Zapojení v projektu KIPR

 

PPP Ústí nad Orlicí je zapojena do projektu KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR).

 Více informací k projektu.

img_kipr_plakat.jpg

19. 9. 2018

Fotografie ze setkání výchovných poradců ve Svitavách, které proběhlo dne 17. 9. 2018.

img_VP1.jpg img_VP3.jpg

img_VP2.jpg

 

21. 2. 2017

Pozvánka na seminář "Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách", který se uskuteční 22. 3. 2017 v Ústí nad Orlicí. Jedná o stejný seminář, který se konal v lednu v Ústí nad Orlicí a v únoru ve Svitavách. Přihlašovat je možné pouze přes NÚV.  Více informací k semináři.
 

25. 1. 2017

V rámci projektu proběhl v PPP Ústí nad Orlicí seminář Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách. Seminář lektorovala PhDr. Petra Novotná.      

img_25.1.2017.jpg

img_25.1.2017_II.jpg