využití profesní a pracovní diagnostiky u žáků základních škol pomocí nástroje COMDI
  • Do projektu se zapojily následující 3 školy: ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského

 

 • Více informací o MAP II, o plánovaných i proběhlých aktivitách, kontakty a další užitečná sdělení najdete na webu MAP ORLICKA https://www.maporlicko.cz/ nebo na jejich Facebookových stránkách https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/
 • Hlavní manažerka MAP: Lenka Šťovíčková, stovickova@mas.orlicko.cz, 734 313 330.

 

Leták s informacemi o inovativních vzdělávacích aktivitách ke stažení.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAP I

 

O ČEM PROJEKTY JSOU?

Projekty jsou koncipovány jako dvouletý proces komunitního plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To znamená, že všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré a naopak, co by bylo třeba zlepšit.

 

KOMU JSOU PROJEKTY URČENY?

 • Školám – ředitelům, učitelům, družinářům
 • Volnočasovému vzdělávání - vedoucím kroužků, pracovníkům s dětmi a mládeží
 • Zřizovatelům – obcím, pracovníkům školských odborů, soukromým zřizovatelům
 • Dětem a jejich rodičům
 • Všem dalším zájemcům, které oblast vzdělávání zajímá a chtějí se k ní vyjádřit

           

CO SE V PROJEKTECH DĚJE?

 • Pořádáme workshopy a kulaté stoly pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. Výstupy těchto setkání slouží jako podklad pro definování potřeb území.
 • Organizujeme bezplatné semináře a školení o problematice vzdělávání.
 • Aktuální nabídku sledujte na webu.

           

JAK SE MOHU ZAPOJIT?

 • Oficiálně – přistoupením k Memorandu o spolupráci, jeho signatáři dostanou k připomínkám návrhy zásadních dokumentů (více na webu).
 • Neoficiálně – účastí na pořádaných akcích.

 

Profil MAP na Facebooku www.facebook.com/MAP.Orlicko

 

 

9. 3. 2018

Společně ve škole i po škole

Fotografie z promítání filmu Jakub s následnou diskusí na téma domácí násilí, které proběhlo dne 8. 3. 2018 v PPP Ústí nad Orlicí.

img_Pr_edna_s_ka_1.jpg  img_pr_edna_s_ka_3.jpg   img_pr_edna_s_ka_6.jpg

 

13. 2. 2018

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ (MIMO)ŠKOLNÍ PROJEKT 

V loňském roce bylo v rámci projektu MAP realizováno 38  projektů spolupráce mateřských a základních škol s neziskovými organizacemi, rodiči i firmami v území.

I my jsme se zapojili!

Naše projekty:

I mimo školu je zábava

Společně ve škole i po škole

 

Hlasování probíhá od 12. do 28. února 2018. Vítěz bude vyhlášen dne  5. 3. 2018.

MAP ODMĚNÍ I VÁS, KTEŘÍ JSTE POMOHLI VYBRAT!

Organizátoři dvou nejlépe hodnocených akcí budou za svou píli odměněni celodenním výletem do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně. Dvacet hlasujících obdrží poukazy na nákupy knih v hodnotě 2.000,- Kč.

 

9. 1. 2018

Ohlédnutí za realizací projektu I mimo školu je zábava 

I mimo školu je zábava byla aktivita určená pro děti, které mají problémy s navazováním vztahů, výukové obtíže apod. Hlavní aktivitou byl víkendový výjezd do LTV Řadov. Proběhla i dvě setkání s rodiči. Cílem aktivity byl rozvoj sociálních kompetencí dětí, zvyšování jejich fyzické zdatnosti, samostatnosti. Lektoři víkendu byli Mgr. Olga Skládalová Keprtová, Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Hana Zakouřilová.

V této aktivitě byly zapojeny v rámci spolupráce subjekty SDH Líšnice, které pro děti připravily odborný zážitkový program a spolek P.R.O.,z.s., který zapůjčil materiál na vyrábění.

img_IMG_0005.JPG  img_IMG_0029.JPG  img_IMG_2531.JPG

img_IMG_0037.JPG  img_IMG_0048.JPG

 

5. 11. 2017

Fotografie z promítání filmu "Mezi stěnami" s následnou diskuzí. Děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání v roce 2018.

img_PB021263.JPG   img_PB021265.JPG   img_PB021266.JPG

 

29. 10. 2017

V letošním roce 2017 proběhne ještě třetí setkání u filmu "Mezi stěnami". Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí o problematice šikany dozvědět více, na promítání spojené s následnou diskuzí, které se uskuteční dne 2. 11. 2017 od 16:30 v budově PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630. Diskuzi k filmu povede por. Bc. Lenka Vilímková z Policie ČR. Občerstvení včetně popcornu k filmu zajištěno! Pozvánka.

 

24. 10. 2017

V rámci projektu Společně ve škole i po škole proběhla už dvě setkání:

Dne 21. 9. 2017 jsme shlédli film "Sami" a následně jsme diskutovali o problematice poruch příjmu potravy s nutriční terapeutkou Jitkou Novákovou z Orlickoústecké nemocnice.

img_P9211128.JPG   img_P9211130.JPG

A 19. 10. 2017 byl promítán film "Na hraně" na který navázal vstup Mgr. Hany Zakouřilové, MBA k tématu manipulace a diskuze s účastníky.

img_PA191258.JPG   img_PA191259.JPG   img_PA191261.JPG

 

30. 8. 2017

PPP pořádá víkendový pobyt pro děti ve věku 6-15 let v termínu 20.-22.10.2017 ve spolupráci s MAS Orlicko, P.R.O.,z.s. a SDH Líšnice. Podmínkou účasti je kromě věku dítěte, také jeho evidence v PPP Ústí nad Orlicí a povinná přítomnost rodičů na setkání 10.10.2017 a 31.10.2017. Pobyt je určen pro děti, které obtížně navazují vztahy, mají výukové a výchovné problémy či mají odlišné životní podmínky. Víkend je plně hrazen z projektu MAP. Další informace Vám podá Mgr. Hana Zakouřilová, MBA – speciální pedagožka.

Pozvánka.