Mimořádné události

Informace na vizitce i letáku jsou určeny pro pedagogy a výhradně pro řešení mimořádných událostí.

Materiál vznikl v rámci projektu MŠMT Podpora primární prevence v Pardubickém kraji II.

 

Leták k řešení mimořádných událostí.

Vizitka pomoci.

          

 

Následnou péči lze najít např.:

https://nepanikar.eu/

https://linkaztracenedite.cz/