Zakázky a výběrová řízení

7. 5. 2024

Hledáme nového kolegu, kolegyni na pozici: Speciálního pedagoga se zaměřením na logopedii pro PPP a SPC Ústí nad Orlicí, pracoviště SPC Svitavy, popř. Moravská Třebová

 

10. 3. 2024

PPP a SPC ÚO vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo PSYCHOLOGA pro PPP a SPC Ústí nad Orlicí, pro pracoviště SPC Svitavy, popř. Moravská Třebová.

 

30. 10. 2023

Poptávka Osvětlení 2023.

Výzva k podání nabídek.

Zadávací dokumentace.

Krycí list nabídky.

Čestné prohlášení.

Smlouva o dílo.

 

27. 7. 2023

PPP a SPC ÚO vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo PSYCHOLOGA pro PPP a SPC Ústí nad Orlicí, pro pracoviště SPC Svitavy a Moravská Třebová.

 

17. 4. 2023

PPP a SPC ÚO vypisuje výběrové řízení na pozici Lektor primární prevence/metodik prevence PPP. Další informace k výběrovému řízení.

 

11. 1. 2023

PPP a SPC ÚO vypisuje výběrové řízení na pozici psychologa. Více informací k výběrovému řízení.

 

3. 12. 2022

Od ledna 2023 bude součástí PPP Ústí nad Orlicí také SPC Moravská Třebová a SPC Polička. Vypisujeme tedy výběrové řízení na níže uvedenou pozici.

Speciální pedagog se zaměřením na psychopedii nebo logopedii pro pracoviště v Moravské Třebové.

 

27. 10. 2022

PPP ÚO vypisuje výběrové řízení na pracovní místa školních psychologů a školních speciálních pedagogů v rámci institualizace podpůrných pedagogických pozic. Více informací o výběrovém řízení.

 

14. 12. 2021

PPP vyhlašuje výběrové řízení na pozici psychologa pro pracoviště Svitavy. Více informací o výběrovém řízení.

 

5. 11. 2021

Vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek 2021“. Více informací viz níže.

Výzva k podání nabídek.

Krycí list nabídky.

Zadávací dokumentace.

Smlouva o dílo.

Čestné prohlášení.

 

24. 5. 2021

Výzva k podání nabídky na akci: Odvlhčení – Královéhradecká 630, Ústí nad Orlicí.

Výzva k podání nabídky.zip

Výzva k podání nabídky.doc

 

20. 8. 2019

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí“. Více informací v přílohách níže.

Výzva k podání nabídek.

Krycí list nabídky.

Výkaz výměr H havárie kanalizace.

Projektová dokumentace:

A, B, C1, C2.

 

7. 12. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek 2017“. Více informací viz níže.

Výzva k podání nabídek.

Zadávací dokumentace.

Krycí list nabídky.

Smlouva o dílo.

 

15. 11. 2017

Výzva k podání nabídek „Stavební úprava interiérů psychologická poradna Svitavy“. Více o výzvě zde a v příloze.