Kontakty SPC

Naše pracoviště

Pracoviště Svitavy: (budova PPP ulice Riegrova 2063 – vedle koupaliště) má velmi dobrou dostupnost z  přilehlých měst i obcí.  V bezprostřední blízkosti  pracoviště je  několik parkovišť, pracoviště je bezbariérové, k dispozici je  výtah, telefon 602 473 793.

Pracoviště Polička: budova Čs. armády 485 (budova internátu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Polička), telefon 607 850 738. Vstup do SPC je brankou z ulice Janáčkova.

Pracoviště Moravská Třebová:  ulice Komenského 287, budova speciální školy, telefon 775 575 486, 602 473 793. Provoz SPC na elokovaném pracovišti v Moravské Třebové je obnoven. Pracoviště se specializuje především na klienty se zrakovým postižením, mentálním postižením a také na klienty s poruchami autistického spektra. Pro objednání nás kontaktujte na tel. čísle 602 473 793. Děkujeme.