Zakázky a výběrová řízení

20. 8. 2019

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí“. Více informací v přílohách níže.

Výzva k podání nabídek.

Krycí list nabídky.

Výkaz výměr H havárie kanalizace.

Projektová dokumentace:

A, B, C1, C2.

 

7. 12. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek 2017“. Více informací viz níže.

Výzva k podání nabídek.

Zadávací dokumentace.

Krycí list nabídky.

Smlouva o dílo.

 

15. 11. 2017

Výzva k podání nabídek „Stavební úprava interiérů psychologická poradna Svitavy“. Více o výzvě zde a v příloze.