Projekt Cesty z cesty

Navazujeme dalším projektem Cesty z cesty VI., který i pro rok 2023 podpořilo MŠMT. Konkrétně se jedná o aktivity v rámci nabídky programů selektivní primární prevence, které realizuje Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje při PPP a SPC Ústí nad Orlicí. Pokud máte zájem o realizaci programů, kontaktujte nás na e-mailu prevence@pppuo.cz.

 

Pro rok 2022 byl podpořen projekt Cesty z cesty V., který budeme realizovat v dotačním titulu MŠMT. Vybírat můžete z nabídky programů selektivní primární prevence a obrátit se na nás prostřednictvím e-mailu prevence@pppuo.cz.

 

Projekt Cesty z cesty IV - pro rok 2020 byl též podpořen v rámci dotačního titulu MŠMT. Nabízené programy a další informace jsou v záložce KCPP Pk.

 

I v roce 2019 podpořilo MŠMT projekt Cesty z cesty III v rámci kterého jsou realizovány programy všeobecné primární prevence v základních školách na území Pardubického kraje. Více informací na www.kcpp.cz nebo ve Výroční zprávě.

 

V rámci projektu Cesty z cesty II, který v roce 2018 podpořilo MŠMT, budou realizovány programy všeobecné primární prevence.