Metodici prevence

Metodici prevence v PPP Ústí nad Orlicí

Metodik prevence - okres Konzultační hodiny Kontakt
PhDr. Petra Novotná - okres Svitavy Pondělí 14:00 - 15:00 novotna@pppuo.cz, 465 521 296
Mgr. Markéta Sychrová - okres Ústí nad Orlicí Pondělí 14:00 - 15:00 info@pppuo.cz, 777 914 460

Manuál pro školní metodiky prevence                                          img_Manual.png

21. 11. 2022

Důležité termíny pro školní metodiky prevence

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 19. - 20. 4. 2023.

Níže je uveden přehled on-line setkání, která budou probíhat vždy od 14 do 15.

 

27. 9. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

7. 9. 2022

Materiály z on-line setkání:

 

12. 7. 2022

Důležité termíny pro školní metodiky prevence.

On-line setkání metodiků prevence se uskuteční 7. 9. 2022 a 6. 12. 2022, vždy od 14 do 15 hodin.

Dvodenní výjezdní sektání metodiků prevence a výchovných poradců proběhne 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánky a program zveřejníme později.

Dále vás zveme na konferenci Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, která se bude konat dne 19. 10. 2022 v Pardubicích. Program a přihláška bude zveřejněna později.

 

Termíny on-line setkání Metodiků prevence leden - červen 2022, Čas 14:00 - 15:00.

Pokud jste pozvánku neobdrželi e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_MP_2022.png

2. 5. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 19. 4. 2022. Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

23. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 22. 3. 2022.

Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

Společně po svých.

Pozvánka na dny třídních učitelů.

Workshop - podpora pozitivního chování v práci s lidmi s náročným chováním.

 

16. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 23. 2. 2022.

26. 1. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 25. 1. 2022.

14. 1. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 6. a 7. 4. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

21. 11. 2021

Ohlédnutí za V. ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, které se uskutečnilo dne 3. 11. 2021 v Pardubicích.

Příspěvky z konference

Úskalí (sociální) komunikace u žáků s Aspergerovým syndromem; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Systém evidence preventivních aktivit ve škole; Bc. Roman Petrenko

Hele, řekni to! - prevence zneužívání dětí; Jana Chroustová, Michaela Krýslová

Jak vést rozhovor s rodiči na téma rizikové chování dítěte; Mgr. Kateřina Kábelová + mapa pomoci

 

25. 10. 2021

Prezentace ze setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 20. - 21. 10. 2021.

 

4. 10. 2021

Prezentace z ON-LINE setkání školních metodiků prevence, které proběhlo 30. 9. 2021.

 

7. 9. 2021

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínu 20. - 21. 10. 2021. Pozvánka a program.

 

8. 6. 2021

Prezentace ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 8. 6. 2021 on-line.

 

5. 5. 2021

Prezentace ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 5. 5. 2021 on-line.

 

 

12. 4. 2021

Video NPI v rámci projektu APIV B. Až se zase sejdeme ve škole. Jak uspořádat 1. třídnickou hodinu a jiné tipy pro adaptaci dětí a žáků.

Adaptační týden - zpátky ve škole. 

 

9. 4. 2021

Prezentace a materiály ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 6. 4. 2021 on-line.

Prezentace

Distanční výuka a duševní zdraví

Balíček pro pedagogy

 

2. 3. 2021

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 2. 3. 2021. Děkujeme za účast a těšíme se "na viděnou" 6. 4. 2021 od 13:00 do 15:00.

 

5. 2. 2021

Materiály z on-line setkání ŠMP, které proběhlo 27. 1. 2021.

Prezentace ze setkání.

Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví.

Dětské duševní zdraví.

Co dělat, když...v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka.

Zpráva SEPA.

 

Termíny on-line setkání Metodiků prevence. Čas 13:00 - 15:00.

Pokud jste pozvánku neobdrželi e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_Kalendar_MP.png

 

 

27. 1. 2021

Inspirativní podcasty z oblasti primární prevence rizikového chování.                      

11. 1. 2021

Mílí kolegové metodici prevence, nastal čas se slyšet popř. vidět alespoň on-line, proto jsme naplánovali metodickou poradnu na 27. 1. 2021 od 13 do 15 hodin. 

Setkání bude mít charakter metodické poradny, proto si připravte dotazy, na které hledáte odpovědi.

Na setkání se těší Petra Novotná a Jana Klementová, PPP Ústí nad Orlicí

 

Pokud se setkání chcete účastnit a neobdrželi jste pozvánku, napište na info@pppuo.cz.

1. 10. 2020

S ohledem na nouzový stav a s ním spojená opatření je ZRUŠENO výjezdní setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které mělo proběhnout v Bělči nad Orlicí 6. – 7. 10. 2020.

Pro výchovné poradce proběhne videokonference 21. 10. 2020 od 13,00 do 14,30. Pokud by se někdo chtěl přihlásit, je to možné na info@pppuo.cz.

Krajská konference primární prevence Pk , která je plánovaná na 4. 11. 2020 proběhne na Krajském úřadě v Pardubicích popř. plánujeme její on-line formu. Více informací dostane v pozvánce, kterou chystáme popř. sledujte aktuality na www.pppuo.cz

3. 9. 2020

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínech:

6. a 7. 10. 2020 okres Ústí nad Orlicí - pozvánka a program

13. a 14. 10. 2020 okres Svitavy - pozvánka a program

2. 3. 2020

Vše potřebné k filmu V síti, naleznete zde https://www.vsitifilm.cz/html/jsem-ucitel.html.

30. 10. 2019

Prezentace k tématu sebepoškozování, která byla představena na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců dne 23. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí, je ke stažení.

20. 8. 2019

Nové informace k výkazu preventinvích aktivit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

stává se již pomalu tradicí, že začátkem školního roku informujeme o důležitých novinkách, které jsme pro Vás připravili v on-line systému evidence preventivních aktivit (SEPA). I přes změnu názvu zůstává URL adresa stejná: www.preventivni-aktivity.cz

 

SEPA je nyní rozdělen na dvě části nazvané Plán a Výkaz. Modul Plán je prostředím pro vytváření preventivního plánu školy na jeden školní rok. Modul Výkaz jsme upravili tak, aby se ještě více zjednodušilo průběžné zaznamenávání realizovaných aktivit a zhodnocení celého školního roku. Nově systém umožňuje při vyplňování Výkazu automaticky kopírovat údaje zanesené do Plánu a v případě potřeby je editovat.

 

Snažili jsme se vyjít vstříc těm, kteří potřebují, aby se do systému mohlo přihlásit více metodiků za jednu školu (postup, jak za jednu školu vyplnit více výkazů, je podrobněji popsán v nápovědě). Další novinky a úpravy pro školní rok 2019/2020 naleznete na přihlašovací stránce www.preventivni-aktivity.cz. Na úvodní stránce či v nápovědě jsou také umístěny odkazy na videokanál na YouTube, který obsahuje nová instruktážní videa a celkové představení systému. Videokanál lze vyhledat i na YouTube pod názvem Systém evidence preventivních aktivit, případně ho naleznete na https://www.youtube.com/channel/UC25xZrgvzp7hjHYm1bt3o9Q

Jsme rádi, že on-line systém evidence preventivních aktivit získává rok od roku více uživatelů, kteří v něm vidí svého pomocníka.

 

Přejeme vám dobrý start do školního roku.

S pozdravem,

Tým SEPA

 

17. 5. 2018

PETICE - Snížení přímé vyučovací povinnosti ŠMP

Milí metodici, Vaši kolegové se obrátili na ministra školství pro snížení přímé vyučovací povinnosti pro metodiky prevence. Tuto jejich aktivitu můžete podpořit na odkazu:

https://www.petice24.com/petice_za_zlepeni_pracovnich_podminek_kolnich_metodik_prevence.

6. 4. 2018

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky základní školy (1. stupeň)..

V případě zájmu o tištěnou verzi příručky kontaktujte Mgr. Renatu Černíkovou (Krajský školský koordinátor prevence,                                                                       

e-mail renata.cernikova@pardubickykraj.cz).

30. 3. 2018

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny) MŠMT.

Prezentace MUDr. Pavla Slezáka z poradny HIV Pardubice, Ústí nad Orlicí je ke stažení.

 

3. 4. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 28. - 29. 3. 2017 v Bělči nad Orlicí.    

img_20170328_135204.jpg

img_20170328_135212.jpg

img_20170328_135548.jpg

img_20170328_135655.jpg

img_20170328_135826.jpg

25. 1. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců z okresu Ústí nad Orlicí, které se konalo 9. - 10. 11. 2016 v Bělči nad Orlicí. 

img_MP_2016.jpg

img_MP_2016_II.jpg

10. 12. 2016

Návrh obsahu MPP pro jednotlivé formy rizikového chování a věkové skupiny dětí ZŠ. (zdroj: Návrh doporučené struktury minimálního preventivného programu prevence rizikového chování pro základní školy). 

12. 6. 2016

Systém výkaznictví preventivních aktivit ve školách.

Úvodní informace.

Prezentace systému výkaznictví.

30. 5. 2016

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

24. 5. 2015 Fotografie z jarního setkání výchovných poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

img_img_1481.jpg

img_img_1482.jpg

img_img_1485.jpg

img_img_1487.jpg

17. 5. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, 

MŠMT zveřejnilo nově schválené přílohy - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Jedná se o přílohy k primární prevenci forem rizikového chování:

Priloha_15_Netolismus.doc

Priloha_16_Sebeposkozovani.doc

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc

Priloha_18_Rizikove_sexualni_chovani.doc

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc

Priloha_20_Domaci_nasili.doc

18. 8. 2014

Na webové stránky MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-tematu-domaciho-nasili-uloha-skoly-a ) byly umístěny výstupy z Konference MŠMT Domácí násilí - úloha školy a učitele, která se konala dne 5. 6. 2014. Jedná se o základní a shrnující informace pro pedagogy z jednotlivých přednesených prezentací. Více v článku a prezentaci.

17. 7. 2014

Vyjádření MŠMT k problému snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti školního metodika prevence a finančního ohodnocení za práci školního metodika prevence.

 

Upozorňujeme metodiky prevence a výchovné poradce na Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků. Více informací proběhne na setkání výchovných poradců a metodiků prevence. Související dokumenty viz níže.

 

img_pdf.png Metodické doporučení k IvýP

img_doc.png Příloha č. 1 - Záznam o jednání se žákem

img_doc.png Příolha č. 2 - Záznam o jednání se ZZ

img_doc.png Příloha č. 3 - Individuální výchovný program

 

Standartní činnoti metodika prevence

Jak sestavit Minimálně preventivní program

10. 10. 2013

Ve věstníku MŠMT ČR - sešit 8/2013 byl zveřejněn nový Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. MSMT- 22294/2013-1), který může být dobrým vodítkem pro přesný postup při výskytu případů šikany.

14. 11. 2012

Možnosti péče o žáky, kteří mají potíže s drogami viz: www.laxus.cz nebo www.os-semiramis.cz

14. 11. 2012

Možnost objednání interaktivní deskové hry "Cesta labiryntem města" na www.cesta-mestem.org

17. 9. 2012

K dispozici jsou výstupy z projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI)
Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy 
Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování
výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
 
Materiály ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců Svitavy ze den 1. - 2. 2011:
img_ppt.png Prezentace CCV Pardubice
 
Kontakty MŠMT - tým primární prevence.

Macová Budinská Martina, Mgr.

Telefon:

234811331

kancelář

C 111

vedoucí oddělení institucionální výchovy a prevence

Horáková Radka, Mgr.

234812292

C 316

odborné poradenství, metodické vedení krajských školských koordinátorů prevence, dotační programy v oblasti primární prevence - žádosti, vyúčtování

Sklenář Vladimír, Mgr.

234811698

C 304

odborné poradenství, metodické vedení krajských školských koordinátorů a metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, certifikace a standardizace služeb v oblasti primární prevence

30. 1. 2012

Na webovýcg stránkách MŠMT je ke stažení Metodické doporučení k prevenci rizikového chování v opravené podobě a seznam podpořených projektů prevence na rok 2012

7. 11. 2011

Pro gymnázia a střední školy doporučujeme ke zhlédnutí webové portály www.rozvojovka.cz a www.jedensvetnaskolach.cz 

12. 9. 2011

Nové informace o vzdělávání metodiků prevence - Aktuální nabídka akreditovaných programů MŠMT

18. 7. 2011

Informace o dotačním řízení na rok 2012 je již zveřejněna

zde - http://www.msmt.cz/socialni-programy/dotacni-program-pro-oblast-prevence-na-obdobi-2010-2012-rok-1

 

18. 4. 2011

Materiály ze setkání metodiků prevence 13.-14.4.2011 v Bělči nad Orlicí.

Hra na AIDS

img_doc.png pravidla
img_doc.png plná tabulka
img_doc.png prázdná tabulka
img_pdf.png Záznamový list projevů chování žáků

30. 3. 2011

Aktuální informace a dokumenty pro metodiky prevence z oblasti testování žáků na přítomnost návykových látek:

img_pdf.png Stanovisko MSMT k 16 odst. 5. z.c. 379-2005
img_pdf.png MV OBP stanovisko k rodicovskemu souhlasu
img_pdf.png MV OBP stanovisko k dvojímu trestu
img_pdf.png Souhlasné stanovisko k orientačnímu testování 

20. 4. 2010

Přednáška o pravicovém extremismu prezentovaná na setkání metodiků prevence 13.-14.4.2010

img_ppt.png

3. 11. 2009

Nově byla zřízena poradenská linka pro pedagogy, která je určena primárně pedagogickým pracovníkům v rámci celé České republiky. Nápomocna bude výlučně při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Pomoci chce zejména těm, kteří nemají možnost konzultovat problematické a dlouhodobé kritické situace, které se jim nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, např. u vlastního školního psychologa. Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami využívány, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci, krizová centra a jiné. Telefonická linka je zcela anonymní a bude k dispozici na tomto telefonním čísle – 841 220 220 (toto číslo je zpoplatněno dle tarifních pásem v rámci České republiky) a to v pracovních dnech od 8:00 – 16:00. 

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že dnešním dnem byl spuštěn již dříve avízovaný nový web společnosti CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ (dále jen COP), který v případě zájmu naleznete na adrese www.outdoor-center.cz

Nová prezentace soustřeďuje především nabídku programů pro školy (žáci ZŠ, studenti SŠ a pedagogové), dále pro firemní klientelu a v neposlední řadě i pro veřejnost. Na této webové stránce můžete najít aktuální informace, programové nabídky, fotogalerie, kontakty, informace o lektorech a další, rovněž zde naleznete elektronický formulář pro jednoduchou komunikaci s pracovníky COP. Webové stránky COP budou pravidelně aktualizovány, na čemž se můžete svými připomínkami a doporučeními podílet i Vy, kteří tento web navštívíte nebo využijete některý z našich produktů.

upozorňujeme vás, že vyšel nový metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů, Č.j.: 20 006/2007-51.
"METODICKÝ POKYN K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ" více na www.msmt.cz (rubrika-vzdělávání/prevence sociálně patologických jevů/dokumnety)

Upozorňujme vás na publikaci pro metodiky prevence: Ing. Jiří Tyšer - "Školní metodik prevence", vydalo nakl. Hněvín, kontakt: 476744878, hnevin@email.czwww.nakladatelstvi-hnevin.cz.

Struktura koordinátorů prevence sociálně patologických jevů: oblast školství
MŠMT – Mgr. Martina Budínská
Krajský metodik prevence – Mgr. Renata Černíková, KÚ Pardubice OŠMS tel: 466026240
Okresní metodik prevence – sídlí v Pedagogicko-psychologické poradně

Pardubický kraj:

Ústí nad Orlicí: PhDr. Petra Novotná, 465 521 296
Chrudim: Mgr. Věra Pinkasová, 469 621 187
Pardubice: PaedDr. Jiří Knoll, 466 410 327
Svitavy: Mgr. Markéta Sychrová, 465 521 296

Školní metodik prevence – viz výše uvedený seznam

Náplň práce školního metodika prevence určuje Vyhláška 72/2005 Sb.:Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 7, Příloha 3 .

Chceme vás upozornit na nabídku vzdělávání pro školní metodiky prevence v oblasti primární protidrogové prevence. Název vzdělávacího programu: primární prevence drogových a jiných závislostí: Kontakt: PhDr. Lenka Skácelová, Brno, tel. 548 52 68 02, email:sladkova@pppbrno.cz.
Více informací včetně programu vám budou zaslány e-mailovou poštou. V případě, že vám pošta nedojde, nebo máte změnu adresy, volejte na naše poradenské číslo 465 521 296.

Poradna metodika prevence vám nabízí pravidelnou možnost konzultací a zodpovídání dotazů, které vyvstávají v rámci vaší každodenní praxe a na něž marně hledáte odpovědi.
Pro více informací se obracejte na poradna.metodika@seznam.cz


Přehled základních metodických pokynů resortu školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence:

Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízení
, č.j. 20 006/2007-51
Kde jej naleznete: Věstník MŠMT sešit 11/2007

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  
a řešení šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení,
 č. j. MSMT - 22294/2013-1

Kde naleznete: Věstník 8/2013

Metodický pokyn 14423/1999-22 k projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
a)úkoly vyplývající se zabezpečení prevence proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
b)postup škol při uplatňování efektivní prevence v těchto oblastech
c)doporučená literatura
d)doporučená periodika
Kde jej naleznete: VMŠ sešit 5/1999

Metodický pokyn 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
a)prevence záškoláctví - kdo eviduje školní docházku
b)způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené absence, postup zúčastněných subjektů
Kde jej naleznete: VMŠ sešit 3/2002

Metodický pokyn 25884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.
a)vymezení věkových kategorií, terminologie a trestně právních předpisů
b)vstup policie ČR do škol
c)předvolání a předvedení ve školách a škol.zařízení
d)postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka
e)kdy je policie oprávněna požadovat vysvětlení žáka
f)zabezpečení žáka při výslechu (co škola může, musí a nesmí)
g)postup v případě neomluvené absence žáka
Kde jej naleznete: VMŠ sešit 11/2003
více informací naleznete na www.msmt.cz

Jak reagovat v případě šikany:
-napomenutí třídního učitele, důtka ředitele, podmínečné vyloučení na střední škole
-snížení známky z chování
-převedení do jiné třídy, pracovní skupiny
-doporučit rodičům oběti i agresora návštěvu v poradenském či jiném zařízení
-doporučit rodičům dobrovolně umístit dítě do pobytového zařízení SVP, diagnostická ústav
-podání návrhu ogánu sociálněprávní ochrany mládeže k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy
-vyrozumět polici, pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování, příp. se s policií domluvit, zda došlo k naplnění podstaty trestného činu.

Devět kroků při řešení počáteční šikany
- rozhovor s informatory a oběťmi
- nalezení vhodných svědků
- individuální, příp. konfrontační rozhovory se svědky
- ochrana oběti
- rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
(poslední krok ve vyšetřování !)
- výchovná komise
- rozhovor s rodiči oběti
- práce se třídou

Kde hledat pomoc?
Přehled organizací, na které se můžete obrátit v případě různých obtíží:
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna

Zřizovatel. Pardubický kraj

Adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, elokovaná pracoviště: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto

Ředitelka: PhDr. Petra Novotná

tel: 465 521 296, 465 525 555, e-mail: info@pppuo.cz
Je určena dětem nebo mladým lidem, kteří mají potíže se školou, rodinou, se sebou samým. Takové potíže se mohou někdy týkat osvojování učiva nebo pracovního tempa, volby střední školy či povolání. Ale může jít také o celou řadu situací, v nichž těžiště potíží může souviset s rodinou či skupinou vrstevníků. Zabývají se též sociálně patologickými jevy a terapeutickými programy. Klientem pedagogicko-psychologické poradny se může stát člověk od 3 do 18 let. Termín první návštěvy je třeba sjednat telefonicky nebo osobně. Dále viz naše nabídka.

Sociální odbor Městského úřadu:

MÚ Ústí nad orlicí
MÚ Žamberk
MÚ Králíky
MÚ Vysoké Mýto
MÚ Lanškroun
MÚ Česká Třebová
Na jednotlivých městských úřadech sociálního odboru se můžete podrobněji informovat, jestliže máte podezření na porušení níže uvedených skutečností.

Povinnost chránit děti a jejich zájmy prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí je dána zákonem č. 359/1990 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Předním hlediskem sociálně právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

 

Policie ČR

adresa: Dělnická 1188
56201 Ústí nad Orlicí
tel: tísňové volání 158, UO 465 562 660, 974 539 111
mluvčí a kontaktní osoba Eva Sichrová
V případě těžké šikany, ublížení na zdraví, krádeže, ohrožování zdraví a života, zde se můžete i informovat zda se jedná či nejedná o trestný čin

 

SPC-speciálně pedagogické centrum Kamínek

Je součástí speciální základní školy
http://www.specialnizs-ustino.cz/spc-kaminek.html
Adresa: Lázeňská 206 Ústí nad Orlicí
Tel: 523497: mail: zvs.ps@wo.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Lada Štantejská
Pracovnice centra věnují svou péči rodinám s dětmi s mentálním postižením, kombinovanými vadami, opožděným a nerovnoměrným vývojem. SPC je školské poradenské zařízení, které mohou navštěvovat rodiče s dětmi od nejútlejšího věku (bez doporučení lékaře nebo jiného odborníka). V centru pracují dvě speciální pedagožky, logoped, psycholožka a sociální pracovnice.

 

DD-diagnostický ústav – pobočka HK

Ústavy, které nabízejí pobytové služby:

Hrochův Týnec: 469 692 112, 469 660 794 

Návrat: Říčařova 277, Hradec Králové
Tel: 495 211 800, email: ddu@atlas.cz

 

Ambulantní a pobytová forma práce

Středisko výchovné péče PYRAMIDA
tel: 466 680 338
Pardubice, Sokolovská 146, Rybitví
kontaktní osoba: Mgr. Drahoslav Česák

 

Zařízení, která nabízejí formu práce ambulantně:

SVP - Středisko výchovné péče Mimóza
adresa: Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí
vedoucí střediska v Ústí nad Orlicí: Mgr. Milan Jirout
tel: 465 52 69 69

e-mail: info@svp-mimoza.cz

www.svp-mimoza.cz

 

Středisko výchovné péče ARCHA

tel: 469 623 786
Chrudim, Školní nám. 11
- ambulantní forma práce s dětmi od 6 do 26 let
kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková
Střediska výchovné péče nabízí podporu a pomoc dětem a dospívajícím a jejich rodinným příslušníkům. Dětem a mládeži nabízí bezpečný prostor pro hledání řešení problémů se sebou, v rodině, se školou, s drogou - prostě se životem. Pomoc bývá jak individuální, tak formou skupinových setkání s vrstevníky. Střediska výchovné péče jsou součástí diagnostických ústavů. Některá střediska nabízejí možnost pobytu, jinak je pomoc nabízena ambulantně(viz výše).

Je-li příslušným soudem dítěti nebo mladistvému nařízena tzv. ústavní výchova (nebo vydáno usnesení o předběžném opatření), nastupuje na zhruba dvouměsíční pobyt v diagnostickém ústavu pro děti nebo pro mládež. Ústavní výchova bývá převážně nařízena v případě konfliktu dítěte či mladistvého se zákonem nebo při vážných výchovných problémech. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které mají poruchy chování, mohou požádat i o tzv. "dobrovolný pobyt".

Cílem pobytu v diagnostickém ústavu je ucelená psychodiagnostika, tedy zmapování silných a slabých stránek povahy dítěte. Součástí komplexní diagnostické zprávy je návrh na specifický rozvoj osobnosti dítěte z výchovného a vzdělávacího hlediska. Na základě této zprávy je mj. vybíráno i nejvhodnější následné zařízení. Z dětského diagnostického ústavu nebo z diagnostického ústavu pro mládež bývá dítě na základě pravomocného rozhodnutí.