Erasmus+

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je příjemcem grantu v projektu nazvaném: Otevřené cesty v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt trvá po dobu 12 měsíců od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023.

 

Ohlédnutí za aktivitami

 

PPP a  SPC Ústí nad Orlicí v Prešově

V rámci projektu Erasmus +, jež umožňuje mezinárodní výjezdy, podporuje mezinárodní spolupráci a pomáhá organizacím navázat zahraniční kooperaci se 14 pracovníků PPP a SPC ÚO zúčastnilo vzdělávací aktivity v Prešově v termínu od 24. – 27. 4. 2023.

Cílem bylo rozšíření si odborných kompetencí při práci s dětmi se SVP, z odlišného kulturního prostředí, v práci s třídním kolektivem a v oblasti kariérního poradenství.

Spolupráci jsme navázali s CPP Prešov, která byla hlavním nositelem vzdělávacích aktivit. Pracovníci tohoto poradenského zařízení nám umožnili setkání na Regionálním úřadě školské správy, kde jsme měli možnost se seznámit s tamními inkluzívními technikami, reformou poradenského systému a dalšími zajímavými tématy užitečnými pro školní a poradenskou praxi.

Navštívili jsme také krizové centrum Kápéčko Prešov, které se věnuje prevenci rizikového chování. Vedoucí centra nás spolu s kolegou seznámila s on-line poradnou a dalšími technikami, které využívají při práci s dětmi, které jsou ohroženy traumatem.

Další velmi zajímavou zastávkou byla pro některé návštěva vyloučené lokality v obci Svinia, kde jsme navštívili místní ZŠ, MŠ a SŠ a Komunitní centrum. Zde se potýkají se začleňováním romské komunity do většinové společnosti.

Někteří navštívili ZŠ pro žáky se sluchovým postižením a SPC pro vady sluchu, které je součástí CPP Prešov.

Velmi zajímavá byla návštěva organizace Trojlístek n. o, která se zaměřuje na resocializaci dětí a dospělých závislých na návykových látkách. Paní ředitelka nás seznámila s principy poskytovaných služeb a terapeutických metod.

Také jsme dostali prostor pro setkání s poradenským týmem z Evangelické školy v Prešově.

Poslední den jsme se zúčastnili odborného semináře „Můžeme pomoci dětem s PAS, aby daly svému světu smysl?“, který nás přenesl do problematiky dětí a žáků s PAS.

Veškeré získané informace byly velmi přínosné a doufáme, že navázaná spolupráce s CPP Prešov bude i nadále pokračovat.

                                                                                                                                    

Mgr. Petra Kumpoštová

img_IMG-20230427-WA0001.jpg img_IMG-20230427-WA0008.jpg img_IMG-20230427-WA0052.jpg

img_IMG-20230427-WA0054.jpg img_IMG-20230427-WA0058.jpg img_IMG-20230427-WA0067.jpg

img_IMG-20230427-WA0073.jpg img_IMG-20230427-WA0074.jpg

img_IMG-20230427-WA0056.jpg img_IMG-20230427-WA0075.jpg

img_IMG-20230427-WA0076.jpg

 

23. - 25. 11. 2022 se ředitelka PPP a zástupkyně ředitelky vydaly na přípravnou cestu k aktivitě stínování do Prešova - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

img_IMG-20221124-WA0001.jpg

26. - 28. 10. 2022 se tři pracovnice PPP Ústí nad Orlicí účastnily kurzu BILATERÁLNA INTEGRÁCIA - CESTA K ÚSPECHU. Vzdělávání probíhalo v Bratislavě.

img_20220929_085914.jpg