Nadaní

NADANÍ ŽÁCI

Dotazníky pro zjišťování nadání u žáků ZŠ.

Posuzovací škála pro žáky 1. - 2. ročníku.

Posuzovací škála pro žáky 3. - 5. ročníku.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - český jazyk.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - chemie.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - biologie.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - matematika.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - fyzika.

 

14. 4. 2024

Novinky z Národního pedagogického institutu:

 

Dva kulaté stoly pro pedagogy, které proběhnou v Linharticích-Moravské Třebové:

Pro ZŠ 30. dubna 2024 v 15:30 Více ZDE

Pro MŠ 14. května 2024 v 15:30 Více ZDE

 

Webinář Reflektivní rozhovory pro podporu rozumově nadaných žáků – opakování skvělého programu s řadou konkrétních inspirací pro práci s žáky zejména na SŠ proběhne 30. dubna 2024 (14:30 – 16:45) pod vedením dr. Veroniky Svobodové z Cyrilometodějského gymnázia v Brně.

Bližší informace a možnost přihlášení ZDE

 

 

Kontakt

Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

Josef Roušar

Metodik pro vzdělávání

Koordinátor podpory nadání

Regionální garant CISKOM

Národní pedagogický institut České republiky

Krajské pracoviště Hradec Králové

 

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

e-mail: simona.seda@nuv.cz