Setkávání VP

6. 5. 2024

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo 24. 4. 2024.

8. 4. 2024

Materiály z výjezdního setkání metodiků prevence a výchovných poradců - prezentace Mgr. Jaroslavy Budíkové.

Šetření rizikového chování a duševního zdraví žáků 2. st. ZŠ a SŠ Praha

Základy duševní hygieny

13. 2. 2024

Dvoudenní výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 26. a 27. 3. 2024 v Bělči nad Orlicí - pozvánka s programem.

26. 1. 2024

Dne 23. 1. 2024 proběhlo on-line setkání výchovných poradců - prezentace ze setkání.

9. 12. 2023

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 29. 11. 2023.

20. 9. 2023

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 19. 9. 2023.

14. 9. 2023

Srdečně zveme školní metodiky prevence a výchovné poradce na dvoudenní výjezdní setkání do Bělče nad Orlicí, které se uskuteční 18. - 19. 10. 2023 - program a přihláška.

 

25. 5. 2023

Důležité termíny pro výchovné poradce

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 18. - 19. 10. 2023.

Níže je uveden přehled on-line setkání pro období září-prosinec 2023, která budou probíhat vždy od 14 do 15.

img_VP.png

24. 5. 2023

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 24. 5. 2023.

25. 4. 2023

Materiály, odkazy...ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců v Bělči nad Orlicí, které se uskutečnilo 19. - 20. 4. 2023.

30. 3. 2023

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 28. 3. 2023.

20. 3. 2023

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA NA VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ MP A VP, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 19. - 20. 4. 2023 V BĚLČI NAD ORLICÍ.

25. 1. 2023

Prezentace z on-line setkání, které se uskutečnilo dne 24. 1. 2023.

21. 11. 2022

Důležité termíny pro výchovné poradce

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 19. - 20. 4. 2023.

Níže je uveden přehled on-line setkání, která budou probíhat vždy od 14 do 15. 

img_VP_2023.jpg

 

9. 12. 2022

Materiály z on-line setkání výchovných poradců, které proběhlo dne 7. 12. 2022.

Leták s odkazem na mapu psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele. Leták v ukrajinštině.

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách - žáci z Ukrajiny. Přijímací řízení pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2023/2024. 

Vzor čestného prohlášení - chybějící doklady o vzdělání.

27. 9. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

8. 9 2022

Materiály z on-line setkání:

12. 7. 2022

Důležité termíny pro výchovné poradce.

On-line setkání výchovných poradců se uskuteční 8. 9. 2022 a 7. 12. 2022, vždy od 14 do 15 hodin.

Dvodenní výjezdní sektání metodiků prevence a výchovných poradců proběhne 2. a 3. 11. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánky a program zveřejníme později.

Dále vás zveme na konferenci Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, která se bude konat dne 19. 10. 2022 v Pardubicích. Program a přihláška bude zveřejněna později.

 

TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ LEDEN - ČERVEN 2022, ČAS 14:00 - 15:00.

Pokud neobdržíte pozvánku e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz.

img_VP_2022.png

 

2. 5. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 20. 4. 2022.

23. 3. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 23. 3. 2022.

Manuál pomoci při riziku sebevraždy.

Společně po svých.

Pozvánka na dny třídních učitelů.

Workshop - podpora pozitivního chování v práci s lidmi s náročným chováním.

22. 2. 2022

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 22. 2. 2022.

14. 1. 2022

Výjezdní setkání metodiků prevence a výchovných poradců se uskuteční 6. a 7. 4. 2022 v Bělči nad Orlicí. Pozvánka a přihláška. Těšíme se na setkání! 

 

14. 12. 2021

Z technických důvodů dnes neproběhlo setkání výchovných poradců. Níže je odkaz na připojení k setkání, které se uskuteční on-line dne 27. 1. 2022.

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

25. 10. 2021

Prezentace ze setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 20. - 21. 10. 2021.

 

29. 9. 2021

Prezentace a materiály z on-line setkání výchovných poradců.

Seznam ZŠ pro jazykovou přípravu cizinců.

Metodika ke vzdělávání cizinců - MŠ a ZŠ.

 

7. 9. 2021

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínu 20. - 21. 10. 2021. Pozvánka a program budou zveřejněny později.

 

4. 5. 2021

Prezentace z on-line setkání, které se uskutečnilo dne 4. 5. 2021.

 

9. 4. 2021

Materiály a prezentace z on-line setkání výchovných poradců, které se uskutečnilo dne 7. 4. 2021.

Distanční výuka a duševní zdraví.

Programy zaměřené na vzdělávání nadaných.

Techniceum 2021 - leták do škol.

Techniceum webinář - prezentace.

 

4. 3. 2021

Prezentace z on-line setkání, které se uskutečnilo dne 3. 3. 2021.

Pozvánka na vzdělávání Zločin ve škole II.

 

19. 2. 2021

Vážení výchovní poradci, zveme vás na další on-line setkání, které proběhne 3. 3. 2021 od 13 do 15 hodin. 
Na setkání se těší PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP ÚO.

V případě, že se chcete setkání účastnit a neobdrželi jste e-mail s pozvánkou, napište na info@pppuo.cz.

 

28. 1. 2021

Prezentace z on-line setkání výchovných poradců (26. 1. 2021).

Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence.

 

TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. ČAS 13:00 - 15:00.

Pokud neobdžíte pozvánku e-mailem, pište si o ni na info@pppuo.cz

img_Kalendar_VP.png

 

21. 10. 2020

Materiály z on-line setkání výchovných poradců, které se konalo dne 21. 10. 2020. 

Prezentace

Manuál pro centrální hodnotitele PP ČJL - HODNOCENÍ PP ŽÁKŮ S PUP MZ V IS CERTIS

 

1. 10. 2020

S ohledem na nouzový stav a s ním spojená opatření je ZRUŠENO výjezdní setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců, které mělo proběhnout v Bělči nad Orlicí 6. – 7. 10. 2020.

Pro výchovné poradce proběhne videokonference 21. 10. 2020 od 13,00 do 14,30. Pokud by se někdo chtěl přihlásit, je to možné na info@pppuo.cz.

Krajská konference primární prevence Pk , která je plánovaná na 4. 11. 2020 proběhne na Krajském úřadě v Pardubicích popř. plánujeme její on-line formu. Více informací dostane v pozvánce, kterou chystáme popř. sledujte aktuality na www.pppuo.cz

28. 9. 2020

Setkání výchovných poradců se s ohledem na současnou situaci uskuteční prostřednictvím konferenčního hovoru dne 21. 10. 2020 od 13:00 do 14:30. Více informací v pozvánce.

3. 9. 2020

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců proběhne v Bělči nad Orlicí v termínech:

6. a 7. 10. 2020 okres Ústí nad Orlicí - pozvánka a program

13. a 14. 10. 2020 okres Svitavy - pozvánka a program

31. 1. 2020

Materiály ze setkání výchovných poradců ke stažení níže. 

Prezentace.

Vyrovnávací opatření.

30. 10. 2019

Prezentace k tématu sebepoškozování, která byla představena na setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců dne 23. 10. 2019 v Bělči nad Orlicí.

3. 4. 2017

Fotografie ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců, které se konalo 28. - 29. 3. 2017 v Bělči nad Orlicí.    

 

img_20170328_135548.jpg     img_20170328_135655.jpg

img_20170328_135826.jpg

24. 5. 2015

Fotografie z jarního setkání výchovných poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

img_img_1481.jpg     img_img_1482.jpg

img_img_1485.jpg     img_img_1487.jpg

 

Materiály ze setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresů Svitavy ze dne 1. - 2. 11. 2011 a Ústí nad Orlicí ze dne 9. - 10. 11. 2011:
img_ppt.png Prezentace CCV Pardubice

img_ppt.png DN Prezentace 

img_doc.png Intervenční centrum Pardubice

img_doc.png Evaluace preventivních aktivit

 

Setkání metodiků prevence a výchovných poradců okresu Ústí nad Orlicí 9. a 10.11.2011         

 

 

img_IMG_0373.JPG     img_IMG_0379.JPG

img_IMG_0380.JPG     img_IMG_0388.JPG

13. 11. 2013

Materiály ze setkání výchovných poradců ÚO - 12. 11. 2013.