Cizinci

14. 12. 2023

Novinky z META, o. p. s.

 

Proč je důležité, aby se i vícejazyčný

žák cítil ve škole „jako doma“?  

Wellbeing není jen tématem cíleným na vícejazyčné žáky. Podstatné je, abychom se ve škole cítili v pohodě všichni. Že podporující prostředí je motivující, si můžete připomenout třeba vyvěšením našich infografik:

 

Stáhnout infografiku

 

 

 

Aktivity do  třídy

 

Jak můžeme podpořit psychosociální pohodu nového vícejazyčného žáka?

Na příchod nového žáka s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a jeho jednoduché zapojení do třídy se můžeme připravit. Je dobré si vytvořit plán, který lze opakovat.

  • V našem článku najdete principy pro sestavení plánu, tipy pro jeho nastavení i na konkrétní jednorázové aktivity s postupem.
  • V systematické práci s kolektivem s vícejazyčnými dětmi Vám mohou pomoci metodiky do třídnických hodin

 

Platforma ČDJ: Abeceda

a písmo u vícejazyčných žáků

9. ledna 2024, 16:00–18:00

Sdílecí online setkání s učiteli a učitelkami češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) bude věnováno zajímavému  tématu výuky abecedy u vícejazyčných žáků (od předškoláků po starší školní věk). Společně se zastavíme nad tématy, jako je například výuka abecedy napříč věkovými kategoriemi, psaní a čtení písmen či slov, jak postupovat u vázaného písma i jak pracovat při výuce ČDJ s žáky, kteří neovládají latinku. Ukážeme si také materiály a tipy pro výuku abecedy a písma. Setkání je určeno všem učitelům ČDJ napříč regiony.

Více informací a registrace zde.

Platforma pro ZŠ: Význam ŠPP

v podpoře vícejazyčných dětí

23. ledna 2024, 16:00–18:00

Sdílecí metodické online setkání  s pracovníky  i pracovnicemi školních poradenských pracovišť (ŠPP) bude věnováno jejich roli při začleňování vícejazyčných žáků. Hlavním tématem bude spolupráce a podpora mezi jednotlivými členy ŠPP v tématu vícejazyčných žáků, aktivní zapojení ŠPP při jejich začleňování a podpoře, nastavení efektivní spolupráce mezi ŠPP a ostatními pedagogy při podpoře vícejazyčných dětí na ZŠ. Setkání je určeno všem členům ŠPP napříč regiony a je určeno i ke sdílení dobré praxe. 

Více informací a registrace zde.

 

Psychologická podpora

 

Psychologická podpora vícejazyčných dětí

 Psychohygiena

(nejen) pro AP

 

Zjistěte, jak o sebe pečovat

a udržet si energii

#Jako Ty

videospoty

 

Využijte v hodinách při multikulturní výchově

Ebook

zdarma

 

Publikace o tom, co prožívají děti prchající před válkou

3. 10. 2023

Tipy z META, o. p. s.

img_Meta_2.png     img_Meta_1.png

 

 

25. 9. 2023

Aktuální seznam pověřených základních škol pro jazykovou přípravu žáků cizinců platný od 1. 9. 2023.

6. 2. 2023

Odkaz na základní informace o vzdělávání žáků z Ukrajiny: Pomáháme školám zvládnout začlenění ukrajinských dětí

30. 1. 2023

Během letošního přijímacího řízení můžete očekávat přihlášky ke vzdělávání od uchazečů na něž se vztahuje Lex Ukrajina (případně jiných žáků-cizinců), dovoluji si Vám poslat záznam z webináře Jak na přijímací pohovor na SŠ - legislativní rámec a příklady dobré praxe (kvůli evidenci dosahu Vás prosíme o vyplnění několika údajů, než se dostanete přímo k videu).

Dále posílám několik souvisejících dokumentů:

Veškeré výše zmiňované informace najdete také zde na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince cizinci.npi.cz. Komunitu pedagogů vzdělávajících cizince včetně koordinátorů podpory NPI ČR připravených odpovídat na Vaše dotazy najdete v uzavřené facebookové skupině Učíme cizince - informační platforma NPI ČR.

 

9. 1. 2023

Národní ústav duševního zdraví:

img_OutlookEmoji-16702598597330eb96532-bc43-457d-a350-b9b1b2838ff2.png

19. 12. 2022

MATERIÁLY – STŘEDNÍ ŠKOLY (DO A2)

Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka

 

5. 6. 2022

Informace z NPI

 

  1. Na portále www.ucebniceproukrajinu.cz bude od 1. června možné objednávat zcela zdarma ilustrované UA CZ slovníky, učebnice češtiny pro všechny věkové kategorie a metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka, projekt připravila nadace PPF.

 

  1. MŠMT také připravilo výzvu na prázdninové jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny.

 

https://cizinci.npi.cz/msmt-pripravilo-vyzvu-na-prazdninove-jazykove-kurzy-pro-deti-z-ukrajiny/

 

5. 5. 2022

Pracovní sešit k osvojení si češtiny pro děti-cizince - LOGOPEDÁRIUM.

 

7. 9. 2021

METODICKÝ MATERIÁL MŠMT K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021.

Seznam škol, které jsou v Pk určeny pro jazykovou přípravu.

 

26. 11. 2020

Odkaz na aktuální – poslední překlady ve spojitosti s pandemií či změnami předpisů a zákonů, které jsou zveřejněny na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

 

16. 11. 2020

Další materiály vhodné pro výuku dětí s OMJ

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016. Ucelená metoda učení cizího jazyka pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd funguje na základě obrázkových kartiček a jejich vzájemných kombinací.

Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.Učebnice pro začínající čtenáře ke všem základním tématům pro začátečníky.

Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince. Pracovní sešit se třemi částmi se věnuje psaní vázaným písmem, základům gramatiky a pomocí velkého množství obrázků slovní zásobě ze světa kolem nás.

Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010. Kartičky ke každému slovu obsahují obrázek, slovo a texty s daným slovem.

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012. Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD kopíruje učivo pro první a druhou třídu pro žáky s OMJ.

img_Domino_1.jpg     img_Domino_2.jpg

 

13. 11. 2020

Mezi námi - pořad Českého rozhlasu plus a téma Jak je pro děti cizinců obtížná čeština a česká gramatika 

 

Doporučovaná literatura k výuce českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky s OMJ

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012. Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.

 

Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.

Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.

Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013. Texty z pera různých českých autorů (např. Čapek, Erben, Hrabal)

 

Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + Pracovní sešity

Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.

 

11. 11. 2020

Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016-2019) realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci cizinců za podpory The Velux Foundations.

img_meta_levou_zadni_i._pracovni_sesit.jpg img_meta_levou_zadni_ucebnice_cestiny_150.jpg

 

9. 11. 2020

Začleňování dětí s OMJ v MŠ -  dostupné publikace:

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

Začínáme učit češtinu pro děti - cizince (předškolní věk)

 

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem na dálku

 

Aplikace Včelka pro děti s OMJ

Doporučujeme kategorii cvičení určenou dětem s SPU nazvanou “Podle obtíží” a kategorii pro děti s odlišným mateřským jazykem (s OMJ) nazvanou “Pro cizince”. Obě zmíněné kategorie cvičení již ve Včelce najdete. Více na www.vcelka.cz 

 

27. 8. 2020

Doporučujeme níže uvedné materiály pro výuku cizinců z www.inkluzivniskola.cz

Vzdělávací obsah ČDJ - obecné informace

Vzdělávací obsah ČDJ - konkrétní obsah 

Publikace Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka

Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. 15 tematických lekcí.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/