Doporučujeme pedagogům

24. 7. 2023

AKTUALIZOVANÁ METODIKA PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

ŠKOLA A NEŠTĚSTÍ: JSME PŘIPRAVENI!

9. 12. 2022

Pozvánky od Národního pedagogického institutu:

1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje chystá informační semináře k dotačním programům, mezi kterými je i program Rozvoj nadání, jak jsme vás informovali v minulém infomailu. Prezenční seminář proběhne 13. prosince od 14 hodin na krajském úřadě, druhý bude online 4. ledna, také od 14 hodin. Na programy se není třeba registrovat. 

2) Studentům středních škol z celé ČR je určena Filosofická olympiáda, kterou již počtvrté chystá Katedra filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Podrobné informace a odkaz na přihlášku naleznete na tomto odkazu: http://www.filosofickaolympiada.cz/

Pro přihlášení je ideální čas právě nyní, olympiáda je dvoukolová, první kolo proběhne 16. – 20. ledna 2023. Školy se přihlašují přes odkaz uvedený na webu soutěže. Zájemci, jejichž škola se do soutěže zapojit nechce, se mohou domluvit individuálně na adrese michal.rigel@uhk.cz

 

21. 11. 2022

Doporučujeme...Poličsko mluví o vzdělávání. 

img_Policsko_mluvi_5__002_.jpg

 

11. 11. 2022

Srdečně zveme pedagogy z MŠ na seminář Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga aneb devět kroků ke kvalitní komunikaci v mateřské škole, který bude lektorovat Mgr. Eva Svobodová (autorka několika knih o výchově v MŠ). Vzdělávání se uskuteční v rámci dotačního titulu MŠMT Podpora primární prevence ve školách Pk II. a je tedy pro všechny účastníky ZDARMA.

Seminář je dvoudenní a bude se konat 1. 12. a 2. 12. 2022, uskuteční se v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Více informací -pozvánka.

Přihlášení je dostupné přes níže uvedený odkaz. Po naplnění kapacity nebude odkaz již dostupný. Pokud se na seminář přihlásíte, mějte za sebe domluveného náhradníka pro případ nemoci apod.

https://forms.office.com/r/m4w16CFvhL

 

27. 10. 2022

Ohlédnutí za IV. ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

Prezentace k příspěvku Nejistá tvář dospívání a odkaz na video o plyšácích.

 

25. 9. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na Vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s třídním kolektivem. Vzdělávání se uskuteční dne 11. a 12. 10. 2022 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630. Souběžně se budou konat semináře dva – pro pedagogy 1. stupně (lektoruje Ing. Monika Váchová) a pro pedagogy 2. stupně, SŠ a SOU (lektoruje Mgr. Pavel Vácha). Přihlásit se tedy můžete dle svých preferencí. Kapacita seminářů je omezena, do každé skupiny se mohou přihlásit maximálně dva pedagogové z jedné školy. Seminář je hrazen z dotačního titulu MŠMT, pro všechny účastníky je tedy zdarma.

 

Více informací je v pozvánce.

 

Přihlášení je dostupné přes níže uvedené odkazy. Po naplnění kapacity nebudou odkazy již dostupné.

 

1. stupeň https://forms.office.com/r/vs6z8PpAAk

2. stupeň, SŠ, SOU https://forms.office.com/r/CDbrfW5MMf

 

19. 9. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již tradičně Vás zveme na další ročník Odborné konference „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“.

Konference se bude konat dne 19. 10. 2022 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice – sál zastupitelstva Pardubického kraje (změna místa konání oproti předcházejícím ročníkům)!

Konference je určena pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce nebo se lze obrátit na kontaktní osobu Mgr. Janu Klementovou, tel: 777 914 456, e-mail: prevence@pppuo.cz

Přihlášení je možné pouze přes odkaz: https://forms.office.com/r/Y1qyNdpyFK Po naplnění kapacity konference nebude odkaz k přihlašování dostupný (tzn. přihlášení již není možné). Z jedné školy či školského zařízení se mohou přihlásit maximálně dva účastníci. Přihlašování na jeden ze tří odpoledních workshopů bude probíhat na místě během registrace. Pro všechny přihlášené účastníky je konference zdarma.

Pozvánka.

 

21. 4. 2022

Pexeso pro Ukrajinu

Žáci 1. ročníku oboru sociální činnost Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí vytvořili v rámci předmětu výtvarná výchova česko-ukrajinsko-anglické pexeso. Cílem projektu je pomoci, proto je pexeso zdarma. Odkaz ke stažení pexesa.

 

14. 4. 2022

Omalovánky pro Ukrajinu 

Žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí vytvořili v rámci předmětu organizace volného času omalovánky, které by mohly pomoci překonat uprchlíkům z Ukrajiny jazykovou bariéru. Jednotlivé obrázky jsou tematicky zaměřeny a doplněny česko-ukrajinsko-anglickým slovníčkem. Spojit obrázek se slovíčkem pomáhají číselné značky.

Více informací o omalovánkách a odkaz ke stažení.

 

21. 11. 2021

Ohlédnutí za V. ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, které se uskutečnilo dne 3. 11. 2021 v Pardubicích.

 

img_5.jpg     img_4.jpg    img_6.jpg

 

img_8(1).jpg    img_12.jpg     img_3.jpg

 

        img_9.jpg        

 

img_1(1).jpg     img_2.jpg     img_10.jpg

 

img_20211103_121649.jpg     img_13.jpg     img_14.jpg

 

Příspěvky z konference

Úskalí (sociální) komunikace u žáků s Aspergerovým syndromem; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Systém evidence preventivních aktivit ve škole; Bc. Roman Petrenko

Hele, řekni to! - prevence zneužívání dětí; Jana Chroustová, Michaela Krýslová

Jak vést rozhovor s rodiči na téma rizikové chování dítěte; Mgr. Kateřina Kábelová + mapa pomoci

 

18. 10. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na V. ročník Odborné konference „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“. Konference se bude konat dne 3. 11. 2021 v Pardubicích (přesné místo konání bude všem přihlášeným upřesněno 1. 11. 2021), určena je pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Pardubickém kraji.

Více informací se dozvíte v přiloženém programu nebo se lze obrátit na kontaktní osobu Mgr. Janu Klementovou, tel: 777 914 456, e-mail: prevence@pppuo.cz

Přihlášení je možné pouze přes odkaz: https://forms.office.com/r/0szfuL6jJ1  Po naplnění kapacity konference nebude odkaz k přihlašování dostupný, tzn. přihlášení již není možné. Z jedné školy či školského zařízení se mohou přihlásit maximálně dva účastníci. Přihlašování na jeden ze tří odpoledních workshopů bude probíhat na místě během registrace.

 

Program konference.

 

Čtení jako hra - nová publikace Pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis    img_Cteni_jako_hra.jpg

 

 

15. 3. 2020

Info z vcelka.cz

Milí pedagogičtí pracovníci,

za stávající mimořádné situace bychom rádi pomohli zjednodušit proces domácího online vzdělávání a nabídli vám možnost pracovat s prvostupňovými žáčky a jejich rodiči ve Včelce.

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.


Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?
Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

 

11. 3. 2020

Materiály k různým typům reedukací od PhDr. Kamily Balharové jsou k dispozici na www.kaminet.cz. Některé z nich jsou volně ke stažení, uvádíme je níže.

Divadlo Járy Cimrmana 

Epos o Gilgamešovi 

Frazeologie, filipika a ironie v Saturninovi 

Hry na řazení, třídění a orientaci na ploše 

Informace České společnosti Dyslexie 2010

Informace České společnosti Dyslexie 2011

Kufr aneb význam slova

Podstatná jména

Pohádkové omalovánky

Pozornost 1

Říše fantazie I

Říše fantazie II

Sluchové vnímání

Větné členy 

Vyjmenovaná slova

Vyšehrad

Výuka anglických slovíček

Zábavné recepty

Zelená louka

Zraková percepce

 

1. 12. 2019

Nenech to být více informací na webu www.nntb.cz.

Projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojujeme se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě.

19. 11. 2019

Do kategorie Doporučujeme pedagogům přidáváme další podněty:

Vzdělávací stavebnice POCOS.

Kreativní vzdělávací stavebnice PIX-IT.

Barevné kreativní stavebnice Wise Soft z lehké měkké pěny.

Kontakt na prodejce:

Irena Ševečková

Učím se s radostí

Okružní 118

Pardubice - Spojil 530 02

tel 777 260 408

 

9. 10. 2019

Konference Podpůrná opatření v praxi. Konference pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta. Více zde http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/podpurna-opatreni-v-praxi

 

13. 3. 2019

Metodické doporučení "Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu". Vedení MŠMT metodické doporučení schválilo a je zveřejněno na http://www.msmt.cz/file/49807/

 

10. 12. 2018

Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče nebo v dokumentu PDF.

 

7. 11. 2018

Ohlédnutí za druhým ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

Program konference.

img_PA100630.JPG   img_PA100636.JPG       img_PA100638.JPG

img_PA100644.JPG        img_PA100649.JPG

 

Děkujeme všem přdnášejícím i účasníkům a těšíme se na další ročník!

24. 9. 2018

V říjnu 2018 je plánován rozjezd nového programu pro učitele, jakási pomůcka k výuce.  Portál Pravopisně.cz, který pomáhá orientovat se v českém jazyce, obsahuje spoustu cvičení apod.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/

 

9. 9. 2018

Příklad dobré praxe aneb inspirace pro hodnocení IVP

Z praxe: chvilku vezme čas na přípravu - vyplnění hlavičky, porovnání tabulky s IVP (co IVP neřeší vymažu). Samotné vyhodnocení zabere jen chvilku času - čtu IVP bod podbodu a hodnotím v tabulce  - (klidně s tužkou v ruce). Co vyhovuje nechávám, co nevyhovuje nebo je třeba upravit v dalším roce opoznámkuji. Na titulní list nakonec vykopíruji do tří sloupců: 1) oblasti, která vyhovuje, 2) oblasti, které je potřeba upravit, 3) oblasti, které nevyhovují. Toto hodnocení je de facto podklad pro  tvorbu IVP pro další školní rok, abychom rychle mohli zapracovat změny a mohli si je odškrtnout.

Podklady pro hodnocení IVP - vzor

Příklad vyhodnocení

 

Metodika pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Zpracovala META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Více na www.meta-ops.cz.

 

Možnosti k zajištění předmětu speciálně pedagogické péče jako podůrného opatření jsou uvedeny na http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

 

Organizace SANANIM z.ú. otevřela GAMBLING AMBULANCI, která je určena pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké. Více informací o ambulanci nebo na http://www.sananim.cz/gambling-ambulance.html

 

Linka 116 000  - bezplatná nonstop telefonická služba:

  • linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky
  • služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče.

Více na www.linkaztracenedite.cz

 

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

Slovní hodnocení - hodnocení žáka první třídy za celý školní rok, příklad dobré praxe.

Slovní hodnocení - příklad - pololetní hodnocení žáka 1. třídy.

Sebehodnocení - naleznete příklad z praxe. Jedna z možností hodnocení.

 

Desatero pro učitele žáků s poruchou autistického spektra (PAS) podle psycholožky PhDr. Kateřiny Šrahůlkové, PhD.

Doporučené weby

www.myslenkove-mapy.cz

kamilabalharova.kaminet.cz

vcelka.cz

 

Zde se nachází seznam filmů doporučovaných v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Na hraně

Příběh sedmnáctileté Markéty (Kristýna Krajíčková), která se jednoho dne shodou nešťastných náhod ocitne v nepříjemné životní situaci. Stane se obětí manipulace své kamarádky Violy (Anna Polcrová). Vlivem všech okolností se nakonec Markéta ocitá ve víru dramatických okamžiků vedoucích až k vlastní beznaději, nepochopení svého okolí či sebedestrukci.

Sami

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny. Její první milostný vztah s Viktorem se rozpadl na popud jejích rodičů. Nejen tyto okolnosti vedou Annu k pocitu, že vzniklé problémy jsou způsobené její silnou postavou. Anna požádá o pomoc svou nejlepší kamarádku Sáru. V průběhu filmu sledujeme proměny hlavní hrdinky, kde se objeví jako krásná, hubená a spokojená dívka. Postupně však Anna nad svým hubnutím ztrácí kontrolu. Snímek odhaluje divákovi všeobecně známá, ale i neznámá fakta o těchto zákeřných psychických onemocněních a je také sociální sondou do života a prostředí současného mladého člověka. Film Sami je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (Oficiální text distributora)

Mezi stěnami

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin. Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům. Jeho na první pohled poklidný život narušují dva spolužáci, Jakub a Pavel.

Mezi nimi

Film vypráví o mladých lidech, popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi.

Zlo mezi námi

Erikovi je 18 let a jeho životem se táhne linie násilí a konfliktů. Po vyhození ze školy, je poslán na internátní školu Stjärnsberg. Ta má být poslední šancí jak jej odtrhnout od starého života a vrátit zpět ke studiu. Na internátě se ale dá zlu těžko uniknout - panuje zde systematický teror páchaný na mladších studentech.

Katka

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Kult hákového kříže

Dnes už kultová snímka rozpráva o krátkom úseku zo života Dereka Vinyarda. Z mladého študenta sa po otcovej smrti stáva neonacistický stúpenec, obviňujúci "farebnú" komunitu z tohto incidentu. Netrvá dlho a Derek pocíti chlad tunajšej väznice. Dostáva 3 roky za zabitie dvoch potenciálnych zlodejov jeho auta. Za múrmi pomaly začne chápať fanatickú vieru aj z druhej strany. Domov sa vracia ako iný človek, ale zisťuje, že jeho brat Danny podľahol tomu istému zlu.

Zkažená mládež (Klass)

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.

Experiment

Film založený na skutečných událostech při nechvalně známém Stanfordském vězeňském experimentu, který proběhl v roce 1971. Uměle vybudované vězení se nachází v prostorách výzkumné laboratoře - kompletně s celami, mřížemi a s neustále přítomnými kamerami. Na dva týdny je najato za slib vysoké odměny dvacet mužů ke hře na vězně a dozorce.