Zakázky a výběrová řízení

27. 2. 2018

Pedagogicko-psychologická poradna vyhlašuje výběrová řízení na pozici "Lektor primární prevence - metodik prevence PPP". Více zde.

13. 2. 2018

Pedagogicko-psychologická poradna vyhlašuje výběrová řízení na pozici "Psycholog" (více zde).

 

7. 12. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek 2017“. Více informací viz níže.

Výzva k podání nabídek.

Zadávací dokumentace.

Krycí list nabídky.

Smlouva o dílo.

 

15. 11. 2017

Výzva k podání nabídek „Stavební úprava interiérů psychologická poradna Svitavy“. Více o výzvě zde a v příloze.