Setkávání MP

6. 5. 2024

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které se konalo 23. 4. 2024.

8. 4. 2024

Materiály z výjezdního setkání metodiků prevence a výchovných poradců - prezentace Mgr. Jaroslavy Budíkové.

Šetření rizikového chování a duševního zdraví žáků 2. st. ZŠ a SŠ Praha

Základy duševní hygieny

13. 2. 2024

Dvoudenní výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 26. a 27. 3. 2024 v Bělči nad Orlicí - pozvánka s programem.

26. 1. 2024

Prezentace a materiály z on-line setkání, které proběhlo 24. 1. 2024.

Metodický průvodce pro školy po tragické události na FF UK. Příloha č. 1 - Metodický průvodce pro vyučující. Příloha č. 2 - Kde najdu pomoc a podporu.

Specializační příplatek pro metodiky prevence.

9. 12. 2023

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které se konalo dne 28. 11. 2023. 

APPKA zachraňující životy - HOBIT. Vzdělávací program HOBIT.

25. 9. 2023

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které se konalo dne 20. 9. 2023.

14. 9. 2023

Srdečně zveme školní metodiky prevence a výchovné poradce na dvoudenní výjezdní setkání do Bělče nad Orlicí, které se uskuteční 18. - 19. 10. 2023 - program a přihláška.

25. 5. 2023

Důležité termíny pro školní metodiky prevence - školní rok 2023/2024

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 18. - 19. 10. 2023.

Níže je uveden přehled on-line setkání na období září-prosinec 2023, která budou probíhat vždy od 14:00 do 15:00.

img_MP.png

 

24. 5. 2023

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které proběhlo dne 23. 5. 2023. Dále příloha č. 16 Sebepoškozování k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a příloha č. 23 Psychická krize/duševní onemocnění.

25. 4. 2023

Materiály, odkazy...ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců v Bělči nad Orlicí, které se uskutečnilo 19. - 20. 4. 2023.

30. 3. 2023

Materiály z on-line setkání školních metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 29. 3. 2023.

Hvězdný tým

Zpátky v čase

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017.

20. 3. 2023

Pozvánka a přihláška na výjezdní setkání MP a VP, které se uskuteční dne 19. - 20. 4. 2023 v Bělči nad Orlicí.

25. 1. 2023

Prezentace z on-line setkání, které proběhlo dne 25. 1. 2023.

21. 11. 2022

Důležité termíny pro školní metodiky prevence

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 19. - 20. 4. 2023.

Níže je uveden přehled on-line setkání, která budou probíhat vždy od 14 do 15.

img_MP_2023.jpg

 

27. 9. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

7. 9. 2022

Materiály z on-line setkání:

 

12. 7. 2022

Důležité termíny pro školní metodiky prevence.

On-line setkání metodiků prevence se uskuteční 7. 9. 2022 a 6. 12. 2022, vždy od 14 do 15 hodin.

Dvodenní výjezdní sektání metodiků prevence a výchovných poradců proběhne 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánky a program zveřejníme později.

Dále vás zveme na konferenci Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, která se bude konat dne 19. 10. 2022 v Pardubicích. Program a přihláška bude zveřejněna později.

 

TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ METODIKŮ PREVENCE LEDEN - ČERVEN 2022, ČAS 14:00 - 15:00.

Pokud jste pozvánku neobdrželi e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_MP_2022.png

2. 5. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 19. 4. 2022. Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

23. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 22. 3. 2022.

Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

Společně po svých.

Pozvánka na dny třídních učitelů.

Workshop - podpora pozitivního chování v práci s lidmi s náročným chováním.

 

16. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 23. 2. 2022.

26. 1. 2022

Prezentace z on-line setkání školních metodiků prevence, které se konalo dne 25. 1. 2022.

14. 1. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 6. a 7. 4. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

21. 11. 2021

Ohlédnutí za V. ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, které se uskutečnilo dne 3. 11. 2021 v Pardubicích.

Příspěvky z konference

Úskalí (sociální) komunikace u žáků s Aspergerovým syndromem; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Systém evidence preventivních aktivit ve škole; Bc. Roman Petrenko

Hele, řekni to! - prevence zneužívání dětí; Jana Chroustová, Michaela Krýslová

Jak vést rozhovor s rodiči na téma rizikové chování dítěte; Mgr. Kateřina Kábelová + mapa pomoci

 

25. 10. 2021

Prezentace ze setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 20. - 21. 10. 2021.

 

4. 10. 2021

Prezentace z ON-LINE setkání školních metodiků prevence, které proběhlo 30. 9. 2021.

 

7. 9. 2021

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínu 20. - 21. 10. 2021. Pozvánka a program.

 

8. 6. 2021

Prezentace ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 8. 6. 2021 on-line.

 

5. 5. 2021

Prezentace ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 5. 5. 2021 on-line.

 

9. 4. 2021

Prezentace a materiály ze setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 6. 4. 2021 on-line.

Prezentace

Distanční výuka a duševní zdraví

Balíček pro pedagogy

 

2. 3. 2021

Prezentace z on-line setkání metodiků prevence, které se uskutečnilo dne 2. 3. 2021. Děkujeme za účast a těšíme se "na viděnou" 6. 4. 2021 od 13:00 do 15:00.

 

5. 2. 2021

Materiály z on-line setkání ŠMP, které proběhlo 27. 1. 2021.

Prezentace ze setkání.

Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví.

Dětské duševní zdraví.

Co dělat, když...v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka.

Zpráva SEPA.

 

TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ METODIKŮ PREVENCE. ČAS 13:00 - 15:00.

Pokud jste pozvánku neobdrželi e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_Kalendar_MP.png

          

11. 1. 2021

Mílí kolegové metodici prevence, nastal čas se slyšet popř. vidět alespoň on-line, proto jsme naplánovali metodickou poradnu na 27. 1. 2021 od 13 do 15 hodin. 

Setkání bude mít charakter metodické poradny, proto si připravte dotazy, na které hledáte odpovědi.

Na setkání se těší Petra Novotná a Jana Klementová, PPP Ústí nad Orlicí

Pokud se setkání chcete účastnit a neobdrželi jste pozvánku, napište na info@pppuo.cz.

1. 10. 2020

S ohledem na nouzový stav a s ním spojená opatření je ZRUŠENO výjezdní setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které mělo proběhnout v Bělči nad Orlicí 6. – 7. 10. 2020.

Pro výchovné poradce proběhne videokonference 21. 10. 2020 od 13,00 do 14,30. Pokud by se někdo chtěl přihlásit, je to možné na info@pppuo.cz.

Krajská konference primární prevence Pk , která je plánovaná na 4. 11. 2020 proběhne na Krajském úřadě v Pardubicích popř. plánujeme její on-line formu. Více informací dostane v pozvánce, kterou chystáme popř. sledujte aktuality na www.pppuo.cz

 

3. 9. 2020

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínech:

6. a 7. 10. 2020 okres Ústí nad Orlicí - pozvánka a program

13. a 14. 10. 2020 okres Svitavy - pozvánka a program

 

30. 10. 2019

Prezentace k tématu sebepoškozování, která byla představena na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců dne 23. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí, je ke stažení.

 

3. 4. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 28. - 29. 3. 2017 v Bělči nad Orlicí.    

 

img_20170328_135204.jpg     img_20170328_135212.jpg

img_20170328_135548.jpg     img_20170328_135826.jpg

 

 

25. 1. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců z okresu Ústí nad Orlicí, které se konalo 9. - 10. 11. 2016 v Bělči nad Orlicí. 

 

img_MP_2016.jpg     img_MP_2016_II.jpg

 

 

30. 5. 2016

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

 

24. 5. 2015

Fotografie z jarního setkání výchovných poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

 

img_img_1481.jpg     img_img_1482.jpg

img_img_1485.jpg     img_img_1487.jpg

 

 

Materiály ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců Svitavy ze den 1. - 2. 2011:
img_ppt.png Prezentace CCV Pardubice

img_ppt.png DN Prezentace 

img_doc.png Intervenční centrum Pardubice

img_doc.png Evaluace minimálních preventivních programů

 

18. 4. 2011

Materiály ze setkání metodiků prevence 13.-14.4.2011 v Bělči nad Orlicí.

"Hra" AIDS

img_doc.png pravidla
img_doc.png plná tabulka
img_doc.png prázdná tabulka
img_pdf.png Záznamový list projevů chování žáků