Zapojení v projektu KIPR

PPP Ústí nad Orlicí je zapojena do projektu KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR).

Více informací k projektu zde.

21. 2. 2017

Pozvánka na seminář "Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách", který se uskuteční 22. 3. 2017 v Ústí nad Orlicí. Jedná o stejný seminář, který se konal v lednu v Ústí nad Orlicí a v únoru ve Svitavách. Přihlašovat je možné pouze přes NÚV. Více informací zde.
 

25. 1. 2017

V rámci projektu proběhl v PPP Ústí nad Orlicí seminář Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách. Seminář lektorovala PhDr. Petra Novotná.