Centrum primární prevence - projekt EU OPVK

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE, CZ.1.07/1.2.13/02.0012

Partneři projektu: PPP Pardubice, Sukova 1260; PPP Chrudim, Poděbradova 842;

PPP Ústí nad Orlicí v rámci udržitelnosti projektu Centra primární prevence nabízelo v období červen 2012 - květen 2017 tyto služby:
 

KA2 - modul preventivních aktivit

Realizace programů pro třídní kolektivy:

preventivní program „ Krok za krokem“ – určeno pro žáky 5. tříd základních škol
- jedná se o preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu

interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol
- adaptační programy v nově vzniklých kolektivech, řešení šikany a problematických vztahů ve třídách včetně sociometrického šetření

Typy programů:

  1. SORAD
  2. Vrstevnický program
  3. Šikana – práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu, kde jsou tyto vztahy výrazně narušeny
  4. Adaptační program – pro nově vzniklé kolektivy.

Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. Do objednávky prosíme o co nejpřesnější specifikaci problému. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů.

interaktivní programy pro studenty všech typů středních škol, gymnázií a učilišť
- adaptační programy v nově vzniklých kolektivech, řešení šikany a problematických vztahů ve třídách včetně sociometrického šetření

Typy programů:

  1. SORAD
  2. Vrstevnický program
  3. Šikana
  4. Adaptační program

Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. Do objednávky prosíme o co nejpřesnější specifikaci problému. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů.

KA3 - modul vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity pro metodiky prevence v rámci projektu Centrum primární prevence

V rámci projektu Centrum primární prevence probíhá modul vzdělávacích aktivit v jehož průběhu budou vzděláváni metodici prevence školských zařízení v rámci okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim a Pardubice. Pro každý okres proběhne vzdělávací akce 1x ročně. V průběhu projektu proběhne celkem dvanáct dvoudenních vzdělávacích seminářů. Cílem této aktivity je zvyšování odborné kompetence metodiků prevence a sjednocení metodických postupů v rámci celého kraje.