Správná volba - HAMET2 - Projekt EU OPVK

Správná volba – HAMET 2, CZ.1.07/1.2.13/02.0005

Partner projektu: Odborné učiliště a praktická škola, Žamberk, Tyršova 214

Pozvánka. Metodiky

img_rar.png Prezentace lektorů OU Ladce

img_doc.png Seznam škol zapojených do projektu

img_doc.png Harmonogram vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

img_doc.png Evaluace KA 02 Modul 1, 29.1.2010

img_doc.png Evaluace KA 02 Modul 2, závěrečná část

img_doc.png Vyhocenocené dotazníky Modul3 - učitelé

img_rar.png Potřebné materiály pro cílovou skupinu pracovníků škol a šk. zařízení - účastníky vzdělávání v Hamet 2

img_doc.png Vyhodnocené dotazníky testovaní žáci

img_doc.png Evaluační dotazník pro rodiče - KA 02, Modul 3

img_doc.png 2. evaluační konference

img_doc.png Rozdělení škol mezi projektové psychology

 

10.4.2012
Dne 11. 5. 2012 proběhne v Restauraci a penzionu Babeta, Pod Černým lesem 1024, Žamberk Závěrečná evaluační konference projektu Správná volba - Hamet 2. Pozvánka.


Projekt je financovaný z ESF OPVK CZ.1.07/1.2.13/02.0005 Správná volba – HAMET 2

Projekt je realizován PPP Ústí nad Orlicí.

Hlavním cílem projektu je ověřování a zavádění nového diagnostického nástroje pro kariérové poradenství žáků s tělesným, intelektovým či jiným zdravotním postižením či znevýhodněním. V ČR dosud chybí vhodný diagnostický materiál určený pro diagnostiku kariérové volby se zaměřením na praktické dovednosti a schopnosti žáků. Projekt jim umožní výběr vhodného učebního oboru na základě nového diagnostického materiálu Hamet 2., který byl vyvinut společností BBW Wailblingen ( SRN ) a je aktuálně používán ve Slovenské republice v rámci Odborného učiliště Ladce.

V rámci projektu budou vyškoleni optimálně min. 2 pracovníci z každé školy, kteří se naučí techniku Hamet 2 používat. Postupně ověří svoje znalosti při diagnostice žáků. Pro kompletizaci kariérového poradenství proběhne psychologické vyšetření žáků na školách ( zajistí PPP ÚO). Výsledky diagnostiky Hamet 2 i psychologických vyšetření budou předány a interpretovány rodičům. Hamet 2 může být vhodným nástrojem zejména pro výchovné poradce a učitele praktických činností. Vybrané školy budou vybaveny diagnostickým setem Hamet 2.

Lektoři: pedagogičtí pracovníci OU Ladce, Slovenská republika, kteří ověřovali Hamet 2 v SR a mají s technikou zkušenosti.

Partner projektu: Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk (dále OU a Pš Žamberk)

Vzdělávání pracovníků škol a školních zařízení v metodě Hamet 2 bude zahájeno na konci ledna 2010.

Struktura vzdělávání:

 1. Modul 1
  místo konání: OU a Pr Š Žamberk
  termín: konec ledna 2010, pátek - 8,00 - 16,00 (oběd zajištěn)
  všeobecné informace o metodě Hamet 2, její historii, používání a využívání v SR a o možnostech práce touto metodou v ČR.
   
 2. Modul 2
  místo konáni: OU a PrŠ Žamberk, PPP Ústí nad Orlicí - budova Metodicko-vzdělávacího střediska
  termín: bude upřesněn, práce ve skupinách, 2x pátek -sobota - 8,00 - 16,00 (obědy zajištěny)
  teoretická východiska metody Hamet 2, praktický nácvik práce s Hamet 2. 
   
 3. Modul 3
  místo konání: školy – diagnostika + prezentace výsledků- PPP ÚO, OU a PrŠ Žamberk
  termín: bude upřesnen, pátek nebo sobota 8,00 – 16, 00 (oběd zajištěn)
  vlastní diagnostika žáků pomocí metody Hamet pod dohledem lektora z OU Ladce a pod intervizí kolegy z výcviku. Dvojice pracovníků škol diagnostikuje ve škole 4 žáky, jeden pracovník povede diagnostiku, druhý provede intervizi a naopak. Výsledky se pak společně pokusí interpretovat v písemné zprávě a následně je budou prezentovat pracovní skupině

  Následná psychologická diagnostika žáků psychology PPP ÚO přímo ve školách. Zpracování výsledků pro rodiče.
   

Vzdělávací moduly práce s Hamet 2 by měly probíhat od ledna 2010 – do prosince 2011, s prázdninovými přestávkami.

Následná diagnostika na školách ( psychologická i metodou Hamet 2) leden 2011 – květen 2012

  

Realizační tým:

PhDr. Petra Novotná, manažer projektu
Mgr. Magdalena Lišková, koordinátor projektu
Odborní koordinátoři: Mgr. Hana Minářová, Mgr. Věra Říčařová