Informace, dokumenty ke stažení - formuláře

16. 9. 2021

Informace k poskytování jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání

https://www.pardubickykraj.cz/pro-skoly/113137/informace-k-poskytovani-jazykove-pripravy-v-predskolnim-a-zakladnim-vzdelavani

 

11. 4. 2017

Informace pro pěstouny

K vyšetření dítěte či žáka v Pedagogicko-psychologické poradně je třeba předložit podepsanou Plnou moc k tomuto úkonu, popř. soudní rozhodnutí, kde budou uvedeny všechny skutečnosti z plné moci. Zmocnění pěstouna může provést i OSPOD, pokud se zmocnění od zákonného zástupce nepodaří zajistit. Bez pověření, kdo může ve školském poradenství dítě či žáka zastupovat nemůže být dítěti či žákovi poskytnuta poradenská péče, což může být v rozporu s jeho zájmem.