Projekt Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

 

Pro rok 2017 podpořilo MŠMT projekt Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. V rámci projektu jsou realizovány aktivity pro výchovné poradce, metodiky prevence, třídní učitele, ředitele MŠ.

28. 11. 2017

Projekt Bezpečné klima ve školách byl zakončen ODBORNOU KONFERENCÍ, která se konala dne 21. 11. 2017 v Pardubicích.

Příspěvky přednášejících z konference:

Zhodnocení průběhu projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje - PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí

Primární prevence rizikového chování v rámci MŠMT - Mgr. Vladimír Sklenář, MŠMT

Dobrá praxe školního metodika prevence – Mgr. Ondřej Vomočil (ZŠ Zámecká, Litomyšl)

Práce s třídním kolektivem – Mgr. Pavel Vácha (ředitel PPP České Budějovice)

Bezpečnost i v kyberprostoru – Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

 

Volně ke stažení je též MANUÁL PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, který byl v rámci projektu zpracován a představen na konferenci.

 

Fotografie z konference

   img_PB211281.JPG   img_PB211284.JPG   img_PB211289.JPG   

img_PB211303.JPG   img_PB211298.JPG   img_PB211316.JPG

img_PB211302.JPG   img_PB211272.JPG   img_PB211314.JPG

 

 

20. 11. 2017

Možnosti parkování pro účastníky konference zde (úplně dole je mapa a další info k možnému parkování).

2. 11. 2017

Děkujeme všem přihlášeným za zájem o konferenci. Kapacita je naplněna. Další přihlášky již nepřijímáme.

 

21.10.2017

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci "Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje". Konference se bude konat v Pardubicích dne 21. 11. 2017. Odborná konference je určena pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízení Pardubického kraje. Na odbornou konferenci se můžete přihlásit e-mailem (v předmětu uveďte „Konference“) do 31. 10. 2017.

           Pozvánka

           Přihláška

 

Fotografie ze semináře pro ředitele MŠ, který se konal 11. 10. 2017 a 18. 10. 2017.

img_MS_1.jpg     img_MS_2.jpg     img_MS_3.jpg   

 

img_MS_18.10.2017_II.jpg     img_MS_18.10.2017.jpg

 

Dne 9. 10. 2017 probíhalo poslední setkání třídních učitelů v aktivitě vzdělávání "Dobrý třídní, dobrá třída", které vedla PhDr. Alena Petriščová.

img_PA091219.JPG  img_PA091234.JPG

25. 9. 2017

Poslední semináře z cyklu "Dobrý třídní, dobrá třída" se uskuteční dne 9. 10. 2017 od 9:00 do 15:00 v Ústí nad Orlicí a 17. 10. 2017 od 10:00 do 16:00 v Pardubicích. Učebny zůstávají stejné jako během předcházejícího semináře.

 

Aktivity, které se budou konat na podzim roku 2017. Srdečně Vás zveme!

  • Seminář pro ředitele/ředitelky MŠ, který se uskuteční ve dvou blocích v termínu 11. 10. a 18. 10. 2017 v Pardubicích. Kapacita semináře je již naplněna.

           

  • Odborná konference na téma Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, konference se bude konat v Pardubicích dne 21. 11. 2017. Odborná konference je určena pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízení Pardubického kraje. Na odbornou konferenci se můžete přihlásit e-mailem (v předmětu uveďte „Konference“) do 31. 10. 2017.

           Pozvánka

           Přihláška

Více informací se dozvíte v pozvánkách a přihláškách nebo se můžete obrátit na kontaktní osobu Mgr. Janu Klementovou, tel: 777 914 456, e-mail: info@pppuo.cz.

 

14. 6. 2017 se konal seminář pro třídní učitele "Dobrý třídní, dobrá třída", který lektoroval Mgr. Pavel Vácha. Jednalo se již o druhé setkání v tomto školním roce a konalo se v Pardubicích.

img_20170614_152029.jpg

img_20170614_151647.jpg

img_20170614_150456.jpg

Dne 5. 6. 2017 proběhlo v Ústí nad Orlicí druhé setkání třídních učitelů v rámci seminářů "Dobrý třídní, dobrá třída". Lektorkou byla Mgr. Alena Petriščová.

Seminář pro metodiky prevence okresu Pardubice, který se uskutečnil 1. 6. 2017 v Pardubicích. I tentokrát byl lektorem Mgr. Vratislav Holeček.

img_20170601_135417.jpg

29. 5. 2017 se uskutečnil seminář pro metodiky prevence okresu Chrudim.

21. 5. 2017

Fotografie ze semináře pro metodiky prevence okresu Ústí nad Orlicí, který se uskutečnil dne 11. 5. 2017 v PPP Ústí nad Orlicí.

img_20170511_083307.jpg

img_20170511_083259.jpg

10. 5. 2017

Informace pro metodiky prevence, kteří se dne 11. 5. 2017 budou účastnit semináře.

Seminář se koná od 8:30 v budově PPP Ústí nad Orlicí, č. p. 630. K budově je nová příjezdová cesta -  mapka_2017.pdf

8. 5. 2017

Metodiky prevence zveme i na další semináře, které jsou realizovány v rámci projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

8. 5. 2017

Fotografie ze semináře, který se uskutečnil dne 27. 4. 2017 a byl určen metodikům prevence z okresu Svitavy.

img_20170427_2.jpg

img_20170427_1.jpg

19. 4. 2017

Další aktivitou, která se v rámci projektu Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje uskuteční je realizace seminářů pro metodiky prevence ze základních a středních škol. Semináře budou realizovány ve všech okresních městech Pardubického kraje. 

Dne 27. 4. 2017 se uskuteční seminář ve Svitavách. Pozvánka.

19. 4. 2017
První seminář z cyklu "Dobrý třídní, dobrá třída" proběhl už i v Pardubicích.

img_20170412_154327.jpg

img_20170412_101028.jpg

11. 4. 2017

Fotografie ze semináře pro třídní učitele "Dobrý třídní, dobrá třída", který se konal dne 4. 4. 2017 v PPP Ústí nad Orlicí.

img_20170404_114555.jpg

img_20170404_104224.jpg

img_20170404_113659.jpg

img_20170404_114140.jpg

20. 3. 2017 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám pozvat Vás na cyklus seminářů pro třídní učitele „Dobrý třídní, dobrá třída“, který byl podpořen MŠMT v rámci projektu PRCH-KP-0003/2017 Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje (semináře jsou tedy pro účastníky bezplatné).

V průběhu roku 2017 budou probíhat dva cykly seminářů – tři setkání v Ústí nad Orlicí, které bude lektorovat PhDr. Alena Petriščová (pro třídní učitele ZŠ) a tři setkání v Pardubicích, které povede Mgr. Pavel Vácha (pro třídní učitele 2. stupně ZŠ).

Pozvánka Pardubice

Přihláška Pardubice

Pozvánka Ústí nad Orlicí

Přihláška Ústí nad Orlicí
 

Přihlášením se zavazujete k účasti na všech třech setkáních. Přihlášky zasílejte e-mailem na info@pppuo.cz nejpozději do 22. 3. 2017. Do předmětu uveďte „Třídní učitel“. Počet účastníků je omezen. Z jedné školy se mohou přihlásit maximálně dva pedagogové.


S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku projektu: Mgr. Jana Klementová, tel. 777 914 456, e-mail: info@pppuo.cz