Aktuálně z PPP

21. 9. 2018

Kapacita konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje je již zcela naplněna. Děkujeme Vám za zájem a 10. 10. 2018 se těšíme na viděnou!

 

11. 9. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na druhý ročník Odborné konference „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“. Konference se bude konat v Pardubicích dne 10. 10. 2018, určena je pedagogickým pracovníkům ze škol a školských zařízení Pardubického kraje.

Více podrobností v pozvánce nebo se lze obrátit na kontaktní osobu Mgr. Janu Klementovou, tel: 777 914 456, e-mail: info@pppuo.cz.. Přihlašovat se můžete do 17. 9. 2018 zasláním přihlášky na e-mail info@pppuo.cz (v předmětu uveďte „Konference“). E-maily bez přiložené přihlášky nebudou akceptovány. Z jedné školy či školského zařízení se mohou přihlásit maximálně dva účastníci. Kapacita konference je omezena.

 

Aktuální nabídka programů pro děti, které poskytuje PPP Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy

Podpůrný program pro děti se syndromem ADHD

V rámci podpůrného programu budeme zábavnou formou rozvíjet pozornost,
paměťové funkce a komunikační dovednosti dětí, učit děti relaxačním technikám,
posilovat jejich schopnost navazovat vztahy a orientovat se v nich, atd.
Podpůrný program je určen žákům 1. stupně ZŠ.

Více informací zde.

 

Herní klub pro bystré hlavy

Cílem klubu je zábavnou formou rozšiřovat obzory všech
zvídavých dětí ve věku 7 až 12 let.
Klub je určen nadaným dětem, které chtějí svůj volný čas
trávit smysluplně a mají zájem o aktivní poznávání okolního
světa, deskové a karetní hry, logické úlohy, hlavolamy, šifry a kvízy.

Více informací zde.