Erasmus+

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je příjemcem grantu v projektu nazvaném: Otevřené cesty v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt trvá po dobu 12 měsíců od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023.

23. - 25. 11. 2022 se ředitelka PPP a zástupkyně ředitelky vydaly na přípravnou cestu k aktivitě stínování do Prešova - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

26. - 28. 10. 2022 se tři pracovnice PPP Ústí nad Orlicí účastnily kurzu BILATERÁLNA INTEGRÁCIA - CESTA K ÚSPECHU. Vzdělávání probíhalo v Bratislavě.