Projekt Cesty z cesty

Projekt Cesty z cesty IV - pro rok 2020 byl též podpořen v rámci dotačního titulu MŠMT. Nabízené programy a další informace jsou v záložce KCPP Pk.

I v roce 2019 podpořilo MŠMT projekt Cesty z cesty III v rámci kterého jsou realizovány programy všeobecné primární prevence v základních školách na území Pardubického kraje. Více informací na www.kcpp.cz nebo ve Výroční zprávě.

V rámci projektu Cesty z cesty II, který v roce 2018 podpořilo MŠMT, budou realizovány programy všeobecné primární prevence.